Sökning: "egna"

Visar resultat 1 - 5 av 9666 uppsatser innehållade ordet egna.

 1. 1. Att trippa på tå En kvalitativ studie om anhöriga till närstående med betydande psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Chiquita Löfman; Natalie Vesenne Lungo; [2017-07-05]
  Nyckelord :Anhörig; psykisk ohälsa; medberoende; interaktion;

  Sammanfattning : “Att trippa på tå” är en kvalitativ studie om anhöriga till närstående med betydande psykisk ohälsa. Syftet med studien var att undersöka hur interaktionen mellan de anhöriga och deras drabbade närstående påverkar den anhöriga och mer exakt löd våra frågeställningar: “Hur kan interaktionen se ut mellan den anhöriga och den närstående drabbad av psykisk ohälsa? ”, ”Hur påverkar interaktionen den anhörigas liv, person och identitet?” och ”Hur kan behovet av stöd hos den anhöriga se ut?” Vår studie är baserad på åtta djupintervjuer med anhöriga, där vi tillämpade strategiskt urval. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av kostförändringar vid endometrios

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Vennberg Karlsson; [2017-07-03]
  Nyckelord :Endometrios; kostförändring; hälsa;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to describe the experience of health after diet changes inpersons with endometriosis.Background: Endometriosis is a condition that affects about 10 procent of all persons with femalegenital. The most dominant symptom is pain during menstruation. LÄS MER

 3. 3. Att existera som transperson i vården – Vikten av bemötande och kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jo Vikingsson; [2017-07-03]
  Nyckelord :Transperson; bemötande; sjuksköterskeutbildning; transpersoners hälsa; jämställd vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transpersoner har alltid existerat, men mer eller mindre öppet. Hur ser tillgången till vård ut idag? Hur kan sjuksköterskan tillgodogöra patienter med transidentitet en vård på lika villkor, fri från fördomar och diskriminering? Hur kan utbildningen för sjuksköterskor utvecklas och hur kan kunskapsbarriärer övervinnas? Transpersoner riskerar att utsättas för respektlöst bemötande i mötet med vården, och många undviker att söka vård på grund av rädsla för denna respektlöshet. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser och hanteringsstrategier vid missfall

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Bogren; Paulin Chu; [2017-06-30]
  Nyckelord :Missfall; kvinna; hanteringsstrategier; upplevelser; omvårdnad; Dorothea Orem; egenvård och egenvårdsbrist;

  Sammanfattning : Missfall är vanligt förekommande och av alla kända graviditeter avslutas 15–20 procent i missfall. Den vanligaste orsaken är kromosomavvikelser och missfall är ofta något som inte kan förhindras. Kvinnan lämnas ofta i ett stort tomrum med känslor av skuld och otillräcklighet. LÄS MER

 5. 5. Stämmer patientens förväntningar överens med upplevelsen? -Omhändertagandet på en akutmottagning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Johansson; Anna Pöllä; [2017-06-30]
  Nyckelord :Akutmottagning; förväntningar; upplevelser; behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet sökande patienter ökar ständigt per år på Sveriges akutmottagningar vilket leder till långa väntetider. När patienterna anländer till akutmottagningen förväntar de sig att snabbt bli undersökta av läkare och få sina symtom lindrade. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet egna.

Din email-adress: