Sökning: "ekonomi art"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden ekonomi art.

 1. 1. "Nu får jag göra det jag är här för" : En fallstudie av en kompetensväxlings effekter och styrning inom Region Norrbotten

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Holmberg; Kevin Lindholm; [2017]
  Nyckelord :Task-shifting; replaceability; organizational change; organizational management; Simons levers of control; Kompetensväxling; utbytbarhet; organisationsförändring; organisatorisk styrning; Simons styrmodell;

  Sammanfattning : Syfte – Studiens syfte har varit att öka förståelsen för de effekter som kan uppstå genom en kompetensväxling när detta sker genom en fördelning och omfördelning av arbetsuppgifter till en ny yrkeskategori. Syftet har också varit att undersöka vilken roll styrning har i att påverka dessa effekter. LÄS MER

 2. 2. Kan en köpmäklare påverka försäljningspriset? : En experimentell studie av en köpmäklares påverkan på försäljningspriset i en prisförhandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Rebecka Schelander; Veronica Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Buyer broker; Broker; Negotiation; Traditional comission structure; Alternative comission structure; Experiment; Köpmäklare; Mäklare; Förhandling; Traditionell ersättningsstruktur; Alternativ ersättningsstruktur; Experiment;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien är att utifrån tidigare forskning ge ett bidrag till förståelsen för hur försäljningspriset påverkas när en köpmäklare finns representerad i en prisförhandling. Metod: Studien är experimentell. LÄS MER

 3. 3. Vem talar för den svenska vargen? : Om svensk vargförvaltning

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ulrik Hellmark; [2017]
  Nyckelord :vargförvaltning; viltförvaltning; IAD-ramverket; Viltförvaltningsdelegationer; art- och habitatdirektivet; varg;

  Sammanfattning : Sveriges vargförvaltning som är en del av viltförvaltningen har genom årengenomgått flertalet förändringar. En av de största reformerna genomfördes år 2010då regeringen beslutade att införa så kallade Viltförvaltningsdelegationer vid samtligalänsstyrelser. LÄS MER

 4. 4. Vedlevande Coleoptera och Hemiptera förekomst på öar i Kolsnaren i sydvästra Södermanland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jakob Bergström; [2017]
  Nyckelord :Vedlevande Coleoptera;

  Sammanfattning : ABSTRACT Seven islands in the lake Kolsnaren have been investigated. I have inventoried saproxylic insects and investigated what characters on dead wood and characters at the islands that have affected species number of beetles (Coleoptera) and true bugs (Hemiptera). LÄS MER

 5. 5. Gröna hyreskontrakts påverkan på källsortering - En kvalitativ fallstudie över avfallshanteringen i Åkerviolen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Matilda Törnqvist; Lily Trinh; [2016-06-27]
  Nyckelord :källsortering; gröna hyreskontrakt; miljöpsykologi; attityder; beteenden; miljöintressen; rumsliga förutsättningar;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en studie över den potentiella effekt gröna hyreskontrakt har på hyresgästers källsortering. Studiens syfte har varit att ta reda på hur hyresgäster med gröna hyreskontrakt uppfattar och hanterar sitt hushållsavfall. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ekonomi art.

Din email-adress: