Sökning: "eHälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet eHälsa.

 1. 1. Hur uppfattar farmaceuter tillgänglig information om patienters aktuella läkemedel och hur ser de på övergången till en gemensam nationell läkemedelslista?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Karin Grahn; [2017]
  Nyckelord :pharmacist; medication; shared medication list; patient safety; eHealth; medical reconciliation; survey; pharmacy; farmaceut; läkemedel; gemensam läkemedelslista; patientsäkerhet; eHälsa; läkemedelsgenomgång; enkät; apotek;

  Sammanfattning : Läkare, sjuksköterskor, farmaceuter, patienter och patienters anhöriga är alla delar av den kedja som ska se till så att läkemedelsanvändning sker på ett säkert sätt. Så många inblandade och i så många olika sammanhang gör att läkemedelsanvändning kan vara svårt att hantera. 2014 skrevs det ut 102 913 130 recept i Sverige (1). LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av att få vård via ehälsa vid kronisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Boreklev; Riju Karki; [2017]
  Nyckelord :ehälsa; erfarenheter; kronisk sjukdom; kvalitativ studie; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kroniska sjukdomar ökar med ålder. Personer med kroniska sjukdomar skrivs ut snabbare från sjukhus vilket menar att flera får vård hemma. Ehälsa kan vara ett sätt att ge stöd till personer med kroniska sjukdomar i hemmet. LÄS MER

 3. 3. eHälsa som stöd till bättre kost- och träningsvanor vid hjärtkärlsjukdom : En fallstudie om vårdens stöd till hjärtkärlpatienter idag och patientupplevelser av att använda ett digitalt hälsoverktyg

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Felicia Provender; [2017]
  Nyckelord :eHealth; motivation; lifestyle changes; cardiovascular disease; eHälsa; motivation; livsstilsförändringar; hjärtkärlsjukdom;

  Sammanfattning : I detta arbete bearbetas forskning om eHälsa, dess användande inom vården och motivationsteorierna Transteoretiska modellen, Maslows behovshierarki och självbestämmandeteorin. Vidare presenteras egna observationer på hur vården i dagsläget kan stötta patienter med hjärtkärlsjukdom till bättre levnadsvanor, samt intervju med uppföljning på hur en PCI-patient upplever att ta emot kost- och träningsrekommendationer via ett digitalt hälsoverktyg. LÄS MER

 4. 4. Avgörande designprinciper för användbarhet En kvalitativ studie av designens betydelse för utveckling av eHälsosystem

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Ellen Eklöf; Anna Holst; [2016-12-09]
  Nyckelord :användbarhet; design; designprinciper; eHälsa; eHälsosystem; wellbeing;

  Sammanfattning : Health and wellAbeing are major key issues in today's society. With today's technology there is great potential for using it to contribute to healthAimproving measures instead of technology beeing associated with sedentary. LÄS MER

 5. 5. Äldre personers erfarenhet och syn på eHälsa : En fokusgruppsintervjustudie

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Martin Jarl; Mikael Kjellsson; [2016]
  Nyckelord :eHälsa; fokusgrupper; innehållsanalys; internetanvändning; äldre;

  Sammanfattning : Background: eHealth is seen by policymakers as a tool to strengthen the patient position andstreamline healthcare. With eHealth, patients will have the option to, via Internet, in differentways communicate with health care. A growing population of elderly, many with limitedexperience of internet use, are expected to take part in eHealth. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet eHälsa.

Din email-adress: