Sökning: "dividend yield"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden dividend yield.

 1. 1. Why do stock prices drop by less than the value of the dividend? Evidence from a country with a flat tax rate on capital gains and dividends.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jonathan Israelsson; Max Wann-Hansson; [2017-07-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Skäller hundarna högt i Sverige? En undersökning av Dogs of the Dow-strategin på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Fredrik Johansson; Viktor Johansson; [2017-07-04]
  Nyckelord :Dividend yield; Dogs of the Dow; excess return; market overreaction; OMXS30; risk; tax and transaction costs;

  Sammanfattning : The aim of this study is to re-examine the performance of the investment strategy proposed by John Slatter in 1988 called Dogs of the Dow on the Swedish stock market. The investment strategy of picking the 10 stocks with the highest dividend yield has been a popular strategy that promises large abnormal returns. LÄS MER

 3. 3. Leder investerares höga efterfrågan på direktavkastning till lägre avkastning på sikt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Dag Åström; [2017]
  Nyckelord :Direktavkastning; aktieutdelning; tvärsnittsanalys; avkastning; regressionsanalys.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att undersöka ifall företag delar ut för mycket av sina vinster. Metod: Data har hämtats från Thomson Reuters Datastream, Multipl och Crunchbase för att sedan sammanställas i Microsoft Excel. Regressioner på den sammanställda datan har sedan körts i STATA. LÄS MER

 4. 4. Valparna pa Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Mattiasson; Eric Lindberg; Isac Winell; [2017]
  Nyckelord :Dogs of the Dow; Investment strategy; Dividend yield; Swedish Stock Market; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om investeringsstrategin ”Dogs of the Dow” har genererat överavkastning på Stockholmsbörsen under perioden 1988-2015, jämfört med relevant index. Avkastningen jämförs med hänsyn till transaktionskostnader, skatter och risk. LÄS MER

 5. 5. Ägaridentitet och direktavkastning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Axel Karlsson; Erik Nilsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet, Företagsekonomi, 4FE17E, VT-2017   Författare: Axel Karlsson och Erik Nilsson   Handledare: Andreas Stephan   Examinator: Christopher von Koch   Titel: Ägaridentiter och direktavkastning   Bakgrund: Utdelningar har en lång historia och tidigare forskning har påvisat flertalet faktorer som påverkar hur mycket ett företag delar ut. Det finns flera olika ägaridentiteter representerade i de noterade börsbolagen och baserat på deras olika mål verkar det som att de har olika förhållningssätt till direktavkastning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet dividend yield.

Din email-adress: