Sökning: "doktorsavhandling"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet doktorsavhandling.

 1. 1. Menar du med penna eller dator? : En litteraturstudie om hur datorer påverkar elevers skrivutveckling

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskningHögskolan i Jönköping/Läs & skriv; Högskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskningHögskolan i Jönköping/Läs & skriv

  Författare :Sara Nordquist; Malin Johansson; [2016]
  Nyckelord :students writing skills; computer-based instruction; student computers; writing; motivation; elevers skrivutveckling; datorbaserad undervisning; elevdatorer; handstil; motivation;

  Sammanfattning : Skrivning är en central del av undervisningen för elever i årskurs 4–6. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi märkt att elevers attityder till skrivande ser olika ut beroende på om texten skrivs för hand eller på dator. LÄS MER

 2. 2. Drama, pedagogik och kommunikation : En utveckling för stora som små

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kevin Hammarkind; [2016]
  Nyckelord :Drama; teater; lek; kommunikation; förskola; pedagogik; pedagogiskt drama; läroplanen; lpfö98;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskningsstudie är att undersöka hur det pedagogiska dramat kan påverka individer. Detta kommer att undersökas genom en kvalitativ textanalys av ett flertal litterära som behandlar pedagogiskt drama. I lpfö98 representeras det estetiska blocket som en av riktlinjerna för barns lärande. LÄS MER

 3. 3. Överföra matematik till verkligheten : Matematisk modellering för åldrarna 9-13 år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lukas Jönsson; Johannes Wiberg; [2016]
  Nyckelord :Transfer mathematics to reality; Överföra matematik till verkligheten : matematisk modellering : matematiska modeller : problemlösning : modelleringsprocess : matematikundervisning : modellering år 4-6;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien handlar om matematisk modellering med fokus på åldersgruppen 9–13 år. Vårt syfte är att undersöka om matematisk modellering är ett fördelaktigt arbetssätt i matematikundervisningen samt hur lärare kan använda sig av matematisk modellering i undervisningen undersöks. LÄS MER

 4. 4. Automatisera elevers stavning : Lärares viktiga kunskaper för främjandet av elevers stavningsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sofie Skallberg; [2016]
  Nyckelord :Morfologisk-ortografisk stavning; språkets struktur; fonologisk medvetenhet; morfologisk medvetenhet; ortografi-stavningsmönster; stavningsregler; explicit och implicit undervisning; individanpassning;

  Sammanfattning : Lärare behöver ha goda kunskaper om språkets uppbyggnad för att kunna undervisa om stavning där kunskaper om ords innebörd och struktur, stavningsregler, morfologi och fonologi är viktiga byggstenar. Utbildning i språket och dess struktur blir därmed viktigt för verksamma eller framtida F-3 lärare. LÄS MER

 5. 5. Dualiteternas förbannelse : En översikt över evidensproblematiserande litteratur och dess implikationer för utbildningsområdet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Peter Ivarsson; [2016]
  Nyckelord :evidens; vetenskapsteori; utbildning; utbildningspolitik; implementering; utbildningsvetenskap; evidensbaserad; cochrane; cochrane-formatet; cochraneformatet; utbildningsvetenskap; newpublicmanagement; RCT; randomiserade; kliniska; prövningar; vetenskapsdiskurs; OECD; evidensrörelsen; systematisk översikt; systematiska översikter; metaanalys; metaanalyser; vetenskapsparadigm; metodologisk; stringens; praktisk; relevans; registerstudier; critical; appraisal; critical-appraisal; datatvätt; evidensdefinitioner; kvantitativ; kvalitativ;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats behandlar debatten om hur den svenska skolan ska evidensbaseras på bästa sätt. Olika former av evidensdefinitioners lämplighet för tillämpning inom utbildningsområdet utgör således fokus i uppsatsen och undersöks med hjälp av två svenska tvärvetenskapliga antologier och en svensk fenomenologisk doktorsavhandling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet doktorsavhandling.

Din email-adress: