Sökning: "dekonstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet dekonstruktion.

 1. 1. Unga kvinnor och gamla män : En pragmatisk studie i bruket av adjektiv och substantiv vid gestaltning av kvinnor och män

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Cecilia Lindström; [2018]
  Nyckelord :adjektiv; genus; genusteori; klassiker; könskonstruktioner; pragmatik; semantik; stereotyper; språk och kön; substantiv;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker språkbruket vid kvinnliga och manliga gestaltningar i klassiskaromaner i svensk litteratur, om detta språkbruk styrker stereotyper om kvinnor och mänsamt om författarens könstillhörighet påverkat språkbruket. Studiens material består avromanerna Doktor Glas av Hjalmar Söderberg, Mor gifter sig av Moa Martinson ochKejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf. LÄS MER

 2. 2. Militärstrategisk doktrin : En kompass som behöver deriveras?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Paula Wallenburg; [2018]
  Nyckelord :Doktrin; doktrindilemma; diskurs; poststrukturalism; dekonstruktion; Jacques Derrida;

  Sammanfattning : En del av doktrinforskningen berör att doktriner som redskap för det militära har en rad disparata betydelser som är motsägelsefulla. Detta orsakar doktrindilemmat. LÄS MER

 3. 3. In search of a transformative pedagogy – a study of experiences and consequences amongst teachers facing resistance to workplace based gender training.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helene Brewer; [2018]
  Nyckelord :conscientização; focus group; gender trainers; gender training; power; resistance; snap; transformative pedagogy; workplace based learning; adult education;

  Sammanfattning : Syftet med denna masteruppsats är att söka en transformerande pedagogisk praktik om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Det är en studie av några pedagogers upplevelser och konsekvenser av motstånd i arbetsplatsbaserad undervisning om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. LÄS MER

 4. 4. Design of high-throughput assays for the analysis of plant cell wall polysaccharides

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Ellinor Johnsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Plant cell walls contain a wide range of valuable polysaccharides possible to exploit for various purposes. To profile the diverse polysaccharides of plants, high-throughput, rapid and sustainable analytical methods are required. Currently, there are few methods designed for this purpose. LÄS MER

 5. 5. Norm eller obestämd form? : En analys av norm och avvikelse gällande genus, etnicitet och sexualitet i barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ann-Sofie Grönborg; Anna Renberg; [2018]
  Nyckelord :skönlitteratur; barnlitteratur; familjekonstellationer; genus; etnicitet; sexualitet; normer; avvikelser;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur familjekonstellationer med avseende på genus, etnicitet och sexualitet framställs i nyutgiven skönlitteratur för barn i åldrarna 10–12 år, och hur gestaltningarna korrelerar med värdegrunden i läroplanen Lgr 11. De teorier som använts till analysen är dekonstruktion, feministisk litteraturteori, postkolonialism och queerteori, där dekonstruktion även fungerat som metod. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet dekonstruktion.

Din email-adress: