Sökning: "diskussionsfrågor svenska"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden diskussionsfrågor svenska.

 1. 1. Samtala om texten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rasmus Ekstedt; [2018]
  Nyckelord :litteraturläsning; litterär kompetens; samtalsfrågor; styrning; ;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur läsning av litteratur styrs genom samtals- och diskussionsfrågor. Analysen gjordes utifrån en lärobok till gymnasiekursen svenska 2, Svenska Impulser 2. LÄS MER

 2. 2. Gentrifiering - Ett användbart diskussionsunderlag i arbetet med källkritik och elevers kritiska förhållningsätt till omvärlden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Alexander Svensson; [2016-02-09]
  Nyckelord :gentrification; research; Eric; Clark; Robert; Beauregard; educational; tool; source; criticism; criticial; attitude; Gentrifiering; arbetarområden;

  Sammanfattning : This study examined the phenomenon of gentrification. Gentrification is the process where previous work areas turn into more desirable areas as a different type of people starts to move in to the area making it more expensive. One of the crucial effects of this is that the previous residents is unable to afford living there. LÄS MER

 3. 3. Att läsa sig till förståelse : Litteraturläsning och litteratursamtal som verktyg i arbetet för mellanmänsklig förståelse

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Nilsson-Tysklind; [2012]
  Nyckelord :pedagogik; utbildningsvetenskap; svenska; skönlitteratur; litteraturundervisning; värdegrund; mellanmänsklig förståelse; interkulturell förståelse;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar arbetet med läroplanens värdegrund inom svenskämnet. Mer specifikt berör uppsatsen de frågor i värdegrunden som har att göra med empati, inlevelse och mellanmänsklig förståelse inom den delen av svenskämnet som handlar om undervisning i skönlitteratur. LÄS MER

 4. 4. Bland filmtips och datorspelshjältar : En undersökning av bildmediers funktion i två nyutgivna läroböcker i svenska för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sanna Svensson; [2011]
  Nyckelord :läroböcker; bildmedier; media literacy; det vidgade textbegreppet; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur olika bildmedier berörs och vilken funktion de fyller i läroböckerna BRUS#02 och Svenska impulser 2 i ämnet svenska för gymnasiet. De frågor jag utgått från är följande:Hur behandlas olika bildmedier, såsom bilder, film, tv-serier och dator-/tv-spel, i läroböckerna?I vilka sammanhang hänvisas det till bildmedier?Vilken funktion fyller bildmedier i läroböckerna?Hur kommenteras läroböckernas bilder i texten?Bildmedier berörs framför allt genom olika uppgifter eller frågor till eleven, som kopplas till den text eller det tema som läroboken behandlar. LÄS MER

 5. 5. "Den absoluta sanningen" : en undersökning av sex läroböckers bild av fundamentalism 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Martin Jansson; [2009]
  Nyckelord :religionsdidaktik; läromedelsanalys; gymnasieskolan; läroböcker; fundamentalism; islamism; sekularisering;

  Sammanfattning : Religiös fundamentalism har på senare tid blivit ett vanligare fenomen trots ett mer sekulariserat samhälle. Detta för att sekularisering i sig inte innebär att människor blivit mindre religiösa utan att religionen har bytt plats från det offentliga till det privata. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet diskussionsfrågor svenska.

Din email-adress: