Sökning: "data"

Visar resultat 1 - 5 av 44706 uppsatser innehållade ordet data.

 1. 1. Petrophysic of the Host-rock to the Ore in the Lovisa Mine, Bergslagen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Oscar Gilljam Päärt; [2019]
  Nyckelord :Petrophysics; density; magnetic volume susceptibility; natural remanent magnetization; Bergslagen; lithology; Petrofysik; densitet; magnetisk susceptibilitet; naturlig magnetisk remanens; Bergslagen; lithologi;

  Sammanfattning : The Bergslagen region has three base-metal mines operating today, and one of them is the Lovisa mine, which host a Zn-Pb-Ag deposit. The Lovisa mine is located in the Guldsmedshyttan area north of Lindesberg. LÄS MER

 2. 2. Förebyggande folkhälsoarbete avseende munhälsa - En litteraturstudie om interventioner och teoretiska utgångspunkter för att förebygga karies hos barn och unga

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Maria Menike; [2018-09-17]
  Nyckelord :Folkhälsa; munhälsa; karies; levnadsvanor; socioekonomi; promotion; prevention; Public health; oral health; caries; living habits; socio-economy; promotion; prevention;

  Sammanfattning : Background: Dental health in Sweden is relatively good, but caries is a growing problem in groups of lower socio-economic status. Dental health care for children and adolescents is free in Sweden and it is of great importance to implement good dental hygiene early on in life. LÄS MER

 3. 3. Marine Spatial Planning - From a municipal perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Roger Johansson; Frida Ramberg; [2018-09-14]
  Nyckelord :marine spatial planning; municipalities; knowledge; sustainable development; havsplanering; kommuner; kunskap; hållbar utveckling; MSP;

  Sammanfattning : Havsplanering ämnar att genom fysisk planering av marina områden bidra till en hållbar utveckling därolika intressen kan samsas om havens resurser. Denna masteruppsats inriktar sig på havsplanering frånett kommunalt perspektiv i Sverige. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur havsplanering utförs påkommunal nivå. LÄS MER

 4. 4. THE SIZE OF TERROR Linking Inequality, Ideology and Corruption to the Membership of Terrorist Groups

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tobias Risse; [2018-09-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the effect of economic inequality on the size of terrorist groups. While several scholars have examined the impact of inequality on the number of ter-rorist attacks, as well as on other types of political violence, its influence on the membership of terrorist organizations has not been explored yet. LÄS MER

 5. 5. QUALITY OF GOVERMENT AND INTERNAL CONFLICT A large N study of developing countries

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Pettersson; [2018-09-14]
  Nyckelord :quality of government; impartiality; institutional trust; governance; good governance; political institutions; administration; bureaucracy; internal conflict; new wars; riots; protests; demonstrations; security; peace; corruption; rule of law; political science;

  Sammanfattning : This thesis examines the effect of quality of government on low-intensity internal conflict, and how this relationship could be conditioned by the extent of ethnic division, in a context of developing and newly industrialised countries. It hypothesises that (H1) impartial bureaucracy reduces internal conflict, and that (H2) this effect is diminished in highly ethnically divided societies, and finally test these propositions empirically by using data from the Quality of Government Institute’s Expert Survey and the Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet data.

Din email-adress: