Sökning: "eHälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet eHälsa.

 1. 1. Interoperabilitetinom eHälsa : Enkvalitativ studie om användningen av IoT för glukosdata

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

  Författare :Michael Byrskog; [2017]
  Nyckelord :Interoperability; eHealth; Internet of Things; IoT; glucose data; sensors; information system; basic; functional; semantic.; Interoperabilitet; eHälsa; Internet of Things; IoT; glukosdata; sensorer; informationssystem; grundläggande; funktionell; semantisk.;

  Sammanfattning : This study is about interoperability in the collection and transmission of glucose data and focuses on a new eHealth technology. This technology is part of the Internet of Things (IoT) and involves interoperability in systems with sensors applied to the human body. LÄS MER

 2. 2. Verktygslåda för Persuasive design inom eHälsa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Jonas Hatschek; Frej Isaksson; [2017]
  Nyckelord :persuasive design; persuasive technology; behavior; mhealth; ehealth; design model; persuasive design; persuasive technology; mhälsa; ehälsa; designmodell;

  Sammanfattning : The fast technical development enables new application areas within health care, and theimportance of eHealth increases. Meanwhile, conscious behavioral change throughpersuasive technology has shown to be a functional and effective method. This studyaimed at producing a design model, customized for persuasive design within eHealth. LÄS MER

 3. 3. Patienters erfarenheter av att få vård via ehälsa vid kronisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Boreklev; Riju Karki; [2017]
  Nyckelord :ehälsa; erfarenheter; kronisk sjukdom; kvalitativ studie; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kroniska sjukdomar ökar med ålder. Personer med kroniska sjukdomar skrivs ut snabbare från sjukhus vilket menar att flera får vård hemma. Ehälsa kan vara ett sätt att ge stöd till personer med kroniska sjukdomar i hemmet. LÄS MER

 4. 4. Hur uppfattar farmaceuter tillgänglig information om patienters aktuella läkemedel och hur ser de på övergången till en gemensam nationell läkemedelslista?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Karin Grahn; [2017]
  Nyckelord :pharmacist; medication; shared medication list; patient safety; eHealth; medical reconciliation; survey; pharmacy; farmaceut; läkemedel; gemensam läkemedelslista; patientsäkerhet; eHälsa; läkemedelsgenomgång; enkät; apotek;

  Sammanfattning : Läkare, sjuksköterskor, farmaceuter, patienter och patienters anhöriga är alla delar av den kedja som ska se till så att läkemedelsanvändning sker på ett säkert sätt. Så många inblandade och i så många olika sammanhang gör att läkemedelsanvändning kan vara svårt att hantera. 2014 skrevs det ut 102 913 130 recept i Sverige (1). LÄS MER

 5. 5. eHälsa som stöd till bättre kost- och träningsvanor vid hjärtkärlsjukdom : En fallstudie om vårdens stöd till hjärtkärlpatienter idag och patientupplevelser av att använda ett digitalt hälsoverktyg

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Felicia Provender; [2017]
  Nyckelord :eHealth; motivation; lifestyle changes; cardiovascular disease; eHälsa; motivation; livsstilsförändringar; hjärtkärlsjukdom;

  Sammanfattning : I detta arbete bearbetas forskning om eHälsa, dess användande inom vården och motivationsteorierna Transteoretiska modellen, Maslows behovshierarki och självbestämmandeteorin. Vidare presenteras egna observationer på hur vården i dagsläget kan stötta patienter med hjärtkärlsjukdom till bättre levnadsvanor, samt intervju med uppföljning på hur en PCI-patient upplever att ta emot kost- och träningsrekommendationer via ett digitalt hälsoverktyg. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet eHälsa.

Din email-adress: