Sökning: "designprinciper"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade ordet designprinciper.

 1. 1. Hälsofrämjande applikationer – vinstskapande gimmick eller värdeskapande produkt? En studie av ramverk och riktlinjer för individens långsiktiga användande av hälsofrämjande applikationer.

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sebastian Holmberg; Anders Svensson; [2016-12-09]
  Nyckelord :hälsa; mHealth; mobilapplikation; design; hälsofrämjande applikationer;

  Sammanfattning : The range of different kinds of mHealth applications in App Store and Google Play has in recent years increased significantly. These kind of applications can help the user to get an overview of their training, act as a motivational boost but also help the user to track their food intake. LÄS MER

 2. 2. Avgörande designprinciper för användbarhet En kvalitativ studie av designens betydelse för utveckling av eHälsosystem

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Ellen Eklöf; Anna Holst; [2016-12-09]
  Nyckelord :användbarhet; design; designprinciper; eHälsa; eHälsosystem; wellbeing;

  Sammanfattning : Health and wellAbeing are major key issues in today's society. With today's technology there is great potential for using it to contribute to healthAimproving measures instead of technology beeing associated with sedentary. LÄS MER

 3. 3. Viktiga principer för design av grafiska gränssnitt för SaaS-baserade system som hanterar ekonomiska transaktioner En kvalitativ fallstudie om användbarhet

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mathias Berneland; Niklas Nachtweij; [2016-10-14]
  Nyckelord :Interaktionsdesign; designprinciper; Software as a Service; SaaS; gränssnitt;

  Sammanfattning : Det blir vanligare att människor utför ekonomiska transaktioner via internet och att allt fler företag går över till Software as a Service (SaaS) som modell för leverans av sina produkter. Det finns en mängd forskning om generella designprinciper inom interaktionsdesign och SaaS men det finns ingen forskning med fokus mot just SaaS-baserade system för ekonomiska transaktioner. LÄS MER

 4. 4. Barns informella lärande i utemiljöer

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecka Ingemansson; [2016]
  Nyckelord :lärande; utveckling; barn; lek; utemiljöer; natur; landskapsarkitektur; sensoriskt; informellt;

  Sammanfattning : Denna uppsats har skrivits i syfte att översiktligt undersöka frågeställningarna: *På vilket sätt kan utemiljöer påverka barns informella lärande? *Hur kan utemiljöer gestaltas för att stimulera barns informella lärande? Uppsatsen har sammanställts genom en kvalitativ litteraturstudie av främst artiklar och böcker skrivna inom ämnesområdena; pedagogik, miljöpsykologi, utvecklingspsykologi och landskapsarkitektur. Uppsatsen innehåller även ett designförslag över en lekmiljö designad för att stimulera barns informella lärande. LÄS MER

 5. 5. Mind your own business-to-business : En fallstudie om hur användbarhet och användarupplevelse kan förbättras inom e-handelsportaler för B2B.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Bruno Ferreira de Alencar; Isak Eriksson; [2016]
  Nyckelord :B2B; business-to- business; e-commerce; usability; user experience; agile system development; David Benyon; PACT; Scrum.; B2B; business-to-business; e-handel; användbarhet; designprinciper; användarupplevelse; agil systemutveckling; David Benyon; PACT; Scrum;

  Sammanfattning : Trots att business-to- business (B2B) är tydligt överrepresenterat inom dagens globala e-handel präglas e-handelsportaler designade för detta ändamål av avsevärt sämre användbarhet och användarupplevelse än de inom andra områden av e-handel. Syftet med denna studie är således att klargöra problemområden gällande användbarhet som kan identifieras i e-handelsportaler avsedda för B2B. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet designprinciper.

Din email-adress: