Sökning: "djupekologi"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet djupekologi.

 1. 1. Är djupekologin förankrad i dagens omställningsrörelse?: En explorativ studie om gapet mellan värdering och handling rörande Arne Naess djupekologi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Malin Danielsson; [2016-09-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka om djupekologin är förankrad i dagens omställningsrörelse samt söka förståelse kring ifall människor som ställer om till en ny världsbild lever enligt djupekologiska värderingar eller om det finns ett gap mellan värdering och handling. Studien närmade sig problematiken genom först en kvantitativ enkätundersökning för att undersöka ifall omställningsrörelsen i Sverige instämmer med Arne Naess djupekologiska principer. LÄS MER

 2. 2. Olika nyanser av grön politik - En kvalitativ textanalys av Miljöpartiet och Centerpartiets partiprogram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter; Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Klason; [2013]
  Nyckelord :miljöpolitik; centerpartiet; miljöpartiet; ekologisk modernisering; djupekologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Deep ecology and ecological modernisation are two theories with different views on environmental problems and different strategies to cope with environmental degradation. This thesis has examined standpoints presented by two of Sweden’s parliamentary parties, Miljöpartiet and Centerpartiet, to see whether their environmental policies best can be described through a deep ecology or ecological modernisation approach. LÄS MER

 3. 3. Peak Oil -En obehaglig sanning eller en förrädisk myt? : En fallstudie av Knivsta kommuns omställningsarbete

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Elisabet Spross; [2013]
  Nyckelord :peak oil; transition; sustainable development; oljetopp; omställning; hållbar utveckling; energi; Knivsta kommun; olja; ekologisk modernisering; djupekologi; scenarioplanering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Djupekologi och grundekologi : Finns det någon skillnad?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för religion och kultur

  Författare :Åsa Petersson; [2006]
  Nyckelord :Naess; Fox; Deep ecology; shallow ecology; self-realisation; ecology; Djupekologi; grundekologi; självförverkligande; ekologi; Naess; Fox.;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar upp Arne Naess djupekologi. Den undersöker djupekologins struktur och vilka krav som ställs på en teori för att den skall vara en djupekologi. Uppsatsen tar även upp skillnader mellan djupekologi och grundekologi på en praktisk nivå. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet djupekologi.

Din email-adress: