Sökning: "doctrines"

Visar resultat 1 - 5 av 187 uppsatser innehållade ordet doctrines.

 1. 1. ”All necessary measures” - En diskursanalys av NATO:s intervention i Libyen 2011

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Leo Carlsson; [2018-02-28]
  Nyckelord :Security; State Security; Human Security; Responsibility to Protect; NATO; Libya; Sovereignty;

  Sammanfattning : The world is changing, and with it the security doctrines and the world order. This bachelor thesis isfocusing on the expressions of world order as described by Björn Hettne through a case study ofNATO’s intervention i Libya 2011 and it’s use of Responsibility to Protect. LÄS MER

 2. 2. American foreign policy on North Korea : A comparative case study of the American presidential administrations of Clinton and Obama

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Isa Tillman; [2018]
  Nyckelord :North Korea; United States of America; Clinton; Obama; Secretary of Defense; foreign policy; nuclear; security; constructivism; doctrine;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze whether there are any differences in how the two American presidential administrations of Clinton and Obama have formed their foreign policy, in regards to North Korea. In order to carry out my analysis I have gathered relevant material from public statements made by Presidents Clinton and Obama, as well as their respective Secretaries of Defense. LÄS MER

 3. 3. ”Islam är mitt sätt att leva” : En kvalitativ studie om levd islam och muslimska kvinnors livsberättelser i Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Johansson Frånberg; [2018]
  Nyckelord :Lived Islam; life story interview; material culture; belief; muslim women; sweden; Levd islam; livsberättelseintervju; materiell kultur; belief; muslimska kvinnor; Sverige;

  Sammanfattning : In the western world, Islam has been interpreted based on stereotypes of muslims. The stereotype image leads to the fact that many Muslims in Sweden today are forced to face Islamophobia and preconceptions about Islam's meaning. LÄS MER

 4. 4. Är dörren stängd för ansvarsgenombrott? - En analys av NJA 2014 s. 877

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Pontus Andersson; [2018]
  Nyckelord :Ansvarsgenombrott; särskilt kvalificerade fall; koncernförhållanden; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om den så kallade ansvarsgenombrottsteorin och dess principer. En hörnsten för aktiebolaget som associationsform är aktieägares begränsade ansvar för bolagets förpliktelser enligt 1 kap. 3 § Aktiebolagslagen (2005:551, ABL). LÄS MER

 5. 5. Nåd, skillnad, universalitet - teologiska och filosofiska perspektiv på nåden som resurs för en situationsbunden etik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Susanne Forsström Fäldt; [2018]
  Nyckelord :nåd; nådeteologi; universalism; skillnad; etik; situationsetik; eskatologi; protestantism; Serene Jones; Alain Badiou; Jaques Derrida; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is motivated by three parallel discussions; the popular Lutheran rhetoric in placing law against grace, the discussion in contemporary moral philosophy where a neutral perspective on ethical assessments is assumed, and a recent Swedish case and public debate in which a minority group's need for bodily integrity was breached with reference to universal principles. These discussions intersect in the issue of how universal principles are to be weighed against the needs of particulate people in certain situations. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet doctrines.

Din email-adress: