Sökning: "deleuze"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet deleuze.

 1. 1. Den nomadiska historiens kartografi – En aktualisering av det historiska hos Walter Benjamin och Rosi Braidotti

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Göransson Anton; [2018-03-28]
  Nyckelord :Posthumanism; Walter Benjamin; nomadisk teori; kritisk historiografi; Rosi Braidotti; monadologi;

  Sammanfattning : The following essay concerns questions about the status of history in Walter Benjamin´s critical philosophy of history and Rosi Braidotti´s nomadic feminism. I conduct a comparative actualization through locating affinities in their respective theory concerning question around the status of history and historiography, how we remember, write and present history, the relation between the present-day, the past and the future, between the subject and the collective. LÄS MER

 2. 2. Objectiles in flux : the oscillation of interior elements through superimpositioning

  Magister-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Daniel Reinius; [2018]
  Nyckelord :Objectiles; Memory; Colour; Deleuze;

  Sammanfattning : An experience is always in a state of becoming as you through movement and memory, perceptions and qualia assemble it into its virtual construct. Ackording to philosopher and architecture theorist Bernard Cache who dwells on Henri Bergsonsnotion of perception & memory. LÄS MER

 3. 3. Relationell Ontologi som designprocess

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Link Hirvelä; Juri Vinterfall; [2018]
  Nyckelord :Relational Ontology; Rhizome; Singularity; Relations; Plurality; Imaging.; Relationell Ontologi; Rhizomen; Singularitet; Pluralitet; Relationer; Avbildning.;

  Sammanfattning : Vad vi framför är ett alternativ till idealismen och vi bemöter det ideella med relationell ontologi. Vi jämför Peter van Inwagen (2011), Bryan E. Bannon (2011), Achille Varzi (2016), Gil C. Santos (2015) och Robin Durie (2002) för att skapa en förståelse för vad relationell ontologi innebär. LÄS MER

 4. 4. Kaosets inträngande: Nihilismens metamorfoser i Nikanor Teratologens Att hata allt mänskligt liv (2009)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Daniel Götstedt; [2017-06-26]
  Nyckelord :Teratologen; Att hata allt mänskligt liv; Nietzsche; Nihilism; Deleuze;

  Sammanfattning : This paper examines how various aspects of Friedrich Nietzsche’s notorious concept of nihilism can be identified in Nikanor Teratologen’s novel Att hata allt mänskligt liv (2009). Based on the theories formulated in French philosopher Gilles Deleuze’s seminal monograph Nietzsche and the Philosophy (1962), the study incorporates analyses of the novel’s relationship between the British empire and its colonial subject, India; its protagonist, Alexander Cunningham, and his affinities to Nietzsche’s predecessor, and in many regards coming-to-be antipode, Arthur Schopenhauer; its monstrous (im)moral center Bhairava, and the ways he can be interpreted as a personification of Nietzsche’s will to power itself; and, finally, the epitomizing reflections conveyed in its two concluding chapters. LÄS MER

 5. 5. Subjektets alkemi: en diffraktiv analys av subjektet och meningens konstitution genom performativitet och fetischism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ale Låke; [2017-02-14]
  Nyckelord :performativitity; subject; subjectivity; faith; belief; meaning; knowing; transcendence; fetishism; labour; psychoanalysis; diffractivity; identity; Karl Marx; Judith Butler; Sigmund Freud; Jacques Lacan; Gilles Deleuze;

  Sammanfattning : This essay investigates the performative and fetishized constitution of meaning, and the performative and fetishized subject. It is a diffractive analysis, inspired by Karen Barad, by a series of philosophical and psychoanalytical texts. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet deleuze.

Din email-adress: