Sökning: "digitala läromedel"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden digitala läromedel.

 1. 1. I ett hav av digitala läromedel : En analys av fritt tillgängliga digitala läromedel inomhållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Hult; Caroline Hansson; [2018]
  Nyckelord :Biologi; Digitala läromedel; Digitalisering; Hållbar utveckling; Läromedelsanalys; Naturvetenskapsundervisning;

  Sammanfattning : Mängden digitala läromedel har bidragit med nya utmaningar, då det ställer nya krav på hur lärare väljer ut dem. Syftet med studien är att analysera möjligheter för lärande i digitala läromedel, inom ämnet biologi. LÄS MER

 2. 2. Produktion av digitala läromedel för elever med blindhet : En problematiserande studie om tillgängliggörande

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Björn Nyqvist; [2018]
  Nyckelord :students with blindness; accessibility; participation; digital teaching materials; discursive psychology; equivalent education; braille; elever med blindhet; tillgänglighet; delaktighet; digitala läromedel; diskurspsykologi; likvärdig utbildning; punktskrift;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att belysa hur läromedelsproducenter och personal vid SPSM:s läromedelsavdelning talar om hur den pågående digitaliseringen av läromedelsmarknaden påverkar tillgång till och tillgänglighet i läromedel för elever med blindhet. En fråga som också fokuseras är ansvaret för att denna elevgrupp får möjlighet till delaktighet genom tillgång till samma läromedel som övriga elever. LÄS MER

 3. 3. En bok på burk? - En kritisk läromedelsanalys av ett digitalt läromedel för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Horn; Amanda Jovic; [2018]
  Nyckelord :digital kompetens; digitalt läromedel; digitala mervärden; Gleerups; läromedelsgranskning; uppgiftskultur; årskurs 6;

  Sammanfattning : I detta examensarbete granskas ett digitalt läromedel i svenska för årskurs 4–6 med syfte att påvisa vilka uppgiftskulturer som speglas i läromedlets uppgifter till eleverna. Med uppgiftskulturer menas inom vilka kategorier som uppgifterna till eleverna tillhör. LÄS MER

 4. 4. Att lämna papper och penna för ett digitalt läromedel : en fenomenografisk studie av elevers upplevelser att använda ett digitaliserat läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Lisa Nordin; [2018]
  Nyckelord :digitalt läromedel; digitala prov; digitala verktyg; elevers upplevelser; fenomenografi; läsa och skriva digitalt;

  Sammanfattning : Under ett arbetsområde inom fysik, atom- och kärnfysik, fick en klass i åk 9 jobba med ett läromedel som digitaliserats. Läromedlet var Fysik direkt från Sanoma utbildning. Efter avslutad undervisningsperiod genomfördes intervjuer med en särskilt utvald del av eleverna i klassen. Materialet från intervjuerna bildar underlag för studien. LÄS MER

 5. 5. Läromedlets aktualitet : En kvalitativ studie som jämför digitala och tryckta läromedel för samhällskunskap avsedda för årskurs 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Björn Hedenberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet digitala läromedel.

Din email-adress: