Sökning: "datalagring"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet datalagring.

 1. 1. Hive, Spark, Presto for Interactive Queries on Big Data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nikita Gureev; [2018]
  Nyckelord :Hadoop; SQL; interactive analysis; Hive; Spark; Spark SQL; Presto; Big Data;

  Sammanfattning : Traditional relational database systems can not be efficiently used to analyze data with large volume and different formats, i.e. big data. Apache Hadoop is one of the first open-source tools that provides a distributed data storage system and resource manager. LÄS MER

 2. 2. Datalagring i ljuset av sexualbrott mot barn på internet : Den enskildes rätt till integritet kontra barnets rätt till skyddenligt internationell rätt

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sahel Noroozi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. GDPR och dess påverkan vid systemutveckling : Riktlinjer för en säkrare kravspecificering.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Alfred Kinell; Carl Löfberg; [2018]
  Nyckelord :GDPR; Privacy by Design; Personlig integritet; Krav; Kravspecifikation; Kravhantering; Agil; Dataportabilitet; Personuppgifter; Datalagring; Informationssäkerhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka nya krav som kan tänkas uppstå i och med det nya dataskyddsdirektivet, och hur uppfyllandet av dessa krav kan underlättas, i form av riktlinjer utformade för att säkerställa en systemutveckling i enlighet med de säkerhets- och integritetskrav som ställs i och med GDPR. De behov och kravområden som identifierats, har sedan kategoriserats och konkretiserats i form av riktlinjer som skall kunna användas då personuppgifter hanteras. LÄS MER

 4. 4. Att kalla en spade en spade - Svenska begrepps EU-förenlighet på området datalagring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Aron Ekelin; [2018]
  Nyckelord :Datalagring; Abonnemangsuppgifter; EU-rätt; Tele2-domen; Digital Rights; Bahnhof; PTS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Datalagring och integritetsskydd är två föränderliga lagstiftningsområden inom EU-rätten. Myndigheters tillgång till konfidentiella personuppgifter har under det senaste decenniet varit både mer och mindre långtgående än idag. LÄS MER

 5. 5. Skydda den personliga integriteten eller samhället mot säkerhetshot? : En undersökning om hur svenska myndigheter har tagit ställning till datalagring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sophie Lidström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet datalagring.

Din email-adress: