Sökning: "deliberativ demokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden deliberativ demokrati.

 1. 1. Den kravfyllda demokratin - En studie om möjligheterna till diskussion på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Robin Falström; Leotrim Jusufi; [2018-09-07]
  Nyckelord :Deliberativ demokrati; kommentarsfält; rationalitet; saklighet; media; Deliberative democracy; comment sections; rationality; objectivity; media;

  Sammanfattning : The media and the way that media communicate with its readers have changed drastically over the last few decades. New technology has made it easier for readers and journalists to communicate with each other through social media and comment sections. LÄS MER

 2. 2. Samhällskunskap och medborgerliga kompetenser - En kunskapsöversikt kring demokratiuppdraget och medborgerliga kompetenser i ämnet samhällskunskap.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pawel Pawlikowski; [2018]
  Nyckelord :Samhällskunskap; Civic education; Demokrati; Medborgerlig bildning; Medborgerliga kompetenser; Teaching methods; Undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten utgick från två frågeställningar där den första undersökte hur skolan och ämnet samhällskunskap arbetar med demokratiuppdraget som nämns i läroplanen och hur den återspeglas i forskningen. Frågan utgår från skolans demokratiuppdrag och försöker definiera vad som efterfrågas hos en demokratisk medborgare. LÄS MER

 3. 3. Är det "bara käbbel"? : En undersökning av debattklimatet mellan partiledare i Agenda Debatt 8 oktober 2017

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Melker Olof William Andréason; [2018]
  Nyckelord :Debatt; debattklimat; partiledare; Agenda Debatt; Deliberativ Demokrati.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the climate of discussion between party leaders of Swedish political parties. The method used to carry out this task is a statistical analysis of "Agenda Debatt", the most viewed debate on Swedish television. LÄS MER

 4. 4. Demokrati genom val eller samtal? : En kvalitativ studie av hur elevdemokrati tillämpas i samhällskunskapsämnets olika kurser.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sara Hasselrot; [2018]
  Nyckelord :Elevdemokrati; elevinflytande; demokratiundervisning; samhällskunskap; representativ valdemokrati; deliberativ demokrati;

  Sammanfattning : Teaching students about democracy and strengthening their abilities to act and perform within a democratic society is according to the curricula for the Swedish educational system an important task for any Swedish teacher. In social sciences, however, these aspects play an even greater role as the current curricula for civic education clearly states that civic education should offer students the opportunity to learn about democracy and its various forms and mechanisms. LÄS MER

 5. 5. Individualizing Without Excluding: Ethical And Technical Challenges : Filter Bubbles and their Effects on Society

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anna Normark; Rebecca Oskarsson; [2018]
  Nyckelord :filter bubble; echo chamber; individualization; personalization; machine learning; logistic regression;

  Sammanfattning : In December 2009 Google had a press release, in which they stated that they would start individualize their users' search results. This is the year individualization began, according to Eli Pariser, who also coined the expression filter bubble. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet deliberativ demokrati.

Din email-adress: