Sökning: "debt crisis"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade orden debt crisis.

 1. 1. Contingent Convertible Bonds and the Optimal Default Barrier

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ludwig Allard; Raymond Ke; [2018-07-03]
  Nyckelord :Contingent Convertible Bonds; CoCo Bonds; CoCos; Optimal Default Barrier; Swedish Banks; Financial Crisis;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Födas, åldras, låna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Jan Novotny; [2018]
  Nyckelord :skuldsättning; födslotal; tidsserieanalys; LASSO-regression; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Household debts is interesting for a number of institutions in society. One reason for this is that it gives a picture of how severely a potential economic crisis might affect the country. LÄS MER

 3. 3. Private Equity's Effect on Financial Fragility in Sweden

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Andrea Mattsson; Molly Kjessler; [2018]
  Nyckelord :Private Equity; Capital Structure; Financial Crisis of 2008; Capital Investment; Financial Fragility;

  Sammanfattning : Does private equity ownership impact financial stability during an economic crisis in Sweden? Through examining Swedish private equity owned companies' investment, funding and performance patterns, it is found that private equity backed companies have a positive effect on the economy relative to their non private equity owned counterparts. The empirical results show that private equity backed companies decreased their capital investments and debt issuance less than the non private equity backed companies, enabling them to uphold investment activity. LÄS MER

 4. 4. Costs and benefits of increased regulation : Empirical evidence on effects of Basel III capital ratios on Scandinavian banks

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :John Stattin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ever since the financial crisis, there have been calls for increased regulation of the banking industry. The Basel Accord took immediate action and introduced the third version of their Basel framework shortly after the crisis hit, increasing demands on bank capital and liquidity. LÄS MER

 5. 5. Skuldsättning och inkomstojämlikhet : En ekonometrisk studie av konsumtionsfunktionen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Annie Schön; [2018]
  Nyckelord :income inequality; municipality; consumption function; indebtedness; status-seeking consumption; conspicuous consumption; inkomstojämlikhet; kommun; konsumtionsfunktion; skuldsättning; statuskonsumtion; iögonfallande konsumtion;

  Sammanfattning : Tiden före den senaste finanskrisen präglades av generös kreditgivning och ökande inkomstskillnader. Det är väl bevisat att hög skuldsättning ökar risken för finansiell instabilitet, och bevisen blir fler för att inkomstojämlikhet påverkar överskuldsättning i en positiv riktning. Flera, däribland Frank et. al. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet debt crisis.

Din email-adress: