Sökning: "doktorsavhandling"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet doktorsavhandling.

 1. 1. Fastighetsmäklarbyråns varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institution Handels- och IT- högskolan (HIT)

  Författare :Dijana Efremoska; Matilda Svanberg; [2013-07-18]
  Nyckelord :Varumärke; fastighetsmäklare; märkesidentitet; kärnvärde;

  Sammanfattning : Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån såldes det 2011 strax över 92 000 bostadsrättersamt 50 000 småhus och äganderätter i Sverige. Lokalt i Borås förmedlades 248 bostäderunder perioden november 2012 till januari 2013. Siffrorna tyder på att bostadsmarknaden ärattraktiv och i Borås agerar flera olika fastighetsmäklarbyråer. LÄS MER

 2. 2. Tefrokronologi och klimatutveckling på Färöarna under tidig holocen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Författare :Josephine Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Tefrokronologi; tefra; Färöarna; tidig holocen; Saksunarvatntefra;

  Sammanfattning : Studien behandlar tefrokronologi på Färöarna under tidig holocen. Tefrokronologi är en tidssynkron dateringsmetod med hög precision där tefra identifieras och korreleras till kraftiga vulkanutbrott. Färöarna utmärker sig för studier inom klimatutveckling eftersom de befinner sig mellan sub-arktiska och atlantiska vattenmassor. LÄS MER

 3. 3. Bakom ledaren : En genomgång av tidningarna Ny Dag och Arbetarens ledare under året 1965 gällande åsikterna i Vietnamkriget

  L2-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Antonio Lopéz Gonzáles; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I historikern Queckfeldts doktorsavhandling nämns Palmes så kallade Gävle-tal vid flera tillfällen, vilket inte alls är märkligt: "massmedierna uppmärksammade talet...Vietnam hade plötsligt. LÄS MER

 4. 4. Kommunikationsmöjligheter i hemsjukvården.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lill Mansås; Anette Nordin; [2012-11-28]
  Nyckelord :Kommunikation; kultur; tillit; delaktighet och hemsjukvård;

  Sammanfattning : Syftet med detta fördjupningsarbete är att belysa vilka hinder som kan uppstå vid mötet i patientens hem då patient och sjuksköterska har olika kulturell bakgrund, samt beskriva några av de faktorer som kan främja mötet. Då vi genom vårt arbete i hemsjukvården i invandrartäta områden dagligen möter patienter med invandrarbakgrund finns risk att kulturkrockar uppstår. LÄS MER

 5. 5. Ungdomsspråk. En jämförelse av småstads- och storstadsungdomars användning av diskurspartiklar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Gabriela Zivlak Pflügler; [2012-11-01]
  Nyckelord :diskurspartikel; språkhandling; ungdomsspråk; diskurspartikelfrekvens;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, SIS133Vt 2012Handledare: Anna Gunnarsdotter Grönberg.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet doktorsavhandling.

Din email-adress: