Sökning: "dokumentation"

Visar resultat 1 - 5 av 2040 uppsatser innehållade ordet dokumentation.

 1. 1. Byggstenar för Husmuttern inför en ISO 9001-certifiering : Ett underlag för hur små och medelstora företag ska kunna påbörja en implementering av kvalitetsledningssystemet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Christin Morberg; Sara Öhlin; [2018]
  Nyckelord :ISO 9001:2015; kvalité; ISO-standard; ISO-certifiering; de sju grundprinciperna;

  Sammanfattning : Denna studie är en slutlig undersökning av ett examensarbete som skrevs under hösten 2017 på Mälardalens högskola av två ingenjörsstudenter. Studien berör hur ett fallföretag i framtiden ska kunna genomföra en ISO-certifiering, vilket kommer att ge byggstenar till företaget för hur en implementering skulle kunna genomföras. LÄS MER

 2. 2. Soloarrangering för gitarr

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sebastian Nylin; [2018]
  Nyckelord :Arrangering; Sologitarr; Gitarr;

  Sammanfattning : Detta arbetegår ut på att hitta konkreta tekniker för hur populärmusik kan arrangeras för sologitarr, specifikt inom genren fingerstyle. Utgångspunkten för arrangemangen har varit att i så stor grad som möjligt behålla de rytmiska, harmoniska och melodiska komponenter som originallåtarna innehåller. LÄS MER

 3. 3. Effekten av interventioner gällande följsamhet till kliniska riktlinjer för PVK

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amanda Berg; Nina Niklewski; [2018]
  Nyckelord :evidens-baserad omvårdnad; följsamhet; intervention; PVK; riktlinje;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inläggning av perifer venkateter (PVK) är en vanligt förekommande medicinsk-teknisk åtgärd inom sjukvården. För att kunna möjliggöra kvalitet, säkerhet och förhindrande av komplikationer behövs riktlinjer som vårdpersonal kan förhålla sig till. LÄS MER

 4. 4. En förändrad musikundervisning - En kvalitativ studie om hur pedagoger resonerar kring musikundervisningen i skolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sara Westerberg; [2017-12-18]
  Nyckelord :Musiklärare; Musiklärares känslomässiga reaktioner; musiklärares hantering; musikundervisning; förändring av kursplan i ämnet musik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare resonerar kring de förändringar som skett inom musikundervisningen i grundskolan vilket även innefattar lärarnas reaktioner samt hantering och anpassning. För att få en inblick i lärarnas vardag användes metoden intervju med urvalet av fyra respondenter som valdes ut slumpmässigt. LÄS MER

 5. 5. Lärares uppfattningar om möjligheter och svårigheter i en IKT-satsning för skolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Tomasine Hultgren; [2017-12-18]
  Nyckelord :ICT; ICT-startegies; IKT i skolan; IKT pedagogik; ICT implementation in schools; IKT implementering i skolan; IT i skolan;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer med 6 lärare i syfte att söka förstå olika lärares/pedagogers uppfattningar om möjligheter och svårigheter i IKT-satsningar för skolan och deras relation till IKT som verktyg i undervisning. Min studie har visatatt lärarna upplever många möjligheter med digitala verktyg i undervisning, främst när det gäller tidssparande aspekter med färdigt material i program och i forum på nätet, när det gäller dokumentation samt möjligheter till stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter och i applikationer med matematikuppgifter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet dokumentation.

Din email-adress: