Sökning: "eHälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet eHälsa.

 1. 1. Hur uppfattar farmaceuter tillgänglig information om patienters aktuella läkemedel och hur ser de på övergången till en gemensam nationell läkemedelslista?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Karin Grahn; [2017]
  Nyckelord :pharmacist; medication; shared medication list; patient safety; eHealth; medical reconciliation; survey; pharmacy; farmaceut; läkemedel; gemensam läkemedelslista; patientsäkerhet; eHälsa; läkemedelsgenomgång; enkät; apotek;

  Sammanfattning : Läkare, sjuksköterskor, farmaceuter, patienter och patienters anhöriga är alla delar av den kedja som ska se till så att läkemedelsanvändning sker på ett säkert sätt. Så många inblandade och i så många olika sammanhang gör att läkemedelsanvändning kan vara svårt att hantera. 2014 skrevs det ut 102 913 130 recept i Sverige (1). LÄS MER

 2. 2. Avgörande designprinciper för användbarhet En kvalitativ studie av designens betydelse för utveckling av eHälsosystem

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Ellen Eklöf; Anna Holst; [2016-12-09]
  Nyckelord :användbarhet; design; designprinciper; eHälsa; eHälsosystem; wellbeing;

  Sammanfattning : Health and wellAbeing are major key issues in today's society. With today's technology there is great potential for using it to contribute to healthAimproving measures instead of technology beeing associated with sedentary. LÄS MER

 3. 3. Äldre personers erfarenhet och syn på eHälsa : En fokusgruppsintervjustudie

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Martin Jarl; Mikael Kjellsson; [2016]
  Nyckelord :eHälsa; fokusgrupper; innehållsanalys; internetanvändning; äldre;

  Sammanfattning : Background: eHealth is seen by policymakers as a tool to strengthen the patient position andstreamline healthcare. With eHealth, patients will have the option to, via Internet, in differentways communicate with health care. A growing population of elderly, many with limitedexperience of internet use, are expected to take part in eHealth. LÄS MER

 4. 4. Patienters inställning till användning av e-hälsa : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Peter Johansson; Julia Lundström; [2016]
  Nyckelord :E-hälsa; patienter; sjuksköterskor; sjukvård; empowerment; personcentrerad vård; mänsklig kontakt; integrerad litteraturstudie;

  Sammanfattning : Utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik går snabbt framåtinom hälso- och sjukvården, detta i kombination med att patienter vill vara merinvolverade i sin egen sjukvård. Syftet med denna litteraturstudie var attsammanställa kunskap om patienters inställning till användning av e-hälsa. LÄS MER

 5. 5. Användning av sociala medier på BVC : En studie av E-hälsa, föräldraskap och interaktiv kommunikation.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Marie Bäck Karlander; [2016]
  Nyckelord :Sociala medier; Facebook; BVC; eHälsa; föräldraskap; interaktiv kommunikation; information; marknadsföring;

  Sammanfattning : The rapid technological development of the media and the Internet has brought new ways to communicate and socialize. Social media is an undeniable force with its fast, simple and informal communication style and health care today is a relatively new concept to convey health information through social networks. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet eHälsa.

Din email-adress: