Sökning: "doktorsavhandling"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet doktorsavhandling.

 1. 1. Menar du med penna eller dator? : En litteraturstudie om hur datorer påverkar elevers skrivutveckling

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskningHögskolan i Jönköping/Läs & skriv; Högskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskningHögskolan i Jönköping/Läs & skriv

  Författare :Sara Nordquist; Malin Johansson; [2016]
  Nyckelord :students writing skills; computer-based instruction; student computers; writing; motivation; elevers skrivutveckling; datorbaserad undervisning; elevdatorer; handstil; motivation;

  Sammanfattning : Skrivning är en central del av undervisningen för elever i årskurs 4–6. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi märkt att elevers attityder till skrivande ser olika ut beroende på om texten skrivs för hand eller på dator. LÄS MER

 2. 2. Drama, pedagogik och kommunikation : En utveckling för stora som små

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kevin Hammarkind; [2016]
  Nyckelord :Drama; teater; lek; kommunikation; förskola; pedagogik; pedagogiskt drama; läroplanen; lpfö98;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskningsstudie är att undersöka hur det pedagogiska dramat kan påverka individer. Detta kommer att undersökas genom en kvalitativ textanalys av ett flertal litterära som behandlar pedagogiskt drama. I lpfö98 representeras det estetiska blocket som en av riktlinjerna för barns lärande. LÄS MER

 3. 3. Överföra matematik till verkligheten : Matematisk modellering för åldrarna 9-13 år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lukas Jönsson; Johannes Wiberg; [2016]
  Nyckelord :Transfer mathematics to reality; Överföra matematik till verkligheten : matematisk modellering : matematiska modeller : problemlösning : modelleringsprocess : matematikundervisning : modellering år 4-6;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien handlar om matematisk modellering med fokus på åldersgruppen 9–13 år. Vårt syfte är att undersöka om matematisk modellering är ett fördelaktigt arbetssätt i matematikundervisningen samt hur lärare kan använda sig av matematisk modellering i undervisningen undersöks. LÄS MER

 4. 4. Gymnasielevers syn på kemilaborationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Elin Wassby Hjortstam; [2016]
  Nyckelord :laborationer; miljö; lärande; kemi; gymnasiet; motivation; elever; intervjuer;

  Sammanfattning : ABSTRAKTSyftet med studien är att undersöka hur elever ser på laborationerna som en del av kemiundervisningen. Studien är genomförd i en medelstor gymnasieskola i södra Sverige i kemikurs 2. Fokus i studien har legat på att ta reda på hur eleverna upplever att deras lärande påverkas av laborativa moment. LÄS MER

 5. 5. Hepatit E hos svenskt vilt : en hälsofara?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anders Stenman; [2016]
  Nyckelord :hepatit E; vilt; jakt; zoonoser; hepatitis E; wild game; hunting; zoonosis;

  Sammanfattning : Hepatit E orsakas av ett virus, HEV, som vid utbrott främst sprids via den fekala-orala vägen och vars sjukdomsförlopp liknar den klassiska gulsoten, Hepatit A. Sjukdomen är endemisk i många utvecklingsländer, men sporadiska fall förekommer regelbundet även i industrialiserade länder. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet doktorsavhandling.

Din email-adress: