Sökning: "digitala läromedel"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden digitala läromedel.

 1. 1. Produktion av digitala läromedel för elever med blindhet : En problematiserande studie om tillgängliggörande

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Björn Nyqvist; [2018]
  Nyckelord :students with blindness; accessibility; participation; digital teaching materials; discursive psychology; equivalent education; braille; elever med blindhet; tillgänglighet; delaktighet; digitala läromedel; diskurspsykologi; likvärdig utbildning; punktskrift;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att belysa hur läromedelsproducenter och personal vid SPSM:s läromedelsavdelning talar om hur den pågående digitaliseringen av läromedelsmarknaden påverkar tillgång till och tillgänglighet i läromedel för elever med blindhet. En fråga som också fokuseras är ansvaret för att denna elevgrupp får möjlighet till delaktighet genom tillgång till samma läromedel som övriga elever. LÄS MER

 2. 2. Att lämna papper och penna för ett digitalt läromedel : en fenomenografisk studie av elevers upplevelser att använda ett digitaliserat läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Lisa Nordin; [2018]
  Nyckelord :digitalt läromedel; digitala prov; digitala verktyg; elevers upplevelser; fenomenografi; läsa och skriva digitalt;

  Sammanfattning : Under ett arbetsområde inom fysik, atom- och kärnfysik, fick en klass i åk 9 jobba med ett läromedel som digitaliserats. Läromedlet var Fysik direkt från Sanoma utbildning. Efter avslutad undervisningsperiod genomfördes intervjuer med en särskilt utvald del av eleverna i klassen. Materialet från intervjuerna bildar underlag för studien. LÄS MER

 3. 3. Samhällskunskapsläraren i informationsflödet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Mattias Josefsson; [2018]
  Nyckelord :samhällskunskapslärare; läromedel; kvalitativ intervju; gymnasieskola; informationsflöde; digital kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för hur samhällskunskapslärare på gymnasiet upplever yrkesrollen utifrån deras förståelse av den informationstäta digitala samtidens möjligheter gällande val av läromedel samt hur utvecklingen utmanat eller konfirmerat det som lärarna menar är eftersträvansvärd samhällskunskapsundervisning. Den teoretiska ansatsen är inspirerad av Anders Perssons teori som bygger dels på kontinental existensfilosofi, dels på en modifierad version av Gert Biestas begreppsapparat för god utbildning. LÄS MER

 4. 4. Digitala läromedel i kemi? : En undersökning av hur de digitala läromedel i kemi för grundskolans senare del som finns på marknaden ser ut.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Emma Lindberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Samhället har genomgått en förändring från analoga system till digitala.Läromedel som används i skolan behöver följa med i utvecklingen. Syftet meddenna studie är att undersöka hur digitala läromedel i kemi ser ut. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter och utmaningar med surfplatta i matematikundervisning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Matilda Rosenkvist; Katarina Dejanovic; [2018]
  Nyckelord :appar; digital; surfplatta; matematikundervisning; spel; möjligheter; utmaningar;

  Sammanfattning : Elevers användning av surfplatta i matematikundervisningen har ökat, men matematikämnet är det ämnet där elever använder digitala verktyg som minst. Syftet med studien är att utifrån lärarens perspektiv undersöka vilken betydelse surfplattan har som ett läromedel i matematikundervisningen för lågstadieelever. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet digitala läromedel.

Din email-adress: