Sökning: "eHälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet eHälsa.

 1. 1. Patienter och närståendes erfarenheter av ehälsa. : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Jessica Olsson; Björn Kjellander; [2018]
  Nyckelord :Ehälsa; patienter; närstående; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund:. Genom att behovet av tekniska stöd ökar kraftigt i takt med att befolkningen blir allt äldre. Kravet på sjuksköterskor som rådgivare och vägledare i relation till en patients strävan efter att uppnå och upprätthålla hälsa kommer att öka i framtiden. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapeuters och användares erfarenheter av Hälsoapplikationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Cecilia Boman; Dalina Hanna; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Applikationer för mobiltelefoner kan användas för understödjande av fysisk aktivitet och träning. En hälsorelaterad applikation med funktioner som kartläggning eller feedback och påminnelse kan användas för att främja fysisk aktivitet och träning men också fungera som ett arbetsverktyg för fysioterapeuter för samma syfte. LÄS MER

 3. 3. Interoperabilitetinom eHälsa : Enkvalitativ studie om användningen av IoT för glukosdata

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

  Författare :Michael Byrskog; [2017]
  Nyckelord :Interoperability; eHealth; Internet of Things; IoT; glucose data; sensors; information system; basic; functional; semantic.; Interoperabilitet; eHälsa; Internet of Things; IoT; glukosdata; sensorer; informationssystem; grundläggande; funktionell; semantisk.;

  Sammanfattning : This study is about interoperability in the collection and transmission of glucose data and focuses on a new eHealth technology. This technology is part of the Internet of Things (IoT) and involves interoperability in systems with sensors applied to the human body. LÄS MER

 4. 4. Verktygslåda för Persuasive design inom eHälsa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Jonas Hatschek; Frej Isaksson; [2017]
  Nyckelord :persuasive design; persuasive technology; behavior; mhealth; ehealth; design model; persuasive design; persuasive technology; mhälsa; ehälsa; designmodell;

  Sammanfattning : The fast technical development enables new application areas within health care, and theimportance of eHealth increases. Meanwhile, conscious behavioral change throughpersuasive technology has shown to be a functional and effective method. This studyaimed at producing a design model, customized for persuasive design within eHealth. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter av att få vård via ehälsa vid kronisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Boreklev; Riju Karki; [2017]
  Nyckelord :ehälsa; erfarenheter; kronisk sjukdom; kvalitativ studie; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kroniska sjukdomar ökar med ålder. Personer med kroniska sjukdomar skrivs ut snabbare från sjukhus vilket menar att flera får vård hemma. Ehälsa kan vara ett sätt att ge stöd till personer med kroniska sjukdomar i hemmet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet eHälsa.

Din email-adress: