Sökning: "deliberative democracy"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden deliberative democracy.

 1. 1. Den kravfyllda demokratin - En studie om möjligheterna till diskussion på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Robin Falström; Leotrim Jusufi; [2018-09-07]
  Nyckelord :Deliberativ demokrati; kommentarsfält; rationalitet; saklighet; media; Deliberative democracy; comment sections; rationality; objectivity; media;

  Sammanfattning : The media and the way that media communicate with its readers have changed drastically over the last few decades. New technology has made it easier for readers and journalists to communicate with each other through social media and comment sections. LÄS MER

 2. 2. Deliberativt arrangerad undervisning – En översikt : En systematisk litteraturstudie om deliberativt arrangerad undervisning om demokrati och medborgarbildning i samhällsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mikael Andersson; [2018]
  Nyckelord :Deliberative education; civic; deliberative classroom; deliberative teaching;

  Sammanfattning : This overview can be summarized as a systematic literature study regarding deliberately arranged teaching about democracy and civic in social education. There is immersive research about deliberation since the 1990´s around deliberative democracy and in which way this model can be used in a classroom with the purpose of forming students into good citizens. LÄS MER

 3. 3. Demokrati i gymnasieskolan : En studie kring lärares syn på demokrati och hur detta uttrycks i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Agnes Sjögren; [2018]
  Nyckelord :Democracy; attitudes; citizenship; social science; teachers; lessons; didactic; Demokrati; demokratisyn; medborgarskap; samhällskunskap; lärare; lektioner; didaktik;

  Sammanfattning : As a teacher today, you have a task to give your students good knowledge and give them great possibilities to reach their goals. But as a teacher, you also have a task to raise your students to be good democratic citizens. LÄS MER

 4. 4. Demokrati genom val eller samtal? : En kvalitativ studie av hur elevdemokrati tillämpas i samhällskunskapsämnets olika kurser.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sara Hasselrot; [2018]
  Nyckelord :Elevdemokrati; elevinflytande; demokratiundervisning; samhällskunskap; representativ valdemokrati; deliberativ demokrati;

  Sammanfattning : Teaching students about democracy and strengthening their abilities to act and perform within a democratic society is according to the curricula for the Swedish educational system an important task for any Swedish teacher. In social sciences, however, these aspects play an even greater role as the current curricula for civic education clearly states that civic education should offer students the opportunity to learn about democracy and its various forms and mechanisms. LÄS MER

 5. 5. A New Threat to Democracy? Examining the Democratic Implications of the Social Bot Phenomenon

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Gulliksen; Erik Helldén; [2018]
  Nyckelord :democracy; deliberative democracy; democratic implications; social bots; social media; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Social media provides tools that enable people to share their political views and coordinate collective action and has often been praised for entailing numerous democratic opportunities. But what happens when someone finds a way to exploit these tools? Social bots, algorithmically driven software programs designed to mimic and possibly alter human behavior on social media forums, have been used to manipulate public opinion during several major political events during the last few years. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet deliberative democracy.

Din email-adress: