Sökning: "doktorsavhandling"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet doktorsavhandling.

 1. 1. Gymnasielevers syn på kemilaborationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Elin Wassby Hjortstam; [2016]
  Nyckelord :laborationer; miljö; lärande; kemi; gymnasiet; motivation; elever; intervjuer;

  Sammanfattning : ABSTRAKTSyftet med studien är att undersöka hur elever ser på laborationerna som en del av kemiundervisningen. Studien är genomförd i en medelstor gymnasieskola i södra Sverige i kemikurs 2. Fokus i studien har legat på att ta reda på hur eleverna upplever att deras lärande påverkas av laborativa moment. LÄS MER

 2. 2. Nedskrivning av materiella tillgångar –En kvantitativ studie om samband mellan finansiell stabilitet och nedskrivningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Arvid Raa; Elin Söderberg; [2015-06-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nedskrivningar ska redovisas då tillgångens verkliga värde understiger detredovisade värdet. En viktig fråga är därför hur värdet på tillgångar ska beräknas och hurprövningar för nedskrivningsbehov ska genomföras där rådande redovisningsstandarderkräver subjektiva bedömningar. LÄS MER

 3. 3. Familjen Nolans och det finurliga belöningssystemet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Johnsson Manhal; Tao Hemberg Jankel; [2015-02-03]
  Nyckelord :Belöningssystem; motivation; kommunikation; monetära belöningar; ;

  Sammanfattning : Problemformulering: För att motivera goda prestationer på arbetsplatser och rekrytera flermedarbetare använder sig företag av belöningssystem. Ett belöningssystem behöver ta hänsyntill många faktorer för att fungera då varje mottagare av ett belöningssystem har olika behov. LÄS MER

 4. 4. Gauss – Matematiken för 200 år sedan

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Eva-Karin Lindström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här arbetet behandlar en del av Carl Friedrich Gauss livsverk. En historisk bakgrund om vetenskap ges från Euklides Elementa och om vetenskap från 1500–1800-talet. LÄS MER

 5. 5. LCA-baserad miljövärdering av byggd miljö : En enkätundersökning av Miljöbelastningsprofilen

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Cecilia Björkman Svanberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att hitta hinder (barriärer) och möjligheter för ökad användning av Livscykelanalys-baserade (LCA-baserade) verktyg, såsom Miljöbelastningsprofilen (MBP) för den byggda miljön. År 2006 kom jag i kontakt med en forskningsprojektgrupp som ville vidareutveckla och förenkla Miljöbelastningsprofilen för att göra den mera användarvänlig. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet doktorsavhandling.

Din email-adress: