Sökning: "dream atmosphere"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden dream atmosphere.

 1. 1. "Allt går igen" : Upprepningens effekter i August Strindbergs drömspel, Till Damaskus I, Ett drömspel och Spöksonaten.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Vera Maria Olsson; [2017]
  Nyckelord :Strindberg; dream play; dream play technique; Swedish drama; To Damascus I; A Dream Play; The Ghost Sonata; repetition; dream atmosphere; Strindberg; drömspel; drömspelsteknik; svensk dramatik; Till Damaskus I; Ett Drömspel; Spöksonaten; upprepning; drömstämning;

  Sammanfattning : August Strindbergs dramer Till Damaskus I, Ett drömspel och Spöksonaten har många likheter och brukar ofta refereras till som ”drömspel” på grund av deras drömlika stämning. Vad skapar denna stämning? Den här uppsatsen undersöker hur olika typer av upprepning utgör grepp med vilka Strindberg bygger sin speciella värld, som står mitt emellan drömmen och verkligheten. LÄS MER

 2. 2. Employee Experiences of the Dream-Factory – An Engagement Perspective on the Mobile Game Development Industry

  Master-uppsats, KTH/Organisation och ledning

  Författare :Hans-Erik Täpp; [2015]
  Nyckelord :Mobile game development; creativity; tech sector; employee engagement; work motivation; mobil spelutveckling; kreativitet; teknikbranschen; motivation;

  Sammanfattning : After a setback due to the dotcom-bubble at the beginning of the 21st century, the tech sector is today again a redhot place for pursuing a career. Much of this popularity can be accredited to the image that companies of this sector enjoy as workplaces with great opportunities for creativity, self- fulfilment and self-expression. LÄS MER

 3. 3. Frederic Leightons Arab Hall - Om nostalgien i rum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Christine Løkkebø; [2015]
  Nyckelord :Frederic Leighton; Arab Hall; Nostalgia; Susan Stewart; Imaginary East; Simulacra; Collection; Souvenirs; Hyperreal; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This study investigates the nostalgic aspects of Frederic Leighton’s Arab Hall. Through analysis of the room and collection, the aim is to identify how the nostalgic feelings are visualized in the hall and what this might say about the nostalgic meaning. LÄS MER

 4. 4. Winglet Effect on Induced Drag for a Cessna 172 Wing

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Alexander Schumacher; Erik Sjögren; Tobias Persson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The perfect wing is a dream that many airplane manufactures have been striving to achieve since the beginning of the airplane. The goals are usually the same for everyone;- Increase lift- Reduce drag- Minimize weightA combination of these goals lead to a decrease in fuel consumption, which in turn reduces pollution in our atmosphere with the added bonus of an increase in economic revenue. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet dream atmosphere.

Din email-adress: