Sökning: "design"

Visar resultat 1 - 5 av 21961 uppsatser innehållade ordet design.

 1. 1. Stavspån. Hur utformningen av bleket påverkar vattenavrinningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :David Gustafsson; [2017-10-11]
  Nyckelord :wooden shingle; shakes; traditional roofing; cleft shingles; surface water runoff; shingled roof; stavspån; kyrkspån; spåntak; takbeklädnad; vattenavrinning; bleke; form;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2017.... LÄS MER

 2. 2. Abortion stigma in Sweden: An explorative study and analysis of women’s personal experiences

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ingrid Siösteen Holmblad; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abortion stigma has been identified as a harmful social phenomenon with severe consequences for women all over the world. Recent conceptualizations within the emerging field of abortion stigma suggest that the production of stigma is profoundly local. LÄS MER

 3. 3. Bör intelligenta assistenter tala naturligt? En undersökning om betydelsen av intelligenta assistenters tal för användarupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :PAULINE LORIN; LINN THORSAGER; [2017-10-02]
  Nyckelord :Intelligent personlig assistent; användarupplevelse; talsyntes; Siri; prosodi; människa-datorinteraktion; konkateneringssyntes; Intelligent personal assistant; user experience; speech synthesis; prosody; human-computer interaction; concatenative speech synthesis;

  Sammanfattning : Modern intelligent personal assistants are comprehensible. Despite this, their speech stillsounds artificial, where the prosody of the speech seems to be one of the majordifficulties. LÄS MER

 4. 4. Framtidens lärande En studie av formellt lärande i klassrumssituation kontra mobilt lärande och dess potentiella användningsområden

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :FRED HANDBERG; VICTOR SVALEKLINT; [2017-09-29]
  Nyckelord :Formellt lärande; Informellt lärande; Mobilt lärande; Minne; Inspelad föreläsning; Formal learning; Informal learning; Mobile learning; Memory; Recorded lecture;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate whether there was a difference inmemory recall at a live lecture versus a recorded one. This was studied by simulating atraditional lecture versus mobile learning in formal education. The method used was abetween-groups design performed on 60 high school students at Hulebäcksgymnasiet. LÄS MER

 5. 5. Start-ups and Business Model Design; A Multiple Case Study Investigating Business Model Design in Swedish IT Start-ups

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jakob Moberg; [2017-09-15]
  Nyckelord :Business Model Design; Business Model; Entrepreneurship; Entrepreneurial Processes; Trial-and-Error Processes; Business Model Components;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet design.

Din email-adress: