Sökning: "doktorsavhandling"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet doktorsavhandling.

 1. 1. Skolträdgården : Skolträdgårdsarbetets positiva effekter på skolresultat, hälsa och social utveckling för elever i grundskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hållbar utveckling & naturvetenskapens didaktik; Högskolan i Jönköping/Hållbar utveckling & naturvetenskapens didaktik

  Författare :Stina Persson; Ronja Koskinen; [2014]
  Nyckelord :Skolträdgård; utomhuspedagogik; positiva effekter; skolresultat; hälsa; social utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka positiva effekter som forskning visat att skolträdgårdsarbete har för elever i grundskolan. Vidare hade vi för avsikt att göra en kartläggning av skillnader och likheter mellan de vetenskapliga texterna, vilka resultatet är grundat på. LÄS MER

 2. 2. Att söka kunskaper på Internet ur ett sociokulturellt och källkritiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Medie-, litteratur- och språkdidaktik

  Författare :Selma Gamaleldin; [2014]
  Nyckelord :Källkritik; Internet; Informationssökning; Didaktik; Sociokulturella perspektivet; Undervisning; Svenska;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att hjälpa lärare undervisa sina elever så att de når förmågan att ”söka information från olika källor och värdera dessa” (Skolverket, 2011, s. 223). LÄS MER

 3. 3. Fastighetsmäklarbyråns varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institution Handels- och IT- högskolan (HIT)

  Författare :Dijana Efremoska; Matilda Svanberg; [2013-07-18]
  Nyckelord :Varumärke; fastighetsmäklare; märkesidentitet; kärnvärde;

  Sammanfattning : Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån såldes det 2011 strax över 92 000 bostadsrättersamt 50 000 småhus och äganderätter i Sverige. Lokalt i Borås förmedlades 248 bostäderunder perioden november 2012 till januari 2013. Siffrorna tyder på att bostadsmarknaden ärattraktiv och i Borås agerar flera olika fastighetsmäklarbyråer. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av vinkelmätningsosäkerheten hos terrester laserskanner FARO Focus3D

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Stellan Dahl; [2013]
  Nyckelord :TLS; terrester laserskanner; vinkelmätningsosäkerhet; Faro Focus; Stellan Dahl; vertikalvinkel; horisontell riktning; orienterad riktning; medelvärde; referensvärde; osäkerhet; mätosäkerhet;

  Sammanfattning : I föreliggande studie har en metod för utvärdering av vinkelmätningsosäkerheten hos en terrester laserskanner (TLS) tagits fram. Metoden för mätning och beräkning av vinkelmätningsosäkerheten är till stor del baserad på både ISO:s standard för test av en teodolit och en doktorsavhandling där vinkelmätningen hos en TLS undersöks. LÄS MER

 5. 5. Tefrokronologi och klimatutveckling på Färöarna under tidig holocen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Författare :Josephine Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Tefrokronologi; tefra; Färöarna; tidig holocen; Saksunarvatntefra;

  Sammanfattning : Studien behandlar tefrokronologi på Färöarna under tidig holocen. Tefrokronologi är en tidssynkron dateringsmetod med hög precision där tefra identifieras och korreleras till kraftiga vulkanutbrott. Färöarna utmärker sig för studier inom klimatutveckling eftersom de befinner sig mellan sub-arktiska och atlantiska vattenmassor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet doktorsavhandling.

Din email-adress: