Sökning: "effektivitet byggbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden effektivitet byggbranschen.

 1. 1. Erfarenhetsåterföring : En framtagen metod för att främja samverkan

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nikola Grujovic; Simon Viklund; [2017]
  Nyckelord :Erfarenhetsåterföring; workshop; PDCA; The Toyota Way; förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Sverige har sett en stor ökning av nyproducerade bostäder de senaste åren och byggbranschen har haft stor framgång. Med den kraftiga ökningen ställs nya krav på byggbolagen. Byggprocessen förkortas och effektiviseras med metoder som industriellt byggande. LÄS MER

 2. 2. IMPLEMENTERING AV BIM VID MATERIALDOKUMENTATION : EN GRANSKNING AV MILJÖCERTIFIERINGS UTVECKLING

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Erika Lennartsson; Eleonor Johansson; [2017]
  Nyckelord :BIM; coordination; Documentation of materials; Green building; LEED; Miljöbyggnad; Svanen;

  Sammanfattning : Purpose: The study relies upon the development of green buildings due to an increased level of acknowledgement of environmental impacts, caused by the building industry. Building materials are one big factor that have a negative impact on the environment. LÄS MER

 3. 3. Från gult till grönt : En studie för JM om smidigare utbyte till miljövänliga alternativ

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Josephine Egli; Elisabeth Rosendahl; [2017]
  Nyckelord :environmental friendly; environmental assessment systems; product development; communication; efficiency; Miljövänlig; miljöbedömningssystem; produktutveckling; kommunikation; effektivitet;

  Sammanfattning : Enligt FN använder byggsektorn 40 % av de globala resurserna (UNEP - Buildings, 2017).Byggbranschen har stor inverkan på dagens samhälle och på byggarbetsplatser cirkulerar mångakemiska ämnen. JM använder liksom övriga i sektorn mycket byggmaterial. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av informationsflöde vid betongpålning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi; Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Jakob Eriksson; Patrik Nilsson; [2017]
  Nyckelord :BIM; Digitizing; Foundation; Machine Control; VDC; Value Stream Mapping; BIM; Digitalisering; Grundläggning; Maskinstyrning; VDC; Värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : Produktiviteten inom byggbranschen har länge ansetts som låg och byggbolag i sektorn arbetar för att bli effektivare. Denna rapport syftar till att utreda hur informationsflödet vid grundläggning av betongpålar kan effektiviseras. LÄS MER

 5. 5. Analys av störningsmoment i byggproduktionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Josefin Grahn; [2017]
  Nyckelord :Lean; Lean Construction; icke värdeskapande tid; icke värdeskapande aktiviteter; produktivitet byggbranschen; produktivitetsutveckling byggbranschen; effektivitet byggbranschen; slöseri; störningsmoment; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Byggsektorn har länge varit kritiserad för sin låga produktivitetsutveckling och flertalet utredningar har gjorts som visar att byggindustrin har en lägre produktivitetsutveckling än övriga industrier. Det finns ett gemensamt intresse i byggbranschen att öka produktiviteten för byggandet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet effektivitet byggbranschen.

Din email-adress: