Sökning: "digitala läromedel"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden digitala läromedel.

 1. 1. I ett hav av digitala läromedel : En analys av fritt tillgängliga digitala läromedel inomhållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Hult; Caroline Hansson; [2018]
  Nyckelord :Biologi; Digitala läromedel; Digitalisering; Hållbar utveckling; Läromedelsanalys; Naturvetenskapsundervisning;

  Sammanfattning : Mängden digitala läromedel har bidragit med nya utmaningar, då det ställer nya krav på hur lärare väljer ut dem. Syftet med studien är att analysera möjligheter för lärande i digitala läromedel, inom ämnet biologi. LÄS MER

 2. 2. Läsning på olika nivåer : Läsguidesfrågornas påverkan på elevers läsförståelse och lässtrategier

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Jenny Andersson; [2018]
  Nyckelord :Läsning; läsförståelse; lässtrategier; digitala läromedel; läsguidesfrågor; situerad praktik; metakognitiv medvetenhet; inferenser; ytnivå; textbas; situationsmodell;

  Sammanfattning : Ett vanligt sätt att arbeta med läsförståelse i skolan är att låta elever läsa en lärobokstext och svara på frågor om texten. I denna uppsats undersöker jag hur sådana läsguidesfrågor som ska fungera som stöd för läsförståelsen kan påverka elevernas läsförståelse och lässtrategier. LÄS MER

 3. 3. Produktion av digitala läromedel för elever med blindhet : En problematiserande studie om tillgängliggörande

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Björn Nyqvist; [2018]
  Nyckelord :students with blindness; accessibility; participation; digital teaching materials; discursive psychology; equivalent education; braille; elever med blindhet; tillgänglighet; delaktighet; digitala läromedel; diskurspsykologi; likvärdig utbildning; punktskrift;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att belysa hur läromedelsproducenter och personal vid SPSM:s läromedelsavdelning talar om hur den pågående digitaliseringen av läromedelsmarknaden påverkar tillgång till och tillgänglighet i läromedel för elever med blindhet. En fråga som också fokuseras är ansvaret för att denna elevgrupp får möjlighet till delaktighet genom tillgång till samma läromedel som övriga elever. LÄS MER

 4. 4. En bok på burk? - En kritisk läromedelsanalys av ett digitalt läromedel för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Horn; Amanda Jovic; [2018]
  Nyckelord :digital kompetens; digitalt läromedel; digitala mervärden; Gleerups; läromedelsgranskning; uppgiftskultur; årskurs 6;

  Sammanfattning : I detta examensarbete granskas ett digitalt läromedel i svenska för årskurs 4–6 med syfte att påvisa vilka uppgiftskulturer som speglas i läromedlets uppgifter till eleverna. Med uppgiftskulturer menas inom vilka kategorier som uppgifterna till eleverna tillhör. LÄS MER

 5. 5. Digitala eller analoga läromedel i matematik : En fenomenografisk studie om högstadieelevers uppfattningar av digitala läromedel jämfört med analoga i matematik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Maria Malmqvist; [2018]
  Nyckelord :Digital teaching materials; analogue teaching materials; digitizing; one-to-one; phenomenography; Digitala läromedel; analoga läromedel; digitalisering; en-till-en; fenomenografi;

  Sammanfattning : Digitaliseringen i svensk skola är en process som pågått under lång tid och från höstterminen 2017 finns nya skrivningar i läro-, kurs- och ämnesplaner om förstärkt digital kompetens (Skolverket, 2017). Kommuner satsar på att ge varje elev ett digitalt hjälpmedel i form av en bärbar dator eller lärplatta. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet digitala läromedel.

Din email-adress: