Sökning: "effektivitet byggbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden effektivitet byggbranschen.

 1. 1. A product-oriented Product Service System for tracing materials on autonomous construction sites : A product development for today’s and future construction sites

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Louise Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Product Service System; Autonomous construction site; Machine; Sustainable product development; Autonomous vehicle; Produkttjänstesystem; Autonoma byggarbetsplatser; Maskiner; Hållbar produktutveckling; Autonoma fordon;

  Sammanfattning : The global population is growing, and more people than before are moving to cities. This creates a need for increased building efficiency and possibility to work in remote environments. On today’s construction sites, there is a need to able to organize the site in a better way. LÄS MER

 2. 2. Erfarenhetsåterföring : En framtagen metod för att främja samverkan

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nikola Grujovic; Simon Viklund; [2017]
  Nyckelord :Erfarenhetsåterföring; workshop; PDCA; The Toyota Way; förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Sverige har sett en stor ökning av nyproducerade bostäder de senaste åren och byggbranschen har haft stor framgång. Med den kraftiga ökningen ställs nya krav på byggbolagen. Byggprocessen förkortas och effektiviseras med metoder som industriellt byggande. LÄS MER

 3. 3. IMPLEMENTERING AV BIM VID MATERIALDOKUMENTATION : EN GRANSKNING AV MILJÖCERTIFIERINGS UTVECKLING

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Erika Lennartsson; Eleonor Johansson; [2017]
  Nyckelord :BIM; coordination; Documentation of materials; Green building; LEED; Miljöbyggnad; Svanen;

  Sammanfattning : Purpose: The study relies upon the development of green buildings due to an increased level of acknowledgement of environmental impacts, caused by the building industry. Building materials are one big factor that have a negative impact on the environment. LÄS MER

 4. 4. Från gult till grönt : En studie för JM om smidigare utbyte till miljövänliga alternativ

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Josephine Egli; Elisabeth Rosendahl; [2017]
  Nyckelord :environmental friendly; environmental assessment systems; product development; communication; efficiency; Miljövänlig; miljöbedömningssystem; produktutveckling; kommunikation; effektivitet;

  Sammanfattning : Enligt FN använder byggsektorn 40 % av de globala resurserna (UNEP - Buildings, 2017).Byggbranschen har stor inverkan på dagens samhälle och på byggarbetsplatser cirkulerar mångakemiska ämnen. JM använder liksom övriga i sektorn mycket byggmaterial. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av informationsflöde vid betongpålning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi; Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Jakob Eriksson; Patrik Nilsson; [2017]
  Nyckelord :BIM; Digitizing; Foundation; Machine Control; VDC; Value Stream Mapping; BIM; Digitalisering; Grundläggning; Maskinstyrning; VDC; Värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : Produktiviteten inom byggbranschen har länge ansetts som låg och byggbolag i sektorn arbetar för att bli effektivare. Denna rapport syftar till att utreda hur informationsflödet vid grundläggning av betongpålar kan effektiviseras. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet effektivitet byggbranschen.

Din email-adress: