Sökning: "deliberativ demokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden deliberativ demokrati.

 1. 1. Att lägga örat mot gatan – en kvalitativ studie av journalistrollen inom public journalism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Agnes Kågström; Kajsa Olsson; Louise Halvarsson; [2017-01-31]
  Nyckelord :GöteborgDirekt; Habermas; public journalism; medborgarnära journalistik; lokala nyheter; medieskugga; deltagande; deliberativ demokrati; samtal; dialog; professionsteori; Södra Sidan;

  Sammanfattning : This is a comparative case study that looks at public journalism as an ideal in a Swedishcontext, and how this ideal affects the journalist role. Public journalism is defined as an idealwhere the agenda of the public is dominant and where the ordinary citizen is allowed morespace in the news compared to traditional journalism. LÄS MER

 2. 2. Integration bortom det sekulära : En teoretisk undersökning av integrationsbegreppet

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Per-Erik Söderberg; [2017]
  Nyckelord :Integration; secular; postsecular; intersectionality; intercultural; explorative study of concept; Zygmunt Bauman; liquid modernity; Charles Taylor; the dialogical function; Seyla Benhabib; deliberative democracy; Integration; sekulär; postsekulär; intersektionalitet; interkulturell; explorativt begreppsstudium; Zygmunt Bauman; flytande modernitet; Charles Taylor; den dialogiska funktionen; Seyla Benhabib; deliberativ demokrati;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att utforska en postsekulär variant av integrationsbegreppet, genom att kritiskt granska aktuell forskning om integration. Detta genom ett explorativt begreppsstudium som primär metodologisk ansats, ett allmänt litteraturstudium som sekundär ansats, samt ett intersektionellt perspektiv som komplementär teoretisk ansats. LÄS MER

 3. 3. Reklamera : nya förutsättningar för det medborgerliga engagemanget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefin Westberg; Julia Ohlström; [2017]
  Nyckelord :medborgerligt engagemang; politiskt deltagande; könsdiskriminerande reklam; Reklamera; sociala medier; offentligt samtal; medierad mobilisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker, genom en fallstudie i form av kvalitativ innehållsanalys, Sveriges Kvinnolobbys kampanj Reklamera som ett uttryck för en ny typ av medborgerligt engagemang. Den medieteknologiska utvecklingen, i kombination med en demokratisk och politisk utveckling i samhället, har kommit att innebära nya former för det medborgerliga engagemanget. LÄS MER

 4. 4. Medborgardialog - retorik eller praktik?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Uggla; [2017]
  Nyckelord :Medborgardialog; deliberativ demokrati;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. I samtal med medborgaren – en normativ analys av Malmö stads stadskontors kommunikationsavdelning och Gatukontorets dialogarbete

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Kindberg; Alfred Tilly; [2017]
  Nyckelord :demokrati; deliberativ demokrati; medborgardialog; mini-publics; Malmö stad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Deliberativ demokrati presenteras som en potentiell lösning på de sjukdomssymptom den västerländska representativa demokratin diagnostiserats med. Minskat valdeltagande och i förlängningen ett minskat förtroende för våra politiska institutioner menar förespråkarna för deliberativ demokrati kan botas med hjälp av samtal. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet deliberativ demokrati.

Din email-adress: