Sökning: "ekokritik"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet ekokritik.

 1. 1. Pans ande : En ekokritisk analys av Rick Riordans bokserie om Percy Jackson

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Jenny Tollstern; [2018]
  Nyckelord :Ekokritik; Rick Riordan; Percy Jackson; grekisk mytologi;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen analyserar mytanvändningen i Rick Riordans bokserie om Percy Jackson med syfte att uppenbara kopplingar till dagens miljö- och klimatproblematik. Fokus placeras på bokseriens införande av antik grekisk mytologi och de ekokritiska analysmöjligheter som det skapar. Analysen utgår ifrån den ekokritiska teorin bl.a. LÄS MER

 2. 2. Vår tids miljöhjältar : Att undervisa om hållbar utveckling i skolan med hjälp av barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Angelica Nilsson; Maria Rudolfsson; Annie Ventlinger; [2018]
  Nyckelord :Ekokritik; antropocentrism; ekocentrism; hållbar utveckling; undervisning; barnlitteratur; miljö; sociokulturellt perspektiv; textanalys; bildanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskningsstudie var att undersöka elevers kunskaper och relation till frågor om ekologisk hållbarhet, med utgångspunkt i arbete med en skönlitterär text. Vår studie utgick från forskning kopplat till barnlitteratur och dess värden, undervisning inom hållbar utveckling samt ekokritisk läsning. LÄS MER

 3. 3. Nere på botten ska det vara toppen : Att undervisa om ekologisk hållbar utveckling med hjälp av barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Angelica Nilsson; Maria Rudolfsson; [2018]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; ekokritik; undervisning; grundskola; barnlitteratur; miljö; havet;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskningsstudie är att undersöka hur två skönlitterära barnböcker från olika decennier framställer ekologisk hållbar utveckling med fokus på nedskräpning i havet, samt vilka aspekter om miljö en elevgrupp uppmärksammar. Barnlitteraturen som analyseras är Tore och Ama räddar havet (2015) och Plupp och havet (1986). LÄS MER

 4. 4. Samtal om människan och naturen : en ansats till tolkning av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen 2011

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Beatrice Björkskog; [2018]
  Nyckelord :Natur; människa; samtal; ekokritik; diskurs; läroplan; grundskola; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen studeras utvalda delar i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, utifrån kunskapsmålet att elever i utgången av årskurs 3 ska samtala om människan och naturen i skönlitteratur, myter och konst. Tolkningen av begreppen människa och natur är betydelsefulla för att samtalens innehåll ska harmonisera med läroplanens värdegrund och syfte. LÄS MER

 5. 5. När blir vargen vår bror egentligen? : Att undervisa i ekolitteracitet utifrån Michelle Pavers Vargbröder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Therez Lindstedt Önneskog; Erika Wernbro; [2018]
  Nyckelord :hållbar utveckling; miljö; ekokritik; ekolitteracitetet; barn- och ungdomslitteratur; ämnesintegrerad undervisning; grundskolan;

  Sammanfattning : Mänskliga handlingar förstör dagligen planeten vi bor på, men trots att vi numera är medvetna om problematiken görs det ändå inte tillräckligt för att förändra detta beteende. Undervisningen i den svenska skolan syftar bland annat till att främja elevernas respekt för miljön och visa dem ett hållbart levnadssätt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ekokritik.

Din email-adress: