Sökning: "digital transformation"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden digital transformation.

 1. 1. Reglering av värdepappersmarknaden och lagarna som aldrig kommer i kapp - [Uppsats om insiderlagstiftningen och anmälningsplikten vid värdepappersförvärv och hur dessa påverkas av det moderna samhället]

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johan Åkesson; [2018]
  Nyckelord :Insiderhandel; Lagen om anmälningsplikt; Insiderlagstiftning; Handelsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Information sprids och delas på bara några få sekunder i dagens moderna digitala samhälle. Detta påverkar även finansmarknaden som måste anpassa sig till det nya snabbrörliga samhället. Dagens digitala samhälle har skapat ett behov av regleringar av finansmarknaden och dessa lagar. LÄS MER

 2. 2. Automation and Digital Transformation The ways that automation solutions can support digital transformation within ICT companies

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Tanja Balic; Hossein Ebrahimi; [2017-10-30]
  Nyckelord :Digital transformation; Digital transformation domains; Automation; Innovation process; Innovation strategy;

  Sammanfattning : Digital transformation är ett stort steg för alla företag. För att överleva i en hårdkonkurrensutsatt marknad där ny teknologi dyker upp hela tiden, tvingas företagen attanpassa sig snabbt till förändringar. Åt andra sidan är det inte lätt att byta processer, särskilti de stora företagen. LÄS MER

 3. 3. ”VERKTYGET SKAPAR EN TRYGGHET FÖR MIG MEN FRAMFÖRALLT FÖR BRUKAREN” En kvalitativ studie om digital transformation med teknisk implementering – ur ett medarbetarperspektiv inom offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Natalie Dalberg Larsson; Linnea Stensson; [2017-09-29]
  Nyckelord :förändringsarbete; kompetensutveckling; medarbetarperspektiv; digital transformation; teknisk implementering; deltagande; påverkbarhet; anpassning; arbetsplatslärande;

  Sammanfattning : Syfte: Intresset är att utifrån ett medarbetarperspektiv undersöka de anställdas möjlighet till kompetensutveckling inom ramen för den tekniska implementeringen och vilken betydelse möjligheten haft för upplevelsen av den nya teknikens användbarhet och tillgänglighet. Teori: Organisationsutveckling och förändringsarbete; Human Resources-perspektivet som utgångspunkt med Kotters (1992) modell för förändringsstrategi i åtta stadier som fundament. LÄS MER

 4. 4. Digitalization explained in a fast-technological environment: Main challenges and solutions from a consulting point of view

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carlos Salomon Figueroa; [2017-09-15]
  Nyckelord :Digitalization; digitization; management consulting; digital transformation; IT development;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 5. 5. Network-Dominant Logic: A Discourse Analysis on the Changing Perception of Value Creation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Antonija Batkovic; Isabel Gunnarsson; [2017-07-04]
  Nyckelord :Value Creation; Digital Transformation; GoodsDominant Logic; Service-Dominant; Logic; Network-Dominant Logic; Control points; Value Networks; A2A;

  Sammanfattning : This article seeks to understand how digital transformation has changed theperception on value creation from an actor-to-actor perspective. The chosen methodologicalapproach is a discourse analysis with the intention to increase knowledge about how valuecreation is spoken of in practice. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet digital transformation.

Din email-adress: