Sökning: "decision making demand"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade orden decision making demand.

 1. 1. Decision Support for Urban Regeneration - Using Multi Criteria Evaluation for Urban Green Space Development in Helsingborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Nina Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Urban Development; Urbanization; Decision Support; Multi Criteria Evaluation; Public Green Space; Social Sciences;

  Sammanfattning : Urbanization and densification are two noticeable trends that imposes many challenges for urban planners. Fast growing cities comes with the need for incorporating publicly accessible green spaces to ensure public health and for creating an attractive city. LÄS MER

 2. 2. ”Det får ju inte drabba barnen” – en studie om villkor och mänskliga rättigheter inom ekonomiskt bistånd

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ida Erdal; [2017-12-06]
  Nyckelord :mänskliga rättigheter; ; människorättsbaserat arbete; Socialtjänsten; ekonomiskt bistånd; försörjningsstöd; närbyråkrati;

  Sammanfattning : Everyone has the right to an adequate standard of living according to the International Covenant on Economic, Social and cultural rights article 11. In Sweden, one way of working with the realization of this article is the Social Services work with social assistance. LÄS MER

 3. 3. Cost Management in the New Product Introduction Process of TruPrint 1000; A case-study of TRUMPF Maskin AB and its costs of Introducing New Additive Manufacturing Systems to the Swedish Market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Odia Okhiria; [2017-09-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 4. 4. Exploring the governance of platform cooperatives A case study of a multi-stakeholder marketplace platform cooperative.

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Fredrik Andersson Bohman; [2017-09-13]
  Nyckelord :Platform Cooperativism; Commons Governance; Fairmondo; Governance;

  Sammanfattning : Plattformkooperativismen är en rörelse som kritiserar företagsägda digitala plattformar under konceptet delningsekonomin för deras roll i att skapa dåliga sociala arbetsförhållanden samt att extrahera stora vinster enbart genom att kontrollera flödena mellan utbud och efterfrågan. Syftet med denna rörelse är att förändra existerande ägandestrukturer till förmån för de som arbetar på digitala plattformar, etablera en demokratisk styrning samt att återuppliva begreppet solidaritet. LÄS MER

 5. 5. Management & Valuation of Intangible Assets in Swedish Holding Companies : An integrative model on how Swedish holding companies assess, evaluate and manage their intangible assets to maintain old and create new knowledge within their subsidiaries

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Mercedesz Dani; Johanna Sterner; [2017]
  Nyckelord :intangible assets; intellectual capital; knowledge creation; knowledge valuation; Swedish holding company; knowledge management;

  Sammanfattning : Background: Companies operate in a dynamic and challenging business environment with a constant battle to become and stay competitive and achieve sustainable growth. The business environment has transformed rapidly in the past decade due to major globalization and internationalization processes, which have created a demand for mapping and understanding business value and core competences. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet decision making demand.

Din email-adress: