Sökning: "doktorsavhandling"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet doktorsavhandling.

 1. 1. Menar du med penna eller dator? : En litteraturstudie om hur datorer påverkar elevers skrivutveckling

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskningHögskolan i Jönköping/Läs & skriv; Högskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskningHögskolan i Jönköping/Läs & skriv

  Författare :Sara Nordquist; Malin Johansson; [2016]
  Nyckelord :students writing skills; computer-based instruction; student computers; writing; motivation; elevers skrivutveckling; datorbaserad undervisning; elevdatorer; handstil; motivation;

  Sammanfattning : Skrivning är en central del av undervisningen för elever i årskurs 4–6. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi märkt att elevers attityder till skrivande ser olika ut beroende på om texten skrivs för hand eller på dator. LÄS MER

 2. 2. Drama, pedagogik och kommunikation : En utveckling för stora som små

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kevin Hammarkind; [2016]
  Nyckelord :Drama; teater; lek; kommunikation; förskola; pedagogik; pedagogiskt drama; läroplanen; lpfö98;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskningsstudie är att undersöka hur det pedagogiska dramat kan påverka individer. Detta kommer att undersökas genom en kvalitativ textanalys av ett flertal litterära som behandlar pedagogiskt drama. I lpfö98 representeras det estetiska blocket som en av riktlinjerna för barns lärande. LÄS MER

 3. 3. Överföra matematik till verkligheten : Matematisk modellering för åldrarna 9-13 år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lukas Jönsson; Johannes Wiberg; [2016]
  Nyckelord :Transfer mathematics to reality; Överföra matematik till verkligheten : matematisk modellering : matematiska modeller : problemlösning : modelleringsprocess : matematikundervisning : modellering år 4-6;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien handlar om matematisk modellering med fokus på åldersgruppen 9–13 år. Vårt syfte är att undersöka om matematisk modellering är ett fördelaktigt arbetssätt i matematikundervisningen samt hur lärare kan använda sig av matematisk modellering i undervisningen undersöks. LÄS MER

 4. 4. Automatisera elevers stavning : Lärares viktiga kunskaper för främjandet av elevers stavningsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sofie Skallberg; [2016]
  Nyckelord :Morfologisk-ortografisk stavning; språkets struktur; fonologisk medvetenhet; morfologisk medvetenhet; ortografi-stavningsmönster; stavningsregler; explicit och implicit undervisning; individanpassning;

  Sammanfattning : Lärare behöver ha goda kunskaper om språkets uppbyggnad för att kunna undervisa om stavning där kunskaper om ords innebörd och struktur, stavningsregler, morfologi och fonologi är viktiga byggstenar. Utbildning i språket och dess struktur blir därmed viktigt för verksamma eller framtida F-3 lärare. LÄS MER

 5. 5. Gotik i svensk fantastik : Gotiska drag i Middagsmörker, Udda verklighet och Cirkeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Marie Metso; [2016]
  Nyckelord :Gotik; skräckromantik; fantastik; fantasy; urban fantasy; nutidsfantasy; genreteori; Middagsmörker; Charlotte Cederlund; Cirkeln; Mats Strandberg; Sara Bergmark Elfgren; Udda verklighet; Nene Ormes;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ur ett genreteoretiskt och komparativt perspektiv med hjälp av metoden närläsning undersöka vilka av gotikens genrekonventioner som förekommer i svensk urban fantasy.Romanerna som analyseras är Nene Ormes Udda verklighet (2010), Mats Strandbergs och Sara Bergmark Elfgrens Cirkeln (2011), samt Charlotte Cederlunds Middagsmörker (2016). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet doktorsavhandling.

Din email-adress: