Sökning: "doktorsavhandling"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet doktorsavhandling.

 1. 1. Familjen Nolans och det finurliga belöningssystemet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Johnsson Manhal; Tao Hemberg Jankel; [2015-02-03]
  Nyckelord :Belöningssystem; motivation; kommunikation; monetära belöningar; ;

  Sammanfattning : Problemformulering: För att motivera goda prestationer på arbetsplatser och rekrytera flermedarbetare använder sig företag av belöningssystem. Ett belöningssystem behöver ta hänsyntill många faktorer för att fungera då varje mottagare av ett belöningssystem har olika behov. LÄS MER

 2. 2. Skolträdgården : Skolträdgårdsarbetets positiva effekter på skolresultat, hälsa och social utveckling för elever i grundskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hållbar utveckling & naturvetenskapens didaktik; Högskolan i Jönköping/Hållbar utveckling & naturvetenskapens didaktik

  Författare :Stina Persson; Ronja Koskinen; [2014]
  Nyckelord :Skolträdgård; utomhuspedagogik; positiva effekter; skolresultat; hälsa; social utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka positiva effekter som forskning visat att skolträdgårdsarbete har för elever i grundskolan. Vidare hade vi för avsikt att göra en kartläggning av skillnader och likheter mellan de vetenskapliga texterna, vilka resultatet är grundat på. LÄS MER

 3. 3. Avskaffandet av revisionsplikten : Förändringen inom revisionsbyråer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Tarza Soran; Maria Khouri; [2014]
  Nyckelord :Avskaffandet av revisionsplikten; revisionsbyråer; Tobias Svanström; organisk struktur; mekanisk struktur.;

  Sammanfattning : Bakgrund & problem: Tobias Svanström har i sin doktorsavhandling utfört en studie om hur små och medelstora företag kommer att efterfråga och använda revision samt rådgivningstjänster efter avskaffandet av revisionsplikten. Svanströms studie visade att omkring 60 procent av samtliga företag kommer behålla revision trots att lagkrav saknas. LÄS MER

 4. 4. Att söka kunskaper på Internet ur ett sociokulturellt och källkritiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Medie-, litteratur- och språkdidaktik

  Författare :Selma Gamaleldin; [2014]
  Nyckelord :Källkritik; Internet; Informationssökning; Didaktik; Sociokulturella perspektivet; Undervisning; Svenska;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att hjälpa lärare undervisa sina elever så att de når förmågan att ”söka information från olika källor och värdera dessa” (Skolverket, 2011, s. 223). LÄS MER

 5. 5. Fastighetsmäklarbyråns varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institution Handels- och IT- högskolan (HIT)

  Författare :Dijana Efremoska; Matilda Svanberg; [2013-07-18]
  Nyckelord :Varumärke; fastighetsmäklare; märkesidentitet; kärnvärde;

  Sammanfattning : Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån såldes det 2011 strax över 92 000 bostadsrättersamt 50 000 småhus och äganderätter i Sverige. Lokalt i Borås förmedlades 248 bostäderunder perioden november 2012 till januari 2013. Siffrorna tyder på att bostadsmarknaden ärattraktiv och i Borås agerar flera olika fastighetsmäklarbyråer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet doktorsavhandling.

Din email-adress: