Sökning: "dream play"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden dream play.

 1. 1. “Now is the winter of our discontent” : The Uncanny History of Richard III

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :John Leo Johansson Moberg; [2017]
  Nyckelord :Richard III; William Shakespeare; history; the uncanny; Sigmund Freud;

  Sammanfattning : This paper will use Sigmund Freud’s essay “The Uncanny” to analyse William Shakespeare’s play Richard III. It will be argued that, although the play predates the ideas of Freud, it makes use of several elements of the uncanny to set the scene or to enhance imagery. LÄS MER

 2. 2. "Allt går igen" : Upprepningens effekter i August Strindbergs drömspel, Till Damaskus I, Ett drömspel och Spöksonaten.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Vera Maria Olsson; [2017]
  Nyckelord :Strindberg; dream play; dream play technique; Swedish drama; To Damascus I; A Dream Play; The Ghost Sonata; repetition; dream atmosphere; Strindberg; drömspel; drömspelsteknik; svensk dramatik; Till Damaskus I; Ett Drömspel; Spöksonaten; upprepning; drömstämning;

  Sammanfattning : August Strindbergs dramer Till Damaskus I, Ett drömspel och Spöksonaten har många likheter och brukar ofta refereras till som ”drömspel” på grund av deras drömlika stämning. Vad skapar denna stämning? Den här uppsatsen undersöker hur olika typer av upprepning utgör grepp med vilka Strindberg bygger sin speciella värld, som står mitt emellan drömmen och verkligheten. LÄS MER

 3. 3. Den konstgjorda konstnären. Om betydelsen i robotskapade bilder.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Oliver Nordh; [2016-04-05]
  Nyckelord :artificial intelligence; robot art; neural networks; deep dream; artistic style;

  Sammanfattning : This essay aims to examine the meaning of pictures created by means of artificial intelligence. Using the methods stated in Vilém Flusser’s ”Towards a philosophy of photography”, I peruse two pictures created by artificial neural network algorithms. LÄS MER

 4. 4. Historiseringen av Kirunas kulturmiljö - i skenet av stadsomvandlingen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Olga Simonsuuri; [2016-01-21]
  Nyckelord :Kiruna; historicization; city transformation; cultural heritage; production of space;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Bebyggelseantikvariskt program15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2015:32.... LÄS MER

 5. 5. Financial Success and the American Dream : A Marxist Reading of Arthur Miller’s Death of a Salesman

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Mohammad Gailan; [2016]
  Nyckelord :Althusser; self-awareness; capitalism; American dream; Miller; financial success; ideology; Marxism; communism; socialism; freedom of choice;

  Sammanfattning : This paper analyses Arthur Miller’s play, Death of a Salesman. The main focus is on the theme American Dream and its influences on the characters. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet dream play.

Din email-adress: