Sökning: "distriktssköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 276 uppsatser innehållade ordet distriktssköterska.

 1. 1. Hälsosamtal vid övervikt och fetma - utifrån distriktssköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Petra Hallberg; Jenny Nordén; [2018]
  Nyckelord :övervikt; fetma; hälsosamtal; upplevelser; sjuksköterska; distriktssköterska; erfarenheter; primärvård; vårdmöte;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är problem som ökar över hela världen och förekomsten av fetma har mer än fördubblats de senaste decennierna. Livsstilsförändringar och egenvård är viktigt för att förebygga och behandla detta. Distriktssköterskor känner ofta att det saknas tid för att vägleda patienter på ett bra sätt inför viktnedgång. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors tillvägagångssätt för professionell kompetensutveckling inom hemsjukvård : - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Katrin Walderot; Kristin Wästlund; [2018]
  Nyckelord :home care; professional competence development; district nurses; qualitative study; interview study; hemsjukvård; professionell kompetensutveckling; distriktssköterska; intervjustudie; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Introduktion: Distriktssköterskor som arbetar inom hemsjukvård ställs inför allt mer avancerad vård i hemmet då dagens medicinska utveckling medger denna möjlighet till allt fler patienter. Denna utveckling medför ökade krav på distriktssköterskors kompetens och det innebär även ett ökat behov av kompetensutveckling. LÄS MER

 3. 3. Hälsofrämjande arbete med patienter i primärvården som besväras av stressrelaterad ohälsa : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Agneta Liljenberg; [2018]
  Nyckelord :Patient; primary health care; stress; stress management; stress reduction; Hälsofrämjande; patient; primärvård; stress; stresshantering; stressreducering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stressrelaterad ohälsa ses idag som ett folkhälsoproblem. Många patienter söker sig i första hand till distriktssköterskor i primärvården för dessa hälsoproblem. Syfte: Att belysa de faktorer av betydelse i det hälsofrämjande arbetet för patienter i primärvården som besväras av stressrelaterad ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors erfarenheter av psykosocial arbetsmiljö i primärvården : En kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Elin Pettersson; Elin Thomsgård; [2018]
  Nyckelord :Descriptive; district nurse; primary care; profession; psychosocial work environment; stress; team.; Deskriptiv; distriktssköterska; primärvården; profession; psykosocial arbetsmiljö; stress; team.;

  Sammanfattning : Bakgrund I begreppet arbetsmiljö ingår de fysiska, psykiska och sociala upplevelser som en individ har i sitt arbete. Distriktssköterskans arbetsplats kan vara stressig på flera sätt vilket kan påverka den psykosociala arbetsmiljön negativt. LÄS MER

 5. 5. ”Både natt och dag” : anhörigas upplevelse av att vårda i livets slut i hemmet med stöd av hemsjukvården

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Margareta Sternmarker; Maria Tarvis; [2018]
  Nyckelord :stöd; anhöriga; närstående; vård i livets slut; hemsjukvård; distriktssköterska; hemmet;

  Sammanfattning : Kommunerna har skyldighet att ge stöd till anhöriga som vårdar en närstående. Men då samhällets resurser minskar får de anhöriga ta ett allt större ansvar. Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelse av att vårda en närstående i livets slut med stöd av hemsjukvården. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet distriktssköterska.

Din email-adress: