Sökning: "design"

Visar resultat 1 - 5 av 19635 uppsatser innehållade ordet design.

 1. 1. Robust Design and Analysis of Automotive Collision Avoidance

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Anders Sjöberg; [2017-02-10]
  Nyckelord :Simulation-based optimization; response surface methodology; radial basis functions; multi-objective optimization; Pareto optimal solutions; trigger edge; tunable parameters; false intervention; robustness; positive and negative performance scenarios.;

  Sammanfattning : Automotive collision avoidance systems help the driver to avoid or mitigate a collision. The main objective of this project is to find a methodology to improve the performance of Volvo's automotive collision avoidance system by optimizing its configurable parameters. LÄS MER

 2. 2. Dynamisk förändring av styrkoncept under dess livscykel -En studie om det balanserade styrkortets överlevnad över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Wallgren; Erica Winnhed; [2017-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågeställningar: Ekonomistyrning är ett aktivt forskningsområde som är iständig förändring. Nya metoder, synsätt och begrepp utvecklas i samband med teknikensutveckling samt miljöförändringar. LÄS MER

 3. 3. Om provokation – Oseriös musik möter seriös politik: Fallet Philemon vs Grammis 1972

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Ralf Rotmalm; [2017-01-31]
  Nyckelord :provokation; det oseriösa; musik; motkultur; kritik; Agamben; användande; anordningar; skratt; Bachtin; Spivak; språk; filosofi; idéhistoria;

  Sammanfattning : The essay deals with a specific case of provocation in the Swedish music counter-culture of the 1970’s, where, in 1972, a few representatives of said movement – due to the apparent popularity of their actively non-mainstream music and the records released on their fully independent labels – were invited into the jury of the nascent Swedish Grammy Awards (Grammisgalan), at the time only four years old. With their anti-capitalist revolutionary marxist ideas these historical actors were determined to destroy all signs of bourgeois values, in this case regarding popular music. LÄS MER

 4. 4. Från öppna hjärtan till stängda gränser En studie om den svenska migrationspolitiska diskursen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jonna Sandström; William Lindgren; [2017-01-27]
  Nyckelord :Political rhetoric; Discourse; WPR; Public administration; Migration; Policy;

  Sammanfattning : Purpose - This master’s thesis aims to explore and analyze the rhetoric that political actors inSweden use in the public discourse regarding migration politics and policies.Design/methodology/approach – The study uses a qualitative approach with “What’s theproblem represented to be?” (WPR) as an analytical tool. LÄS MER

 5. 5. Ekonomistyrning i elitidrottsföreningar –En explorativ studie om hur ekonomistyrning utformas och används i svenska elitidrottsföreningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Gunneling; Joakim Hall; [2017-01-26]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Ekonomistyrningsverktyg; Elitidrottsförening; Elitlicens; Icke vinstdrivande organisation; Ideell förening;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Flera idrottsföreningar kämpar med ekonomin för att kunna klarade ekonomiska kraven som förbunden ställer genom elitlicenserna. Vissa föreningar lyckasbra medan andra tvingas degraderas eller till och med går i konkurs. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet design.

Din email-adress: