Sökning: "deliberative democracy"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden deliberative democracy.

 1. 1. Searching for the Deliberative Democracy Elements in the Chinese People’s Political Consultative Conference. A case study of the local People’s Political Consultative Conference in Ningbo, China

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Yueze Kong; [2017-11-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Democratisation is an issue that has been discussed a lot both within and outside China. The Chinese government has generated its own explanation of a socialist democracy that features with the people’s democracy and the ‘deliberative democracy’ as they claimed. LÄS MER

 2. 2. Inifrån åsiktsfabriken En kvalitativ studie av ledarjournalisters uppfattningar om sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Noa Söderberg; Sebastian Lindström; Jonatan andersson; [2017-10-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractTitle: “Inifrån åsiktsfabriken” - en kvalitativ studie av ledarjournalisters uppfattningar om sinyrkesrollAuthors: Noa Söderberg, Jonatan Andersson and Sebastian LindströmSubject: Undergraduate research paper in journalism studies,Department of journalism, media and communication (JMG), University of GothenburgTerm: Spring 2017Supervisor: Britt Börjesson, JMG, University of GothenburgPages/words: 45 pages, 18 508 words (including abstract and appendix).Purpose: The main purpose of this study is to examine how the editorial boards of Swedishnewspapers perceive their professional role, their organizational procedures and theirprofessional goals and ideals. LÄS MER

 3. 3. Papperslösa kvinnors politiska delaktighet: Om utrymmet för individen att vara politisk när hon är utesluten ur den politiska gemenskapen.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sanna Isemo; [2017-06-28]
  Nyckelord :papperslösa kvinnor; utvisningsbarhet; politisk delaktighet; Young; Fraser;

  Sammanfattning : Human rights apply to all individuals, regardless of nationality or legal status. However, in practice, people living as undocumented – without a residence permit in the state where they are situated – seems to be regarded as an exception when it comes to human rights. LÄS MER

 4. 4. Integration bortom det sekulära : En teoretisk undersökning av integrationsbegreppet

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Per-Erik Söderberg; [2017]
  Nyckelord :Integration; secular; postsecular; intersectionality; intercultural; explorative study of concept; Zygmunt Bauman; liquid modernity; Charles Taylor; the dialogical function; Seyla Benhabib; deliberative democracy; Integration; sekulär; postsekulär; intersektionalitet; interkulturell; explorativt begreppsstudium; Zygmunt Bauman; flytande modernitet; Charles Taylor; den dialogiska funktionen; Seyla Benhabib; deliberativ demokrati;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att utforska en postsekulär variant av integrationsbegreppet, genom att kritiskt granska aktuell forskning om integration. Detta genom ett explorativt begreppsstudium som primär metodologisk ansats, ett allmänt litteraturstudium som sekundär ansats, samt ett intersektionellt perspektiv som komplementär teoretisk ansats. LÄS MER

 5. 5. Paths to Meaningful Youth Involvement at the International Climate Change Negotiations: Lessons from COP22 in Marrakesh

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Larissa Kwiatkowski; [2017]
  Nyckelord :Deliberative Democracy; Agonistic Pluralism; Youth; Climate Change; Activism; Meaningful Involvement; Sustainable Development;

  Sammanfattning : In the last decade, anthropogenic climate change has caused strong impacts on natural and human systems worldwide. It is of particular importance to include youths in the international decision-making process centred on climate change as they represent the closest living relatives to future generations. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet deliberative democracy.

Din email-adress: