Sökning: "egenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 4913 uppsatser innehållade ordet egenskaper.

 1. 1. DEN ANSTÄLLNINGSBARE, DEN ICKE ANSTÄLLNINGSBARE & DEN ALTERNATIVA ANDRE - En kritisk studie om anställningsbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Mia Gruffman Cruse; [2017-07-07]
  Nyckelord :anställningsbarhet; dekonstruktion; governmentality; habitus; den industriella reservarmén;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka egenskaper somtillskrivs den anställningsbare och den icke anställningsbare på den nutida svenskaarbetsmarknaden för att därmed kunna diskutera möjliga förklaringsmodeller till hur ochvarför dessa kan förstås i termer av makt.1) Vilka personliga egenskaper tillskrivs den anställningsbare, den förste, i platsannonserpublicerade på platsbanken?2) Hur kan de egenskaper som tillskrivs den icke anställningsbare, den andre, förståsgenom dekonstruktion av den ideala första?3) Hur kan den anställningsbare och den icke anställningsbare förstås utifrån begreppengovernmentality, habitus, symboliskt kapital, symboliskt våld och teorin om denindustriella reservarmén?Metod och material: Kvalitativ metod. LÄS MER

 2. 2. Corporate Venture Capital - Agentkonflikter inom svenska bankers CVC-verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Theodor Berg; Ulf Häger; [2017-07-06]
  Nyckelord :Corporate Venture Capital; Venture Capital; Fintech; Asymmetrisk information; Agentkonflikter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Corporate Venture Capital (CVC) är en undergrupp till Venture Capital (VC) ochbedrivs av företag vars kärnverksamhet inte är riskkapitalinvesteringar och där dehuvudsakliga målen är strategiska snarare än finansiella som i traditionell VC. Denna uppsatsfokuserar på agentkonflikter som kan uppstå i och med CVC, med utgångspunkt i svenskabankers Fintech-investeringar. LÄS MER

 3. 3. Algoritmbaserad handel - En studie om digitaliseringen av marknaden för privat sparande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jim Johansson; Emil mattsson; [2017-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Beroende på individers preferenser så finns det ett flertal alternativ för att placera sina likvida medel, där varje alternativ har både positiva och negativa drag. I Sverige är den vanligaste sparformen fonder. LÄS MER

 4. 4. Hur skiljer sig tillgängligheten till fristående grundskolor i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Frida Gustafsson; Michella Szukis; [2017-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Enligt skollagen ska alla kommuner erbjuda likvärdig utbildning i Sverige. Med utgångspunkt i studier som antyder att förekomsten av fristående grundskolor på skolmarknaden leder till en högre utbildningskvalitet, för både kommunala och fristående grundskolor, blir det ur ett likvärdighetsperspektiv intressant att undersöka tillgängligheten till friskolor. LÄS MER

 5. 5. I mötet med våldsutsatta patienter - En kartläggning av strategier för vårdpersonal för identifieringen av kvinnor i våldsamma nära relationer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emilia Asp; Susanna Ernvik; [2017-06-30]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; vårdpersonal; identifiering; screening; strategier; kvinnor; personcentrering;

  Sammanfattning : Bakgrund. Våld mot kvinnor i nära relationer är en problematik som skapar konsekvenser på såväl individ- som samhällsnivå. Kvinnorna löper ökad risk för en rad allvarliga fysiska och psykiska konsekvenser till följd av våldsutsattheten, vilket i sin tur ökar kraven på sjukvård och samhällsresurser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet egenskaper.

Din email-adress: