Sökning: "definition av samhälle och individ"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden definition av samhälle och individ.

 1. 1. Exkluderande verksamhet med ett inkluderande syfte – en studie av familjeklassens långsiktiga effekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Thörnholm; [2018]
  Nyckelord :familjeklass; Families And Schools Together; inkludering; Marlboroughmodellen; systemteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Thörnholm, Jessica (2018). Exkluderande verksamhet med ett inkluderande syfte – en studie av familjeklassens långsiktiga effekter. LÄS MER

 2. 2. Arbete/sysselsättning, delaktighet och tillgänglighet i samhället för personer med funktionsvariationen aspergers syndrom

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Klara Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :funktionsvariation; aspergers syndrom; sysselsättning; arbete; tillgänglighet; delaktighet; empowerment; Nussbaums teori; kapaciteter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Detta arbete tar sin utgångspunkt i människors med funktionsvariationen aspergers/autismspektrumtillstånds egna erfarenheter samt en person som arbetar med funktionsvariationsfrågor på Funktionsrätt Sverige och olika former av material. Denna uppsats undersöker aspekterna tillgänglighet, delaktighet och arbete/sysselsättning för personer med funktionsvariationen aspergers/autismspektrumtillstånd utifrån ett empowerment-perspektiv samt utifrån kapacitetsansatsen. LÄS MER

 3. 3. Musikalitet : en grupp danspedagogstudenters uppfattningar av innebörden av begreppet musikalitet

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Karin Ivarson; [2016]
  Nyckelord :musicality; dance; culture; multiple; varation; cultural psychology; understanding; phenomenography; Musikalitet; dans; kultur; multipel; variation; kulturpsykologi; uppfattning; fenomenografi;

  Sammanfattning : Musikalitet är ett begrepp fyllt av spänning. För många är musikalitet något eftersträvansvärt, men att definiera vad musikalitet innebär är mycket svårt, och det finns ingen vedertagen vetenskaplig definition som är allomfattande. LÄS MER

 4. 4. Elevassistenters arbete i en utmanande skolmiljö och elever med utvecklingsstörning och autism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Britta Kaleta; [2014]
  Nyckelord :autism; elevassistent; utmanande beteende; utmanande miljö; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Britta Kaleta (2014) Elevassistenters arbete i en utmanande skolmiljö och elever med utvecklingsstörning och autism. (Student Assistants work in a challenging school environment and students with learning disabilities and autism). LÄS MER

 5. 5. Heteronormativitet – en begreppsanalys : ”Alla är både offer och supportrar av systemet”

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV)Hälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV)Hälsouniversitetet

  Författare :Therese Malmström; Sanna Svedjeholm; [2012]
  Nyckelord :heteronormativity; concept analysis; nursing; healthcare relation; caring relation.; heteronormativitet; begreppsanalys; omvårdnad; vårdrelation; vårdande relation;

  Sammanfattning : Begreppet heteronormativitet användes i litteraturen första gången 1993. Begreppet går att finna i ordböcker och lexikon från 2006, men endast ett par av de moderna ordböckerna och lexikonen har inför begreppet. Idag saknar begreppet en exakt definition. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet definition av samhälle och individ.

Din email-adress: