Sökning: "disabilities"

Visar resultat 1 - 5 av 953 uppsatser innehållade ordet disabilities.

 1. 1. Bli hel. Teologisk reflektion kring erfarenheter av förbön för helande hos personer med funktionsnedsättningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Matilda Andin; [2018-01-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute to constructive theology regarding disability and healing, based on experiences of prayer for healing among persons with disabilities.Methodologically, emphasis proceeds from qualitative interviews, carried out with sevenpersons with disabilities in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Snälla, kan du inte bara sitta stilla som alla andra? : En kvalitativ textanalys av litteratur för och om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Lovisa Kahl; [2018]
  Nyckelord :Inclusion; Diversity; Norm-Criticism; Sociocultural Theory; Neuropsychiatric Disabilities; ADHD; Autism; Kumashiro; Vygotskij; Inkludering; mångfald; normkritik; sociokulturell teori; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; ADHD; Autism; Äppelhylla; Kumashiro; Vygotskij;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how pedagogical picture books intended for inclusion represents children with neuropsychiatric disabilities. This is investigated through in-depth analysis of four books dealing with the subject from different approaches, recommended by state libraries and the specialised educational authority. LÄS MER

 3. 3. Boendestöd - en insats som leder till större självständighet : Politikers synpunkter gällande boendestöd och avgifter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Amina Delibasic; Michelle Foroughi; Mikaela Sköldberg; [2018]
  Nyckelord :Housing support; mental disabilities; politicians; independence; economy; Boendestöd; psykiska funktionsnedsättningar; politiker; självständighet; ekonomi;

  Sammanfattning : Uppsatsens övergripande syfte var att undersöka insatsen boendestöd ur ett politikerperspektiv samt varför en del kommuner valt att införa avgift för insatsen boendestöd. Kvalitativa datainsamlingsmetoder användes i form av semistrukturerade telefonintervjuer med politiker i olika kommuner i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av den egna identiteten och identitetsskapandet : En kvalitativ studie om personer med funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Mathilda Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Psykisk ohälsa och diskriminering : En kvalitativ studie om bemötande och tillgänglighet

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Amanda Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Psykisk Ohälsa; NPF; Samhällsaktörer; Stigma; Diskriminering; Bristande tillgänglighet;

  Sammanfattning : This study is an analysis of qualitative interviews with people with neuropsychiatric disabilities/mental illness, as well as persons working with mental health or mental disabilities. The interviews were conducted to investigate how their experience of compliance with the services in the various functions of society is, to clarify whether there is discrimination in the social functions of people with mental disabilities. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet disabilities.

Din email-adress: