Sökning: "doctrines"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade ordet doctrines.

 1. 1. ”All necessary measures” - En diskursanalys av NATO:s intervention i Libyen 2011

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Leo Carlsson; [2018-02-28]
  Nyckelord :Security; State Security; Human Security; Responsibility to Protect; NATO; Libya; Sovereignty;

  Sammanfattning : The world is changing, and with it the security doctrines and the world order. This bachelor thesis isfocusing on the expressions of world order as described by Björn Hettne through a case study ofNATO’s intervention i Libya 2011 and it’s use of Responsibility to Protect. LÄS MER

 2. 2. Skiljeavtal och dess giltighet - En utredning om skiljeavtalets tolkning vid behörighetsfrågor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anna Furenmo; [2018]
  Nyckelord :Skiljeavtal; tvistelösning; skiljeförfarande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When two parties formulate a contract, several clauses are to be considered. In commercial agreements, a clause regulating which dispute resolution method should be applied on future conflicts is usually included. The dominating alternative dispute resolution is arbitration. LÄS MER

 3. 3. Allvarlig Psykisk Störning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ivan Abrasevic; [2018]
  Nyckelord :Criminal law; straffrätt; criminal procedure; processrätt; Psykiskt störning; Fängelsepresumtion; Uppsåt; Tillräknelighet; Påföljd; Allvarlig psykisk störning; Rättssäkerhet; Förutsebarhet; Rättspsykiatrisk vård; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the essay was to investigate whether criminal law, in particular the necessary intentional prerequisite, the presumption of prison and the provision of forensic psychiatric care, is applied uniformly in the case of mentally disrupted offenders? After answering that question, the answer would serve as a basis for a discussion as to whether law enforcement in case of severe mental disorders is predictable from a rule of law perspective. Through a legal-judicial method, the essay has been structured to give the reader an insight into relevant legislation, case law and doctrines, thus expanding the understanding of how law enforcement is practiced by mentally impaired offenders. LÄS MER

 4. 4. Rätten att försvara sig mot en närstående person - En undersökning av nödvärnsrätten ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Dantorp; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; nödvärn; genus; excess; putativt nödvärn; mäns våld mot kvinnor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige finns det en nödvärnsrätt som ger en person rätt till ansvarsfrihet när denna försvarat sig mot ett brottsligt angrepp på sin person. Denna rätt har dock kritiserats för att vara utformad att fungera bättre i typiskt sett manliga våldssituationer, d.v.s. LÄS MER

 5. 5. Att hitta akilleshälen : sårbarhetsanalyser till stöd för militär planering

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Erik Magnét; [2018]
  Nyckelord :Center of Gravity analysis; Critical vulnerabilities; Systems analysis; Operational planning; Tyngdpunktsanalys; kritiska sårbarheter; systemanalys; operativ planering;

  Sammanfattning : Enligt gällande västliga militära planeringsdoktriner, inklusive den svenska som den formuleras i Svensk planerings och ledningsmetod (SPL), är tyngdpunktsanalyser av såväl motståndaren som den egna sidan avgörande steg i planeringsprocesserna på både strategisk och operativ nivå. Tyngdpunkten kan anfallas eller påverkas direkt eller indirekt, i det ideala fallet genom att slå mot kritiska sårbarheter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet doctrines.

Din email-adress: