Sökning: "dagsrytm"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet dagsrytm.

 1. 1. Barns behov av vila och återhämtning i förskolan : Ett pedagogperspektiv

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Elin Frick; Marie Stålbrand; [2017]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; barn; dagsrytm; vila; återhämtning;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka förskollärares uppfattning om barns vila och återhämtning samt att undersöka hur vila erbjuds i förskolan. Det vetenskapsteoretiska perspektiv vi valt att utgå ifrån är ett sociokulturellt perspektiv där interaktionen mellan människor är nyckelordet. LÄS MER

 2. 2. Lärande och förändring : Diskursiva uttryck för barnsyn och kunskapssyn i kommunikation inom förskolan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Karin Larsson; [2016]
  Nyckelord :barnets dagsrytm; diskursanalys; kommunikation; postmodernism; svensk förskola;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att fördjupat förstå barnets villkor för en väl avvägd dagsrytm med balans mellan aktivitet och vila i förskolan i talet om barnets tillvaro. Mer specifikt är kunskapsintresset att förstå innebörden i förskollärares och föräldrars barnsyn och kunskapssyn och hur den kommuniceras. LÄS MER

 3. 3. Vila på förskolan : En verklighet eller inte

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Christina la Fleur; Pernilla Larsson; [2016]
  Nyckelord :Barn; dagsrytm; förskola; förskollärare; läroplansteori; stress; vila;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka vad sex förskollärare har för erfarenheter av vila i förskolan. Syftet har även varit att undersöka hur dessa förskollärare skapar en balans mellan aktivitet och vila för barn i åldrarna tre till sex år. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet dagsrytm.

Din email-adress: