Sökning: "damages"

Visar resultat 1 - 5 av 840 uppsatser innehållade ordet damages.

 1. 1. Toward Non-invasive Neonatal Gas Monitoring with Plasma-based Spectroscopy

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hedwig Haas; Hampus Fröjdholm; Carmen Lee; [2018]
  Nyckelord :plasma; sensor pad; transcutaneous; gas monitoring;

  Sammanfattning : Transcutaneous gas monitoring of oxygen and carbon dioxide is animportant method for monitoring the oxygenation and ventilation inprematurely born infants. The amount of gas diffusing through theskin is very small and current technology rely on heating of theskin to increase the gas amount, where transcutaneous oxygenrequires the highest temperature. LÄS MER

 2. 2. Skadestånd vid offentlig upphandling – särskilt om regelöverträdelsen som ansvarsgrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Axel Strandborg; [2018]
  Nyckelord :civilrätt; EU-rätt; förmögenhetsrätt; förvaltningsrätt; skadeståndsrätt; upphandlingsrätt; upphandlingsskadestånd; public procurement law; EU law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett rekvisit som ska vara uppfyllt för att skadestånd baserat på LOU ska komma i fråga är att det skett en regelöverträdelse, dvs. att en upphandlande myndighet har brutit mot en bestämmelse i LOU. LÄS MER

 3. 3. Mina kramar smittar inte : En analys av bloggar om hur det är att leva med HIV

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Malin Linder; Niklas Nyström; [2018]
  Nyckelord :health; HIV; person-centered care; stigma; suffering; HIV; hälsa; lidande; personcentrerad vård; stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV är ett virus som i förlängningen skadar immunförsvaret. Utan läkemedelsbehandling orsakar det allvarliga följdsjukdomar. Det finns en stigmatisering i samhället kring HIV, vilket gör att det är psykiskt påfrestande att vara HIV-bärare. Därför är omvårdnadsbehandlingen viktig. LÄS MER

 4. 4. Optical methods for 3D-reconstruction of railway bridges : Infrared scanning, Close range photogrammetry and Terrestrial laser scanning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :David Crabtree Gärdin; Alexander Jimenez; [2018]
  Nyckelord :bridge inspection; non-destructive; safety; efficient; 3D-scanning; traffic disturbance; BIM; assessment; as-built; point cloud;

  Sammanfattning : The forecast of the next upcoming years estimates a growth of demand in transport. As the railway sector in Europe has developed over many years, the infrastructure presents performance issues because of, among other factors, asset maintenance activities being difficult and time consuming. LÄS MER

 5. 5. Beståndsutveckling efter krankorridorgallring i unga täta bestånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Jonatan Lilja; [2018]
  Nyckelord :biomassa; skogsskötsel; röjning; skador; Heureka; nuvärde;

  Sammanfattning : Studien är en uppföljning av beståndsutvecklingen, fyra år efter ut-läggning, i en försöksserie där krankorridorgallring (KKG) jämförs med konventionell röjning/gallring i unga täta bestånd. Röjning och KKG jämförs i yngre och lägre bestånd (medel/dominerande höjd 4/9 m) medan höggallring med KKG jämförs med konventionell selektiv gallring och låggallring med KKG i äldre och högre bestånd (me-del/dominerande höjd 5/10 m). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet damages.

Din email-adress: