Sökning: "design"

Visar resultat 1 - 5 av 19394 uppsatser innehållade ordet design.

 1. 1. Distriktssköterskors hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad i möten med patienter på vårdcentral

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Jakobsson; Jenny Jonsson; Jenny Jonsson; [2017-01-05]
  Nyckelord :distriktssköterska; folkhälsa; omvårdnad; primärvård; erfarenheter; stöd; hälsofrämjande; förebyggande;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige framhålls de idag vanligaste förekommande folkhälsoproblemen vara övervikt, fetma, rökning, brist på fysisk aktivitet, psykisk ohälsa och hög alkoholkonsumtion. Utvecklingen av folkhälsan i Sverige är överlag positiv. LÄS MER

 2. 2. Specialistsjuksköterskans erfarenheter av att samtala med föräldrar om barns skärmtid

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Glansberg; Johanna Hansson; [2017-01-05]
  Nyckelord :Skärmtid; barnhälsovård; folkhälsa; familjefokuserad omvårdnad; samtal; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av digitala medier och skärmar ökar i dagens samhälle, även bland barn. Allt yngre barn använder skärmar vilket ger både positiva och negativa effekter för dem. Stor del av effekterna beror på hur användandet ser ut samt balansen mellan skärmtid och andra aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. GPS assisted stabilization and tracking for a camera system

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Hugo Johansson; Hendric Kjellström; [2017]
  Nyckelord :Semi-automatic tracking; Kalman filter; Automation control;

  Sammanfattning : Today in most vehicles in battle, a camera system is used to manually lock a target and maintaining visual of the target as the vehicle is moving. In order to simplify this, this thesis investigates the approach to semi-automate the process by first manually locking the target and then let the camera approximate the trajectory of the enemy vehicle. LÄS MER

 4. 4. Increasing Spacecraft Autonomy through Embedded Neural Networks for Semantic Image Analysis

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Andreas Schartel; [2017]
  Nyckelord :Autonomy; Embedded; Neural Networks; Image Analysis; FPGA;

  Sammanfattning : In the scope of this thesis, a possible usage of embedded artificial neural networks for on-board image analysis is investigated. After an introduction which imparts basic knowledge about artificial neural network and autonomy in spaceflight, a possible system design is elaborated based on previously defined reference scenarios. LÄS MER

 5. 5. Design of an Autonomous Decision Support System for High-Level Planning in Nano Satellites Using Logic Programming

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Saliha Serdar; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet design.

Din email-adress: