Sökning: "digitala läromedel"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden digitala läromedel.

 1. 1. Digitalt eller inte? En kvalitativ jämförelse av lärares syn på digitala läromedel och läroböcker i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Adam Kaspersson; [2017-12-18]
  Nyckelord :Läromedel; lärobok; digitala läromedel; IKT; lärare; synsätt; attityd;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien att ta reda på hur lärare ser på digitala läromedel och läroböcker i ämnet matematik. En kvalitativ intervjuguide valdes som metod där sex olika lärare intervjuades. LÄS MER

 2. 2. Digitala läromedel i  engelskundervisning : En analys av vad webbsidor kan bidra med i relation till grundskolans centrala innehåll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sanna Larsson; Kristin Noord; [2017]
  Nyckelord :Digital kompetens; Digital natives; Webbsidor; Engelska; Årskurs F-3; Internet; Genus.;

  Sammanfattning : Children of today grow up in a digital world. Society becomes increasingly digitized, and as a result of that, the conditions for education have changed. Digital tools become more and more common in the classroom. LÄS MER

 3. 3. Sekulära livsåskådningar och nyreligiösa rörelser i läromedel : En studie av olika läromedels presentation av nyreligiösa rörelser och sekulära livsåskådningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Fredrik Sundin; [2017]
  Nyckelord :Läromedel; digitala läromedel; nyreligiösa rörelser; sekulära livsåskådningar; läromedelsstudie; utbildning; gymnasiet.;

  Sammanfattning : This essay aims to examine textbooks and digital textbooks for how they present new religious movements and secular world view in upper secondary school in Sweden. This essay also strives to examine if this presentation is non-confessional or non-religious. These results will then be compared between traditional textbooks and the digital textbooks. LÄS MER

 4. 4. Ett hav av matematikapplikationer, och att hitta rätt : En analys av matematikapplikationer som används i grundskolans tidigare år

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jennelie Örtendahl; [2017]
  Nyckelord :Analysis; applications; digital teaching materials; Information and Communication Technology ICT; number sense and serious games.; Analysverktyg; applikationer; digitala läromedel; digitala lärspel; informations- och kommunikationsteknik IKT och taluppfattning.;

  Sammanfattning : Applikationer har blivit en tillgång för att utveckla elevernas kunskaper inom taluppfattning. Men innehåller applikationer didaktiska eller pedagogiska styrkor som andra läromedel inte innehåller? Vilka matematiska kunskaper är möjliga att utveckla genom att spela en applikation inom området? Med dessa frågeställningar tog denna studie avstamp som syftar till att studera applikationers layout och innehåll inom taluppfattning. LÄS MER

 5. 5. Digitala läromedel och didaktik : Upplevelsen av digitala och fysiska läromedel i gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Juha Tuomi; [2017]
  Nyckelord :semiotic multimodality; school textbooks; text genres; technical competence; semiotisk multimodalitet; läromedel; textgenre; teknisk kompetens;

  Sammanfattning : The purpose of the research is to identify how pupils and teachers experience different kind of study material in school. It is also important to know which factors affect these experiences. This is what my study will examine. The key-factor to be able to interpret different kinds of multimodal literacy is to understand its textual genre. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet digitala läromedel.

Din email-adress: