Sökning: "diskursiv makt"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden diskursiv makt.

 1. 1. ”De är ju så duktiga, jamen intelligenta, barnen” : Språk, makt och positionering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Bodil Fjellborg; Rebecka Spik; [2017]
  Nyckelord :Diskursiv praktik; förskola; kommunikation; makt; positionering genom språket;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om pedagogerna positionerar barnen olika beroende på barnens verbala förmåga samt om och i så fall i vilken grad barnen positionerar varandra utifrån deras språkliga förmågor. Studien är utförd genom kvalitativ metod, där två avdelningar i samma förskola deltog. LÄS MER

 2. 2. De maktlösa måltavlorna : domstolsdiskurser om sexuellt våld i fallet Sepur Zarco i Guatemala

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Nike Stadler; [2017]
  Nyckelord :Sexual violence; conflict; discourse analysis; criminal justice; intersectionality; Guatemala; genocide; Maya-Q´eqchi´.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar ämnet sexuellt våld i krig och konflikt under den 36 år långa konflikten i Guatemala, mer specifikt ett rättsfall i Guatemalan Court for High Risk Crimes A från februari 2016, då sexuellt våld i konflikt för första gången prövades i nationell domstol. Utifrån Michel Foucaults koncept om diskursiv makt och Paulina de los Reyes och Diana Mulinaris intersektionella perspektiv analyserar jag de framträdande diskurserna i domslutet. LÄS MER

 3. 3. Vad är en same? En kritisk diskursanalys av det samiska i läroböcker för grundskolans år 7-9

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Julia Märak Leffler; [2016-02-17]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; makt; röst; aktör; samer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att se hur föreställningar om samer konstrueras i läroböcker skrivna i enlighet med läroplan 2011, för årskurs 7-9 i ämnena historia, religion, samhällskunskap och geografi. Med utgångspunkt i kritisk diskursanalys används begreppen aktör, makt och röst för att tolka textdiskursen. LÄS MER

 4. 4. Regionen ur ett kommunalt perspektiv : en diskursiv studie om regionförstoring och den regionala utvecklingens konstruktion i norska samfunnsplaner, med empiri från kommunerna kring Gjøvikbanen

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Stina Pantzar; [2016]
  Nyckelord :regional utveckling; regionförstoring; pendling; diskurs; makt; norsk planering;

  Sammanfattning : Under hela mänsklighetens historia har framsteg och förändringar i lokaliseringsmönster, samhällsorganisering, ekonomi och teknik växelvis samverkat för att förändra våra rörelsemönster och idéer om ”god” samhällsplanering. De senaste 15 åren har den regionala planeringen tagit en självklar plats i det nuvarande planeringsparadigmet såväl i Sverige som i Norge, tillsammans med de två teoretiskt eleganta begreppen regional utveckling (no. LÄS MER

 5. 5. Chefen, arbetslaget, barnen och reflektionstiden : maktstrukturer i pedagogisk dokumentation i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Johanna Karlsson; Emma Stjernström; [2016]
  Nyckelord :Pedagogisk dokumentation; maktstruktur; socialkonstruktionism; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv behandlar den här studien vilka rådande maktstrukturer som visar sig i den pedagogiska dokumentationen och vilka konsekvenser det får för förskolans verksamhet. Detta behandlar vi genom att studera hur maktstrukturer konstrueras genom språket i pedagogisk dokumentation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet diskursiv makt.

Din email-adress: