Sökning: "ekokritik"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet ekokritik.

 1. 1. Vår tids miljöhjältar : Att undervisa om hållbar utveckling i skolan med hjälp av barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Angelica Nilsson; Maria Rudolfsson; Annie Ventlinger; [2018]
  Nyckelord :Ekokritik; antropocentrism; ekocentrism; hållbar utveckling; undervisning; barnlitteratur; miljö; sociokulturellt perspektiv; textanalys; bildanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskningsstudie var att undersöka elevers kunskaper och relation till frågor om ekologisk hållbarhet, med utgångspunkt i arbete med en skönlitterär text. Vår studie utgick från forskning kopplat till barnlitteratur och dess värden, undervisning inom hållbar utveckling samt ekokritisk läsning. LÄS MER

 2. 2. Samtal om människan och naturen : en ansats till tolkning av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen 2011

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Beatrice Björkskog; [2018]
  Nyckelord :Natur; människa; samtal; ekokritik; diskurs; läroplan; grundskola; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen studeras utvalda delar i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, utifrån kunskapsmålet att elever i utgången av årskurs 3 ska samtala om människan och naturen i skönlitteratur, myter och konst. Tolkningen av begreppen människa och natur är betydelsefulla för att samtalens innehåll ska harmonisera med läroplanens värdegrund och syfte. LÄS MER

 3. 3. När blir vargen vår bror egentligen? : Att undervisa i ekolitteracitet utifrån Michelle Pavers Vargbröder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Therez Lindstedt Önneskog; Erika Wernbro; [2018]
  Nyckelord :hållbar utveckling; miljö; ekokritik; ekolitteracitetet; barn- och ungdomslitteratur; ämnesintegrerad undervisning; grundskolan;

  Sammanfattning : Mänskliga handlingar förstör dagligen planeten vi bor på, men trots att vi numera är medvetna om problematiken görs det ändå inte tillräckligt för att förändra detta beteende. Undervisningen i den svenska skolan syftar bland annat till att främja elevernas respekt för miljön och visa dem ett hållbart levnadssätt. LÄS MER

 4. 4. Antropocentrism och samlevnad i Harry Potter-böckerna

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Lina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Harry Potter; J K Rowling; Ekokritik; Natur Kultur; Antropocentrism; Timothy Morton;

  Sammanfattning : In this essay I have studied the Harry Potter series by J. K. Rowling from an ecocritical point of view. The main theorist is Timothy Morton and his concepts of the Mesh and Strange Strangers. LÄS MER

 5. 5. “jorden skalf, och skogen skalf, och brodermördaren skalf”. En ekokritisk analys av naturskildringar i Emilie Flygare-Carléns En natt vid Bullar-sjön

  Master-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Magdalena Malmfors; [2017]
  Nyckelord :Flygare-Carlén; Morton; ecocritique; ecocriticism; deconstruction; dekonstruktion; ekokritik; ecomimesis; ekomimesis; natur; naturskildring; estetik; roman; 1800-tal; realism; romantik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Forskningen om Emilie Flygare-Carléns (1807-1892) författarskap har länge framhävt en särskild relation till naturen, men sedan dess inträde i det sena 1900-talets genusvetenskapliga litteraturhistorier har denna relation komplicerats. Den här uppsatsen undersöker därför naturskildringar i författarens roman En natt vid Bullar-sjön (1847) med utgångspunkt i ekokritiska, dekonstruktivistiska perspektiv i allmänhet och Timothy Mortons begrepp ”ecomimesis” i synnerhet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ekokritik.

Din email-adress: