Sökning: "disabilities"

Visar resultat 1 - 5 av 880 uppsatser innehållade ordet disabilities.

 1. 1. ”Hon dog på grund av dåliga politiska beslut” En fallstudie på opinionsmaterial om den MS-sjuka kvinnan som dog på en offentlig toalett

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Anna Engström; Moa Carlsson; [2017-01-31]
  Nyckelord :ledare; insändare; disability; news; multiple sclerosis; representation; opinion; role; roll; funktionsvariation; MS; multipel skleros; funktionshindrade; nyheter; media; LSS; assistans; debattartiklar; krönika;

  Sammanfattning : This study examines the news report of a case with a woman with multiple sclerosis who died in a public bathroom at a shopping mall in Malmö, in October 2016. We also study the way she and her death is used in articles and texts of opinion and the arguments used in the debate. LÄS MER

 2. 2. Lässvårigheter i skolan : En kvalitativ undersökning av lärares arbete med elever i lässvårigheter i grundskolans årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Läs & skriv

  Författare :Tove Ojala; [2017]
  Nyckelord :Reading disabilities; reading motivation; methods; decoding; reading comprehension; Lässvårigheter; läsmotivation; metoder; avkodning; läsförståelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur lärare beskriver sitt arbete med elever i lässvårigheter i svenskämnet samt hur de ser på sambandet mellan lässvårigheter och bristande motivation. Syftet besvaras med hjälp av forskningsfrågorna: Vad anser lärare att begreppet lässvårigheter innebär? Vilka arbetssätt använder lärare för att stödja elever i lässvårigheter i undervisningen? Hur bedömer lärare att elevers motivation i skolan påverkas av elevens lässvårigheter? Studien har ett sociokulturellt perspektiv samt att det relationella perspektivet inom det specialpedagogiska perspektivet finns med då eleven inte ses som problembäraren i studien. LÄS MER

 3. 3. "Man ska väl få bestämma över sig själv eller" : - erfarenheter av skolgång och skolbyte hos två elever i gymnasiesärskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Anna-Lena Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bedömning för lärande i grundsärskolan : Strategier för ökad kunskapsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ylva Lidman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe and analyse teachers´experiences of work with assessment for learning in education for pupils with intellectual disabilities, with the starting point to make the pupils involved and active in their own learning and knowledge development. The study sheds light on what strategies in assessment for learning teachers use in their teaching. LÄS MER

 5. 5. Att be om hjälp : Hur ser unga vuxna med neuropsykiatriskt funktionshinder på den hjälp och stöd de får idag?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Christina Hagberg; [2017]
  Nyckelord :neuropsykiatri; lss-boende; diagnos; behandling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur unga vuxna med ett neuropsykiatriskt funktionshinder som bor på boenden med särskilt stöd ser på den hjälp och det stöd de får av professionella hjälpare idag. Frågeställningarna är: Hur upplever unga vuxna att de kan få hjälp och stöd med psykiska problem? Vilket inflytande har de på den hjälp de kan få och vilket inflytande har omgivningen (personal och anhöriga) på dem? Studien utgår från den hermeneutiska forskningstraditionen och har en kvalitativ ansats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet disabilities.

Din email-adress: