Sökning: "effektivitet byggbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden effektivitet byggbranschen.

 1. 1. A product-oriented Product Service System for tracing materials on autonomous construction sites : A product development for today’s and future construction sites

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Louise Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Product Service System; Autonomous construction site; Machine; Sustainable product development; Autonomous vehicle; Produkttjänstesystem; Autonoma byggarbetsplatser; Maskiner; Hållbar produktutveckling; Autonoma fordon;

  Sammanfattning : The global population is growing, and more people than before are moving to cities. This creates a need for increased building efficiency and possibility to work in remote environments. On today’s construction sites, there is a need to able to organize the site in a better way. LÄS MER

 2. 2. Digital tidssamordning av masshantering vid dammbyggnationer

  M1-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Elsa Wingårdh; [2018]
  Nyckelord :BIM; digitalisering; produktivitet; effektivitet; dammbyggnation; anrikningssand; masshantering och samordning.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : 3D-modeller är grunden i det som kallas BIM och är något som används mer flitigt inom byggbranschen men desto mindre inom anläggningsprojekt. BIM har utvecklats mer och mer för att underlätta samordningen av flera aktörer och lösa konflikter i olika faser och skeden. LÄS MER

 3. 3. Den traditionella produktionsplaneringens död

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Joakim Kullberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report focuses on the planning of production in the construction sector. The objective of the planning is to manage the building process as time and cost effectively possible. Nevertheless the traditional method used by the industry for doing this has been proven to produce waste in resources and time. LÄS MER

 4. 4. Integrated Life Cycle Assessment (LCA) to Building Information Modelling (BIM)

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Firat Can Köseci; [2018]
  Nyckelord :Building Information Modelling BIM ; Life Cycle Assessment LCA ; Interoperability; Building Information Modelling BIM ; Livscykelanalys LCA ; Interoperabilitet;

  Sammanfattning : Building Information Modelling (BIM) and Life Cycle Assessment (LCA) are at the core of construction projects. LCA is one of the key elements of sustainability in the construction projects and an improved LCA process can be achieved through the adoption of BIM. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering : En studie om organisationers lärande och effektivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Anna Carlsson; Julia Hebert; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; knowledge sharing; efficiency; construction; Digitalisering; kunskapsdelning; effektivitet; byggbranschen;

  Sammanfattning : Digitalization has affected organizations and many work activities have changed as a result, there including how members of organizations share knowledge between each other. Knowledge is one of the most important resource in an organization whereof digital knowledge more easily can be accessed, utilized and spread to members of the organization. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet effektivitet byggbranschen.

Din email-adress: