Sökning: "detaljnära"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet detaljnära.

  1. 1. Trädstammars roll i utemiljö : en studie av barkegenskapers inverkan på upplevelsen av en plats

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Anna Hansen; [2016]
    Nyckelord :barkkaraktär; detaljnära; platsupplevelse; trädstam; textur;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vilken inverkan trädstammars färg och textur, det vill säga barkens visuella egenskaper, har på upplevelsen av en plats. Träds olika visuella egenskaper och estetiska kvaliteter inverkar på utemiljöers karaktärer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet detaljnära.

Din email-adress: