Sökning: "dator"

Visar resultat 1 - 5 av 864 uppsatser innehållade ordet dator.

 1. 1. Youtube, Ehinger, KRC och 100 till - analys av kemilärares digitala resurser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Helene Widén; Björn Lundberg; [2018-03-01]
  Nyckelord :kemi; lärande; digitala resurser; IT; IKT; Youtube; simulering; video; film; interaktiva böcker; digitala lärspel; engelska; Phet; KRC; Ehinger; interaktiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utifrån en sammanställning av kemispecifika digitala resurserkemilärarna anser värdefulla, en sammanställning vi först fick skapa, kunna undersöka vilkeneffekt lärarnas val av resurser kan få för undervisning och lärande i kemi. Bakgrunden är attdatorer används alltmer i undervisningen, idag har nästan alla lärare och elever på gymnasiettillgång till egen dator. LÄS MER

 2. 2. Det sitter någon mitt emellan som tur är

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Lindqvist; Siri Lindqvist; [2018-01-19]
  Nyckelord :Barnmorska; icke-hormonella metoder; ; preventivmedelsrådgivning; fertilitetsmedvetenhet; ; Naturlig familjeplanering; Pearl Index; ungdomar; p-dator;

  Sammanfattning : Background: Non-hormonal contraception methods, based on fertility awareness, come indifferent varieties. Modern versions now exist in the shape of fertility monitors and mobileapplications. The efficacy and Pearl Index of the methods vary. In Sweden, midwives areresponsible for contraceptive counselling and prescribe 80 % of all contraception. LÄS MER

 3. 3. Automatiskt test för hisstelefon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ludvig Lundberg; [2018]
  Nyckelord :hisstelefon; mjukvarutest; modem;

  Sammanfattning : Ett företag utvecklar en hisstelefon som är tänkt att användas av nödställda personer i en hiss. Hisstelefonen kan programmeras ute i fält av kund via ett antal olika gränssnitt. LÄS MER

 4. 4. Lärares förhållningssätt och integrering av digitala verktyg i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Isabelle Alpenberg; Daniella Ström Andersson; [2018]
  Nyckelord :Digital teknik; Dator; Surfplatta; 1:1; SAMR; TPACK; Matematik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur verksamma lärare på 1:1 skolor förhåller sig till och integrerar digitala verktyg i matematikundervisningen i årskurs 3-6. Studien utgår från en kvalitativ metod där fem lärare från olika skolor i södra Sverige har intervjuats. LÄS MER

 5. 5. Digital kompetens i samhällskunskapen En kunskapsöversikt om det nya digitaliseringskravet för grundskolan och samhällskunskapen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Daniel Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Digital kompetens; digitalisering; digitaliseringskravet; samhällskunskap; IKT; Skola; källkritik; algoritmer; kunskapsöversikt;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har som syfte att ge en bild av vad forskning säger om digital kompetens och digitaliseringen i skolan med fokus på den nya kravbilden som finns för samhällskunskapen. För att undersöka detta utgår översikten från frågeställningen: Vad säger forskningen om digital kompetens och digitaliseringen av undervisning och på vilket sätt kan detta förklara samt problematisera beslutet från regeringen att sätta en ny kravbild på digitalisering för samhällskunskapsämnet? Tillvägagångssättet för att genomföra denna kunskapsöversikt har varit en systematiskt sökprocess genom sökmotorn Libsearch, men även genom artiklar publicerade via Skolverkets hemsida. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet dator.

Din email-adress: