Sökning: "decision making demand"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden decision making demand.

 1. 1. Cost Management in the New Product Introduction Process of TruPrint 1000; A case-study of TRUMPF Maskin AB and its costs of Introducing New Additive Manufacturing Systems to the Swedish Market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Odia Okhiria; [2017-09-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Exploring the governance of platform cooperatives A case study of a multi-stakeholder marketplace platform cooperative.

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Fredrik Andersson Bohman; [2017-09-13]
  Nyckelord :Platform Cooperativism; Commons Governance; Fairmondo; Governance;

  Sammanfattning : Plattformkooperativismen är en rörelse som kritiserar företagsägda digitala plattformar under konceptet delningsekonomin för deras roll i att skapa dåliga sociala arbetsförhållanden samt att extrahera stora vinster enbart genom att kontrollera flödena mellan utbud och efterfrågan. Syftet med denna rörelse är att förändra existerande ägandestrukturer till förmån för de som arbetar på digitala plattformar, etablera en demokratisk styrning samt att återuppliva begreppet solidaritet. LÄS MER

 3. 3. Management & Valuation of Intangible Assets in Swedish Holding Companies : An integrative model on how Swedish holding companies assess, evaluate and manage their intangible assets to maintain old and create new knowledge within their subsidiaries

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Mercedesz Dani; Johanna Sterner; [2017]
  Nyckelord :intangible assets; intellectual capital; knowledge creation; knowledge valuation; Swedish holding company; knowledge management;

  Sammanfattning : Background: Companies operate in a dynamic and challenging business environment with a constant battle to become and stay competitive and achieve sustainable growth. The business environment has transformed rapidly in the past decade due to major globalization and internationalization processes, which have created a demand for mapping and understanding business value and core competences. LÄS MER

 4. 4. Back to a General Theory - An Essay in Persuasion

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Georg Meier; Petter Svärd; [2017]
  Nyckelord :Keynes; DSGE model; ergodicity; effective demand; tripartite economics;

  Sammanfattning : Many Western countries experience failing monetary policy after the 2008 financial crisis. The lack of alternatives to established rules, even when they appear to fail, motivates a close look at the economic ideas John Maynard Keynes developed in his crisis-ridden lifetime, to answer the question: What can Keynes' writings contribute to the contemporary macroeconomic discussion? We trace from the publication of the General Theory (1936) until our time how macroeconomics has narrowed down into theoretical consensus, elevating policy recommendations developed in moderate times to an exclusive status of optimality. LÄS MER

 5. 5. ”Det är bara narcissister och diktatorer som inte gillar platta organisationer” : En fallstudie om arbetsmiljö i en medarbetarstyrd organisation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Madeleine Brolin; Sandra Permerud; Mattias Vall; [2017]
  Nyckelord :Self-managed work teams; Work environment; Demand-Control-Social support model; Medarbetarstyrning; Självstyrande team; Arbetsmiljö; Krav-Kontroll- Stödmodellen.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: ”Det är bara narcissister och diktatorer som inte gillar platta organisationer”- En fallstudie om arbetsmiljö i en medarbetarstyrd organisation Författare: Madeleine Brolin, Mattias Vall och Sandra Permerud Institution: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Kurs: Företagsekonomi III - organisation, examensarbete 15 hp Handledare: Hans Wessblad Examinator: Mikael Lundgren Syfte: Syftet med vår uppsats är att inventera på vilka sätt arbetsmiljön påverkas av medarbetarstyrning. Metod och teoretisk referensram: Studien är en fallstudie av en medarbetarstyrd organisation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet decision making demand.

Din email-adress: