Sökning: "ecosystem management"

Visar resultat 1 - 5 av 302 uppsatser innehållade orden ecosystem management.

 1. 1. Innovation Ecosystems in the Food Industry: Creating Innovative Food by Sharing Knowledge – A Qualitative Study of the Swedish and Danish Food Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Andreas Trägårdh; [2018-07-06]
  Nyckelord :Innovation Ecosystem; Ecosystem; Food Industry; Innovative Food; Knowledge Sharing; Food Innovation;

  Sammanfattning : MSc in Knowledge-based Entrepreneurship.... LÄS MER

 2. 2. Balancing use and conservation in marine spatial planning - Perspectives of sustainability and the ecosystem approach in a Swedish context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Julia Sandberg; [2018-03-13]
  Nyckelord :marine spatial planning; the Ecosystem Approach; sustainable development;

  Sammanfattning : The environmental concern and interest in marine resources are growing, which is reflected within marine policies in the European Union. In 2007 the Integrated Maritime Policy (IMP) was adopted, aiming at collecting and integrating marine policies in one framework. LÄS MER

 3. 3. Exogenous Change in the Regeneration of a Common Pool Resource and its Effect on Cooperation and Efficiency

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Marcus Lindeberg Goni; Jeffrey Clark; [2018]
  Nyckelord :Common pool resources; Cooperation and efficiency; Uncertainty; Climate change; Exogenous shocks;

  Sammanfattning : The natural sciences explain how climate change affects the provision of ecosystem services. Behavioral economists have studied the effects of institutions and social interaction on cooperation, to prevent over-exploitation of common pool resources. LÄS MER

 4. 4. Resiliens i urbana landskap : en programmering av natur-based solutions med tillämpning vid Alnälven i Oslo

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Martina Rehn; Sofi Unnersjö; [2018]
  Nyckelord :Ecotones; ekosystem; Ellen Braae; flödesvariationer; idéupplägg; idéförslag; konnektivitet; kontext; landskap; narrativ; Nature-based Solutions; Oslo; open-ended; programmering; resiliens; skötsel; succession; transformation; älv;

  Sammanfattning : Samtida diskussioner inom landskapsplanering och förvaltning argumenterar för behovet av att utveckla nya tillvägagångssätt, vilka förhåller sig till växande globala samhällsutmaningar som klimatförändringar och urbanisering. Det verkar tydligt att det finns ett behov av angreppssätt inom planering och förvaltning som innefattar flera skalor, även om uppdraget består i att lösa ett lokalt problem. LÄS MER

 5. 5. Skånskt Vatten 2120

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Rebecka Lysholm; [2018]
  Nyckelord :Water management; Scania; Desalination; Behavioral change;

  Sammanfattning : Uppsatsen berör den komplexa frågan om hur vatten värderas i landskapets ekosystem förhållande som en resurs till människan. Uppsatsen syftar till att undersöka vilka faktorer som är betydande för att ändra attityden till sötvatten och vilka tekniska lösningar, med fokus på avsaltningsanläggningar, som kan vara svaret till framtidens sötvattenproblematik för kustnära städer i Skåne. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ecosystem management.

Din email-adress: