Sökning: "doktorsavhandling"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet doktorsavhandling.

 1. 1. Skolträdgården : Skolträdgårdsarbetets positiva effekter på skolresultat, hälsa och social utveckling för elever i grundskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hållbar utveckling & naturvetenskapens didaktik; Högskolan i Jönköping/Hållbar utveckling & naturvetenskapens didaktik

  Författare :Stina Persson; Ronja Koskinen; [2014]
  Nyckelord :Skolträdgård; utomhuspedagogik; positiva effekter; skolresultat; hälsa; social utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka positiva effekter som forskning visat att skolträdgårdsarbete har för elever i grundskolan. Vidare hade vi för avsikt att göra en kartläggning av skillnader och likheter mellan de vetenskapliga texterna, vilka resultatet är grundat på. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsmäklarbyråns varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institution Handels- och IT- högskolan (HIT)

  Författare :Dijana Efremoska; Matilda Svanberg; [2013-07-18]
  Nyckelord :Varumärke; fastighetsmäklare; märkesidentitet; kärnvärde;

  Sammanfattning : Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån såldes det 2011 strax över 92 000 bostadsrättersamt 50 000 småhus och äganderätter i Sverige. Lokalt i Borås förmedlades 248 bostäderunder perioden november 2012 till januari 2013. Siffrorna tyder på att bostadsmarknaden ärattraktiv och i Borås agerar flera olika fastighetsmäklarbyråer. LÄS MER

 3. 3. Bakom ledaren : En genomgång av tidningarna Ny Dag och Arbetarens ledare under året 1965 gällande åsikterna i Vietnamkriget

  L2-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Antonio Lopéz Gonzáles; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I historikern Queckfeldts doktorsavhandling nämns Palmes så kallade Gävle-tal vid flera tillfällen, vilket inte alls är märkligt: "massmedierna uppmärksammade talet...Vietnam hade plötsligt. LÄS MER

 4. 4. Kommunikationsmöjligheter i hemsjukvården.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lill Mansås; Anette Nordin; [2012-11-28]
  Nyckelord :Kommunikation; kultur; tillit; delaktighet och hemsjukvård;

  Sammanfattning : Syftet med detta fördjupningsarbete är att belysa vilka hinder som kan uppstå vid mötet i patientens hem då patient och sjuksköterska har olika kulturell bakgrund, samt beskriva några av de faktorer som kan främja mötet. Då vi genom vårt arbete i hemsjukvården i invandrartäta områden dagligen möter patienter med invandrarbakgrund finns risk att kulturkrockar uppstår. LÄS MER

 5. 5. Ungdomsspråk. En jämförelse av småstads- och storstadsungdomars användning av diskurspartiklar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Gabriela Zivlak Pflügler; [2012-11-01]
  Nyckelord :diskurspartikel; språkhandling; ungdomsspråk; diskurspartikelfrekvens;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, SIS133Vt 2012Handledare: Anna Gunnarsdotter Grönberg.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet doktorsavhandling.

Din email-adress: