Sökning: "deconstruction"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet deconstruction.

 1. 1. Bildskapande i relation till genus i förskolans verksamhet : Att skapa sig själv och genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Angelika Brännlund; [2018]
  Nyckelord :feminist poststructuralism; art and creation; gender; gender discourse; discourse analysis; positioning; subjectivity; deconstruction; pre-school teacher; pre-school; interview study; poststrukturell feminism; bildskapande; genus; genusdiskurs; diskursanalys; positionering; subjektivitet; dekonstruering; pedagogroll; förskola; intervjustudie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra till ökad medvetenhet för verksamma inom förskolans område kring frågor som rör pedagogers förhållningssätt kring relationen mellan bildskapande och genus, men även hur dessa förhållningssätt kan påverka barnens möjligheter i deras bildskapande. En viktig fråga som burits med från starten av arbetet och som lyser igenom i resultatdelen har varit: Vilka möjligheter att förhålla sig till bildskapande och genus kan uppstå om ett kritiskt sätt att tänka kring könsstereotypa mönster tas tillvara inom bildskapande? Metoden har utgått från en intervjustudie vilket inneburit intervjuer av sju pedagoger som arbetar inom förskolan. LÄS MER

 2. 2. Exkludering eller inkludering? : En kritisk studie av svenska ämnesord i Libris ur ett intersektionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ann-Christine Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :Kunskapsorganisation; Ämnesord; Radikal katalogisering; Dekonstruktionsteori; Intersektionalitet; HBTQ; Rasifiering;

  Sammanfattning : This thesis aims to study how the assignment of subject headings, from the Swedish subject headings list, in the Swedish national catalog Libris relates to works of marginalized groups from an intersectional perspective. The marginalized groups represented in this study are LGBTQ as well as racified. LÄS MER

 3. 3. Hegemony Revisited: A Conceptual Analysis of the Gramscian Concept of Hegemony in International Relations Theory

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Pedagogik; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies

  Författare :Franziska Böhm; [2018]
  Nyckelord :Hegemony; Global Order; Gramsci; Critical Theory; Arab Nationalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : The concept of hegemony is indispensable for the study of global politics. Yet, the application of the concept is widely contested and requires clarification. A new framework of hegemony is necessary to account for contemporary global politics. This thesis takes its point of departure in the multitude of definitions of the concept of hegemony. LÄS MER

 4. 4. Deconstrucción de estructuras binarias en Volver a casa, de Juan José Millás

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Elina Kuisti; [2018]
  Nyckelord :Juan José Millás; Volver a casa; deconstrucción; posmodernidad; identidad; oposiciones binarias;

  Sammanfattning : El objetivo de nuestro trabajo es investigar, desde la perspectiva de la deconstrucción, la relación del sistema binario del pensamiento tradicional occidental con la construcción de la identidad y con la cosmovisión configurada en la novela Volver a casa. Hemos encontrado material sobre algunos de los temas centrales en la obra de Millás, que también están relacionados con nuestro trabajo, tales como la identidad y la percepción de la realidad. LÄS MER

 5. 5. Återbruk av fast kontorsinredning vid lokalanpassning av kontor : En studie med fokus på infästningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Isabella Svensson Sundstedt; [2018]
  Nyckelord :Lokalanpassning; Cirkulär ekonomi; Produktutveckling; Design for Disassembly;

  Sammanfattning : One third of all waste in Sweden is produced by the construction sector, excluding the waste from the mining industry. Accordingly, there is an enormous potential for the building sectorto save resources more efficiently. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet deconstruction.

Din email-adress: