Sökning: "doktorsavhandling"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet doktorsavhandling.

 1. 1. Överföra matematik till verkligheten : Matematisk modellering för åldrarna 9-13 år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lukas Jönsson; Johannes Wiberg; [2016]
  Nyckelord :Transfer mathematics to reality; Överföra matematik till verkligheten : matematisk modellering : matematiska modeller : problemlösning : modelleringsprocess : matematikundervisning : modellering år 4-6;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien handlar om matematisk modellering med fokus på åldersgruppen 9–13 år. Vårt syfte är att undersöka om matematisk modellering är ett fördelaktigt arbetssätt i matematikundervisningen samt hur lärare kan använda sig av matematisk modellering i undervisningen undersöks. LÄS MER

 2. 2. Avtal om framtida överlåtelser av fast egendom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Marie Josefsson; Mathilda Persson; [2016]
  Nyckelord :formkrav; pactum de contrahendo; fastighetsöverlåtelse; termin; Förköpsrätt; option; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Avtal om framtida överlåtelser av fastigheter är enligt en gammal svensk rättsprincip, pactum de contrahendo, ogiltiga. Med avtal om framtida överlåtelser avses avtal som medger förköpsrätt, option eller termin. LÄS MER

 3. 3. Gymnasielevers syn på kemilaborationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Elin Wassby Hjortstam; [2016]
  Nyckelord :laborationer; miljö; lärande; kemi; gymnasiet; motivation; elever; intervjuer;

  Sammanfattning : ABSTRAKTSyftet med studien är att undersöka hur elever ser på laborationerna som en del av kemiundervisningen. Studien är genomförd i en medelstor gymnasieskola i södra Sverige i kemikurs 2. Fokus i studien har legat på att ta reda på hur eleverna upplever att deras lärande påverkas av laborativa moment. LÄS MER

 4. 4. Nedskrivning av materiella tillgångar –En kvantitativ studie om samband mellan finansiell stabilitet och nedskrivningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Arvid Raa; Elin Söderberg; [2015-06-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nedskrivningar ska redovisas då tillgångens verkliga värde understiger detredovisade värdet. En viktig fråga är därför hur värdet på tillgångar ska beräknas och hurprövningar för nedskrivningsbehov ska genomföras där rådande redovisningsstandarderkräver subjektiva bedömningar. LÄS MER

 5. 5. Familjen Nolans och det finurliga belöningssystemet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Johnsson Manhal; Tao Hemberg Jankel; [2015-02-03]
  Nyckelord :Belöningssystem; motivation; kommunikation; monetära belöningar; ;

  Sammanfattning : Problemformulering: För att motivera goda prestationer på arbetsplatser och rekrytera flermedarbetare använder sig företag av belöningssystem. Ett belöningssystem behöver ta hänsyntill många faktorer för att fungera då varje mottagare av ett belöningssystem har olika behov. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet doktorsavhandling.

Din email-adress: