Sökning: "egna"

Visar resultat 1 - 5 av 9299 uppsatser innehållade ordet egna.

 1. 1. DELAKTIGHET I REHABILITERING PÅ KORTTIDSBOENDE Hur äldre personer på korttidsboende upplever sin delaktighet i rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Arvroth; Marie Planelind; [2017-05-12]
  Nyckelord :Short-term nursing home; Participation; Rehabilitation;

  Sammanfattning : BakgrundDå livslängden i Sverige ökar blir antalet äldre allt fler. Åldrande innebär en förhöjd risk att drabbas av sjukdom, vilket ställer höga krav på vård och omsorg av de äldre. LÄS MER

 2. 2. MOTIVATION I MATEMATIKINLÄRNING HOS SVENSKA GRUNDSKOLEELEVER: En analys av arton svenska studier skrivna mellan år 2005 och 2016

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Maryia Zhaunerchyk; Irina Ramkhen; [2017-05-05]
  Nyckelord :Motivation; grundskola; matematik; matematikdidaktik; forskningsläge; avhandling; examensarbete; analys;

  Sammanfattning : Syfte: Med vår studie vill vi undersöka forsknings- och kunskapsläget i Sverige vadgäller motivation för matematik hos grundskoleelever.Teori: I uppsatsen undersöker vi hur viktig skolmatematiken är och vilken roll spelarmotivation för en lyckad inlärning av grundskoleelever. LÄS MER

 3. 3. ATT SÄTTA ORD PÅ DET VIKTIGA - en intervjustudie med lokala lärarutbildare om bedömning inom förskollärarutbildningens verksamhetsförlagda kurser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Martina Borg; [2017-04-20]
  Nyckelord :Samverkan; bedömning; lärares yrkeskunnande; verksamhetsförlagd utbildning; förskollärarutbildning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur lokala lärarutbildare talar om bedömning under verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildningen.Teori: Studien utgår från ett kvalitativt perspektiv (Kvale och Brinkman, 2014) och dess teoretiska utgångspunkt är diskursanalys som teori och analysmetod (Alveson och Sköldberg, 2008). LÄS MER

 4. 4. Konflikt och försoning. Barnperspektivet och maktförhållandena.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenny Staberg; [2017-03-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konflikt och försoning är en ny handläggningsmetod för familjemål, där tingsrätter och familjerätter samarbetar. I denna uppsats framgår att barnperspektivet spelade en mycket viktig roll då metoden introducerades i Sverige samt att barnperspektivet används vid marknadsföring av metoden i dag. LÄS MER

 5. 5. Tidsförskjutningar och bildens närvaro i det tredje rummet. Analys av filmaffischen till "The Great Train Robbery".

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Fredrik Stomberg; [2017-03-28]
  Nyckelord :filmaffisch; sekelskiftet; the great train robbery; semiotik; reproduktion; autonomi; postkolonial teori; det tredje rummet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats innefattar en analys av affischen till Edwin S. Porters film "The Great Train Robbery" från 1903. Metoden jag använder mig av i analysen innefattar Charles Sanders Pierces äldre semiotiska syntes som består av firstness, secondness och thirdness. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet egna.

Din email-adress: