Sökning: "diskriminering trakasserier"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden diskriminering trakasserier.

 1. 1. När jargongen på jobbet väger tyngre än rätten att inte bli diskriminerad : - En studie om etnisk diskriminering i form av trakasserier på grund av etnisk tillhörighet i svenskt arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mattias Ekedahl; [2017]
  Nyckelord :Ethnic discrimination; harassments; harassments based on ethnicity; labour law; ethnicity;

  Sammanfattning : Sweden has been criticized from the United Nations as well as from the European Union for not putting enough effort into discouraging ethnic discrimination on the labour market. At the same time discrimination can be problematic while it’s a personal experience that is to be judged by criterions of the law. LÄS MER

 2. 2. Mobbning i skolan - Hur lärare på ULV(Utländska lärares vidareutbildning)- och VAL (Vidareutbildning av lärare) - programmen hanterar och förebygger mobbning i klassen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Mayada Abdulsattar; Zeena Kaleed; [2016-03-21]
  Nyckelord :mobbning; diskriminering; kränkande behandling; trakasserier; förebyggande; hantering; ULV; VAL;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med vår uppsats är att försöka ta reda på hur läraren i ULV och VAL programmen hanterar och förebygger mobbning i sina klasser. Vi vill få olika tips och råd om hur vi ska hantera och förebygga mobbning i svenska skolor. LÄS MER

 3. 3. Kränkande behandling i ungdomslitteratur : Färglös, Näthat blues och Fjärde riket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Angelica Richardson; [2016]
  Nyckelord :Abusive treatment; adolescent novels; power; social categories; bullying; discrimination; sexual harassment; ostracism; upper secondary school; Kränkande behandling; ungdomslitteratur; makt; sociala kategorier; mobbning; diskriminering; sexuella trakasserier; utfrysning; gymnasiet;

  Sammanfattning : This study analyses how abusive treatment is handled in three novels for adolescents, Färglös, Näthat blues, and Fjärde riket, in order to reveal how these novels can be used as a basis for discussions of values in the teaching of Swedish in upper secondaryschool. The three novels were chosen because statistics showed that they were the most frequently borrowed books for young people under the subject heading bullying at a library in southern Sweden. LÄS MER

 4. 4. Talande tystnad och tystnade röster : Analys av nationella provets texthäften i svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Elin Forestam; [2016]
  Nyckelord :nationella prov; diskriminering; normer; den andra; skolans demokratiska uppdrag;

  Sammanfattning : Diskriminering, kränkning och trakasserier i samhället hämtar kraft i normer som kategoriserar människor i olika hierarkier. Dessa normer bär på idén om något önskvärt och normalt och samtidigt på föreställningar om det som avviker. LÄS MER

 5. 5. Trakasserier i arbetslivet : En kvantitativ studie om sambandet mellan trakasserier och självskattad (o)hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Anna Hedin; Madelen Isberg; [2016]
  Nyckelord :harassment; self-rated health; gender; trakasserier; diskriminering; arbetsliv; arbetslivet; orättvis behandling; självskattad hälsa; kön; män; kvinnor; manligt; kvinnligt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om en ökad upplevelse av trakasserier i arbetslivet ger en ökad självskattad (o) hälsa. Vidare undersöker studien eventuella skillnader mellan män och kvinnor. Studien genomfördes genom en internetbaserad enkät som skickades ut till 420 stycken medarbetare på en större organisation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet diskriminering trakasserier.

Din email-adress: