Sökning: "diskursanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 3397 uppsatser innehållade ordet diskursanalys.

 1. 1. Den manliga förövarens rätt En diskursanalytisk studie av framställningen av våldtäkt och den misstänkte förövaren i tingsrättsdomar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Lundquist; [2018-07-23]
  Nyckelord :Våldtäkt; förövare; diskursanalys; kön; tingsrättsdomar;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien var att undersöka och fördjupa kunskapen om hur den misstänkte förövaren framställs i tingsrättsdomar, avkunnade under året 2015, avseende sexualbrottet våldtäkt. Studien omfattar 18 domar från sex olika tingsrätter i Sverige där offret var kvinna över 18 år och den misstänkte förövaren var man över 18 år samt att målsäganden och den tilltalade har eller har haft en relation i form av att de har varit ett par, vänner, kollegor eller liknande. LÄS MER

 2. 2. Organiserat tiggeri – en arkeologisk diskursanalys av organiserat tiggeri som fenomen i svenska dags- och kvällstidningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tobias Jansson; [2018-07-17]
  Nyckelord :Tiggeri; arkeologisk diskursanalys; politisering; diskursiva formationer;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsen var att undersöka hur svensk media i form av dags- och kvällstidningar bidrar till framställningen av organiserat tiggeri som fenomen. En del av syftet var att undersöka på vilka olika sätt som fenomenet organiserat tiggeri framställs och hur det kan förstås som ett socialt problem för samhället. LÄS MER

 3. 3. ”Hon plockar fram dem med kärleksfulla händer” En diskursanalys av tidskriften 'Korsväg' beträffande genuskonstruktioner

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Sara Sacklén; [2018-06-20]
  Nyckelord :Korsväg; discourse analysis; gender theory; performativity; subversion; social categories; femininity; masculinity;

  Sammanfattning : This essay takes as its point of departure the question: how does the magazine Korsväg form and regulate socially constructed cathegories related to gender? The purpose of this essay is to examine the magazine Korsväg, published by The Church of Sweden in the diocese of Gothenburg, with regards to its understanding of masculinity and femininity. The essay holds conceptual tools and methods drawn from discourse analysis, a practice shaped by the work of Michel Foucault. LÄS MER

 4. 4. Svenska som andraspråk och svenska på gymnasienivå, strävar ämnena mot samma mål? En komparativ diskursanalys av ämnesplanerna och de nationella proven

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Helen Johansson; [2018-06-15]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; svenska; nationellt prov; betyg; ämnesplaner; kursplaner; diskursanalys; gymnasienivå; språk; makt;

  Sammanfattning : Ämnet svenska som andraspråk har en relativt kort och turbulent historia sett till hur ämnesplanen ska utformas. Det har under åren pågått en diskussion om ämnenas relation till varandra och om ämnet svenska som andraspråk ska ses som eget ämne eller som ett komplement till ämnet svenska. LÄS MER

 5. 5. Kränkta troll i Svampriket - En diskursanalys av emotioner, statuspositioner och den rådande sexistiska diskursen i spelvärlden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Anette Holmström; [2018-05-21]
  Nyckelord :sexism; gamingkultur; kvinnohat; emotionssociologi; diskursanalys;

  Sammanfattning : Studien tar avstamp i tidigare forskning om onlinebaserat kvinnohat i spelvärlden. Tidigare studierbelyser problematiken med hur kvinnor framställs i ’data-spel’ och har fokuserat på hur kvinnor ispelvärlden utsatts för hot och trakasserier. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet diskursanalys.

Din email-adress: