Sökning: "damages"

Visar resultat 1 - 5 av 691 uppsatser innehållade ordet damages.

 1. 1. Property Market Valuation of Flood Risk When Insurance is Free

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Steve Berggreen-Clausen; [2016-09-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Aluminiumskulptur i utemiljö En skadeinventering av offentlig skulptur i aluminium

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Beata Homberg; [2016-02-16]
  Nyckelord :conservation; corrosion; deterioration; outdoor public sculpture aluminum sculpture; aluminum objects;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2015:38.... LÄS MER

 3. 3. Master thesis within light warhead for support weapon : Investigation of defects, methods and requirement specifications in order to get a shell body shatter free

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för maskin- och materialteknik

  Författare :Adam Jansson; [2016]
  Nyckelord :warhead; support weapon; shell body; shatter free; defect; method; carbon fibre; epoxy; crack; delamination; porosity; CFRP; CFRE; NDT; verkansdel; understödsvapen; granathylsa; splitterfri; defekt; metod; kolfiber; epoxi; spricka; delaminering; porositet; OFP;

  Sammanfattning : At launching the shell body, especially the backplane of the shell body, will be exposed to very high stresses due to acceleration, pressure and increased temperature from the propellant combustion. Defects in the shell body could in worst case for example result in high temperature gas leakage into the warhead and thereby ignite the explosives before exiting the launcher. LÄS MER

 4. 4. Bolagsledningens ansvar – ett problem i svenska aktiebolag? Styrelseledamöternas och verkställande direktörs skadeståndsansvar gentemot aktiebolaget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andrea Rylander; [2016]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For the last 70 years the regulation of personal liability for damages regarding boards and CEO’s in their relation to their companies have not substantially changed in Swedish law. This thesis focuses on the accountability of board members and the CEO towards companies according to Chapter 29 1 § 1p. LÄS MER

 5. 5. Numerical analysis of vibrations due to impact pile driving

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Sebastian Andersson Olivecrona; Rasmus Sulander; [2016]
  Nyckelord :Concrete pile; Finite element method; Impact pile driving; Ground vibrations; Soil mechanics; Soil dynamics; COMSOL Multiphysics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vibrations originating from constructional work can affect the nearby soil and structures. Depending on the properties of the vibrations, these can result in settlements in the soil and damages to existing structures. Along with blasting, impact pile driving is one of the greatest sources of vibrations on a construction site. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet damages.

Din email-adress: