Sökning: "dairy consumption"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden dairy consumption.

 1. 1. How Consumers Navigate Ethical Tensions in a Marketplace: Swedish Dairy Marketplace as Context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Cecilia Jedenberg; Frida Lennartsson; [2018-07-03]
  Nyckelord :ethical consumption; brands as resources; ethical tensions; phenomenology; consumer culture; dairy consumption;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Vattenrening vid biltvätt : Exemplet Arla Foods i Kallhäll

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Joel Suokko; [2018]
  Nyckelord :Petrit E; ZinkStop; sand; filter; biltvätt;

  Sammanfattning : Denna rapport har undersökt några av de vattenreningsmetoder som används vid fordonstvättar i Sverige. Fokus har lagts vid kemisk-, biologisk-, elektrokemisk-, hydrocyklon-, jonbytar-, filter- och membranrening. LÄS MER

 3. 3. Klimatpåverkan från snacks och sötsaker – en enkätstudie som jämför inställningen i olika miljöfrågor hos studenter inom naturvetenskap och ekonomi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Emma Lina Svensson; [2018]
  Nyckelord :Klimatpåverkan; växthusgaser; godis; läsk; koldioxidekvivalenter;

  Sammanfattning : Människan bidrar med en stor klimatpåverkan som ger upphov till bland annat klimatförändringar vilka har börjat påverka natur, djur och människor. Livsmedelsindustrin orsakar till följd av våra konsumtionsvanor stor klimatpåverkan. Många studier har visat att stor påverkan kommer från kött- och mejeriprodukter. LÄS MER

 4. 4. Mekanisk drivning vid slakt och dess effekt på nötkreaturens (Bos taurus) beteende

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Denice Lodnert; [2018]
  Nyckelord :nötkreatur; stressbeteenden; slakt; mekanisk drivning;

  Sammanfattning : The Swedish human population´s beef consumption is high and in recent years, more consumers have gained insight regarding obtained values when buying meat produced in Sweden. With an increased awareness, the demands on meat production also increases. Slaughter is a part of the meat production where the risk of impaired animal welfare is present. LÄS MER

 5. 5. Kraftfoder baserat på spannmål eller betfiber i fullfodersystem till svenska mjölkkor : effekter på mjölkavkastning, foderkonsumtion och resursutnyttjande

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Matilda Johansson; [2018]
  Nyckelord :mjölkproduktion; biprodukter; potentiellt humant livsmedel;

  Sammanfattning : The use of cereals as feedstuffs for ruminants has been questioned, critics claim that only fiber rich feed materials such as roughage and by-products belong in dairy cattle feeding. In feed based on by-products, the cereals are usually replaced with sugar beet pulp to provide the dairy cattle with easily fermented carbohydrates. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet dairy consumption.

Din email-adress: