Sökning: "dynamic way-finding"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden dynamic way-finding.

 1. 1. Microsoft Kinect för utrymning i smarta byggnader

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Fredrik Pettersson; Karolina Lundh; [2017]
  Nyckelord :Microsoft Kinect; utrymning; dynamisk vägledning; rörelsemönster; rök; infrarött ljus; riskreduktion; smarta byggnader; evacuation; dynamic way-finding; movement patterns; smoke; infrared light; risk reduction; smart buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In large and/or complex buildings, which can contain a lot of people, it’s important to ensure that evacuation in case of fire or other threats can be performed safely. In this report, the possibility to use Microsoft Kinect v2 for evacuation is examined to determine whether it can be used to provide dynamic crowd management systems and rescue services with information. LÄS MER

 2. 2. Dynamiska utrymningssystem och riskperception – En studie av hur dynamiska utrymningssystem påverkar den uppfattade risken hos utrymmande personer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Ida Dahlstrand; Pernilla Lindau; [2017]
  Nyckelord :Dynamic way-finding system; evacuation system; risk perception; perceived risk; Virtual Reality; questionnaire; dynamiska utrymningssystem; dynamiska vägledningssystemen; riskperception; uppfattad risk; enkätundersökning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how dynamic way-finding systems affect risk perception for evacuating people. This was done by examining how perceived risk, choice of exit and emotional factors were affected in an evacuation experiment performed in Virtual Reality. LÄS MER

 3. 3. Tekniska system för uppskattning av personantal och personers placering i byggnader

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Emma Ingmarsson; Ida Pettersson; [2015]
  Nyckelord :Occupancy; location of people; evacuation; ventilation system; carbon dioxide; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim was to identify technical systems potentially useful for estimating number of people and their location in buildings. Another aim was to investigate whether the information generated by the technical systems can have a positive effect on risk management. A number of technical systems were identified and evaluated. LÄS MER

 4. 4. VIRTUAL REALITY EXPERIMENTS ON THE IMPACT OF WAY-FINDING LIGHTING SYSTEMS ON EGRESS FROM SMOKE-FILLED RAILWAY TUNNEL

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Giovanni Cosma; [2014]
  Nyckelord :Virtual Reality; Tunnel Evacuation; Human behaviour; Fire Safety; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The thesis presented below presents an experimental study, performed at Lund University, Sweden, focused on the evacuation of a railway tunnel filled with smoke. The experiment is aimed at the evaluation of the efficiency of high-bright and dynamic lights located at the intersection between the tunnel walls and the sidewalk. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet dynamic way-finding.

Din email-adress: