Sökning: "designprinciper"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade ordet designprinciper.

 1. 1. Informationsvisualisering för evakueringssituationer : En studie om hur information kan visualiseras, anpassas och distribueras vid krissituationer genom kartor

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Mattias Olsson; [2018]
  Nyckelord :cartographic design; crisis management; evacuation; maps; guidelines; design principles; kartografisk design; krishantering; evakuering; kartor; riktlinjer; designprinciper;

  Sammanfattning : Det är vanligt att svenska medborgare inte känner till vad som bör göras i en krissituation. Om en krissituation drabbar samhället är det mycket viktigt att information finns snabbt tillgänglig. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av en starkt autentiserad WebRTC-prototyp

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Isak Pettersson; Filip Ros; [2017]
  Nyckelord :WebRTC; Peer-to-Peer; Webbdesign; TCP IP; Action Design Research;

  Sammanfattning : Denna forskning utförs hos Tieto som hanterar IT-systemet Lifecare åt hälso- och sjukvården i ett antal regioner och län. Vårt arbete omfattar att utveckla en prototyp av en webbaserad realtidskommunikationslösning med en implementerad stark autentisering. LÄS MER

 3. 3. Why so serious? : Frivola rum och lustfyllt skapande

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Elin Bucht; [2017]
  Nyckelord :möbeldesign; lekfulla rum; lek; lust; frivolitet;

  Sammanfattning : I det här kandidatexamensprojektet har jag valt att undersöka lustfyllda och lekfulla miljöer och hur man som inredningsarkitekt kan arbeta som lustfyllare istället för problemlösare.     Jag har parallellt i mitt arbete undersökt hur en lustdriven arbetsprocess skulle kunna te sig och försökt hittat verktyg för att hålla en process prestigelös. LÄS MER

 4. 4. Vad säger cylindern? : Om utformningen av en vandringsutställning.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anna Östlund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är en studie i hur en vandringsutställning på gallerior och köpcentrum kan utformas. Utställningen ska tillfälligt fylla tomma ytor i gallerior och köpcentrum. Målsättningen har varit att det ska bidra till en mer attraktiv och aktiv miljö. LÄS MER

 5. 5. Ett steg närmre användbarhet : Identifiering av de viktigaste designprinciperna för ett ärendehanteringssystem.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Alexander Berntsen; Martin Lam; [2017]
  Nyckelord :Usability; users; design principle; case management system; Använbarhet; användare; designprinciper; ärendehanteringssystem;

  Sammanfattning : Världen har blivit mer digital och människor blivit mer beroende av att teknik alltid finns nära tillhands. Verksamheter använder sig av informationssystem för att utföra uppgifter mer effektivt och mindre kostsamt. För att informationssystem ska underlätta för användaren måste dessa vara användbara. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet designprinciper.

Din email-adress: