Sökning: "dagsrytm"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet dagsrytm.

 1. 1. Miljöns betydelse för en väl avvägd dagsrytm : En studie om miljöns betydelse för en väl avvägd dagsrytm, där lekens intensitet har möjlighet att variera

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elin Groth; [2018]
  Nyckelord :förskola; väl avvägd dagsrytm; återhämtning; lekens intensitet; miljö;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to show how pre-school teachers think they can offer children a well-balanced daily rhythm of play in a well-arranged physical environment. In order to investigate this, I have used interview as a method of collecting data. The interviews were done at two municipal pre-schools in a town in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Barns behov av vila och återhämtning i förskolan : Ett pedagogperspektiv

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Elin Frick; Marie Stålbrand; [2017]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; barn; dagsrytm; vila; återhämtning;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka förskollärares uppfattning om barns vila och återhämtning samt att undersöka hur vila erbjuds i förskolan. Det vetenskapsteoretiska perspektiv vi valt att utgå ifrån är ett sociokulturellt perspektiv där interaktionen mellan människor är nyckelordet. LÄS MER

 3. 3. Lärande och förändring : Diskursiva uttryck för barnsyn och kunskapssyn i kommunikation inom förskolan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Karin Larsson; [2016]
  Nyckelord :barnets dagsrytm; diskursanalys; kommunikation; postmodernism; svensk förskola;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att fördjupat förstå barnets villkor för en väl avvägd dagsrytm med balans mellan aktivitet och vila i förskolan i talet om barnets tillvaro. Mer specifikt är kunskapsintresset att förstå innebörden i förskollärares och föräldrars barnsyn och kunskapssyn och hur den kommuniceras. LÄS MER

 4. 4. Vila på förskolan : En verklighet eller inte

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Christina la Fleur; Pernilla Larsson; [2016]
  Nyckelord :Barn; dagsrytm; förskola; förskollärare; läroplansteori; stress; vila;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka vad sex förskollärare har för erfarenheter av vila i förskolan. Syftet har även varit att undersöka hur dessa förskollärare skapar en balans mellan aktivitet och vila för barn i åldrarna tre till sex år. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet dagsrytm.

Din email-adress: