Sökning: "ecocriticism"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet ecocriticism.

 1. 1. Teaching Climate change : Reading the Symbiosis Between Mankind and Nature in Ballard’s The Drowned World

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Rasmus Carlsson; [2018]
  Nyckelord :The Drowned World; Humanity; Nature; Ecocriticism; Didactics; Climate change;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine J.G. Ballard’s The Drowned World to investigate how the relationship between humans and nature affects humanity, and whether humanity is indestructible. LÄS MER

 2. 2. Om provokation – Oseriös musik möter seriös politik: Fallet Philemon vs Grammis 1972

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Ralf Rotmalm; [2017-01-31]
  Nyckelord :provokation; det oseriösa; musik; motkultur; kritik; Agamben; användande; anordningar; skratt; Bachtin; Spivak; språk; filosofi; idéhistoria;

  Sammanfattning : The essay deals with a specific case of provocation in the Swedish music counter-culture of the 1970’s, where, in 1972, a few representatives of said movement – due to the apparent popularity of their actively non-mainstream music and the records released on their fully independent labels – were invited into the jury of the nascent Swedish Grammy Awards (Grammisgalan), at the time only four years old. With their anti-capitalist revolutionary marxist ideas these historical actors were determined to destroy all signs of bourgeois values, in this case regarding popular music. LÄS MER

 3. 3. “jorden skalf, och skogen skalf, och brodermördaren skalf”. En ekokritisk analys av naturskildringar i Emilie Flygare-Carléns En natt vid Bullar-sjön

  Master-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Magdalena Malmfors; [2017]
  Nyckelord :Flygare-Carlén; Morton; ecocritique; ecocriticism; deconstruction; dekonstruktion; ekokritik; ecomimesis; ekomimesis; natur; naturskildring; estetik; roman; 1800-tal; realism; romantik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Forskningen om Emilie Flygare-Carléns (1807-1892) författarskap har länge framhävt en särskild relation till naturen, men sedan dess inträde i det sena 1900-talets genusvetenskapliga litteraturhistorier har denna relation komplicerats. Den här uppsatsen undersöker därför naturskildringar i författarens roman En natt vid Bullar-sjön (1847) med utgångspunkt i ekokritiska, dekonstruktivistiska perspektiv i allmänhet och Timothy Mortons begrepp ”ecomimesis” i synnerhet. LÄS MER

 4. 4. Can the Nonhuman Speak? : A Postcolonial Ecocritical Reading of David Malouf’s Remembering Babylon

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Malin Moisander; [2017]
  Nyckelord :Postcolonial; Ecocriticism; Malouf; Remembering Babylon; Nonhuman; Pastoral; Environment;

  Sammanfattning : This essay explores the representation of nonhuman nature in David Malouf’s postcolonial novel Remembering Babylon. By applying a postcolonial ecocritical framework to the narrative the essay shows how nonhuman nature, including the animalised human “other”, is subject to Western ideologies that see them as resources or services to be exploited. LÄS MER

 5. 5. THINKING OUTDOORS A Scots Quair as a Place-Based Perceptual Narrative

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Pia Sundh; [2016-09-21]
  Nyckelord :Lewis Grassic Gibbon; A Scots Quair; Ecocriticism; Scotland;

  Sammanfattning : This thesis is an ecocritical reading of A Scots Quair with a focus on agency and perception of place. A Scots Quair is a trilogy consisting of the novels Sunset Song, Cloud Howe and Grey Granite, first published in the 1930’s. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ecocriticism.

Din email-adress: