Sökning: "elder"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade ordet elder.

 1. 1. ”Strategies when facing a silver tsunami” -an explorative case study on the process of organizing a Village, in the Village-movement.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Andreas Petersson; [2016-10-18]
  Nyckelord :The Village; Elder care; Volunteering; Theory of organizing;

  Sammanfattning : The aim of the study was to explore the organization of two Villages in the Village-to-Village network. The network consists of elder care organizations with the core principle of using older adults and volunteers to construct their organizations. A case study was made on two Villages in the USA. LÄS MER

 2. 2. Åldersdiskriminering och äldres hälsa – En litteraturstudie om upplevd och faktisk diskriminering på grund av ålder och kopplingen till äldres hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Charlotta Liedberg; [2016-08-24]
  Nyckelord :åldersdiskriminering; ålderism; exkludering; äldre; hälsa; age discrimination; ageism; exclusion; elder; health;

  Sammanfattning : Introduction: The share of elderly people increases and the importance of working towards a healthy and active ageing, as well as opposing age-related discrimination become a priority both on a national and an international scale. It has been shown that the experienced discrimination has a negative effect on the physical and mental health. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars olika förutsättningar? : Ett genusperspektiv på normer kring kvinnors ekonomiska val under yrkeslivet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Marit Eriksson; [2016]
  Nyckelord :elder pension; gender equality; parental leave; norms; ålderspension; jämlika kön; föräldraledighet; normer;

  Sammanfattning : This essay has the purpose to explore what awareness women in their professional lives have over how the choices they make affect their pension. Together with the reasoning behind the choices who will later affect their economy in old age retirement. LÄS MER

 4. 4. Rätten att bestämma över sitt liv : En studie hur biståndshandläggare hanterar äldre demenssjukas självbestämmanderätt och hjälpbehov

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Carina Zad; Annika Andreasson; [2016]
  Nyckelord :empowerment; dementia; elder; social worker; relatives; dilemma; Swedish Social Services Act.; självbestämmande; demenssjukdom; äldre; biståndshandläggare; anhöriga; dilemma; socialtjänstlagen;

  Sammanfattning : The aim of this study was to analyze how social workers in an elder administration in Sweden handle empowerment and needs for people with dementia and what ethical dilemmas the social workers could experience with these clients. The result is based on qualitative interviews where eight social workers had the opportunity to describe their work with elder people with dementia. LÄS MER

 5. 5. Äldreomsorg på vinst och förlust-Råder det kommunala skillnader i utförande av särskilt boende?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Mats Pettersson; Martin Holm; [2016]
  Nyckelord :Special accommodation; Elder care; Home care service; Dementia; Särskilt boende; Äldreomsorg; Hemtjänst; Demens;

  Sammanfattning : Det svenska välfärdssamhället har sedan länge värnat om alla likas rätt att få sina levnadsbehov tillgodosedda. I de fall där äldre blivit inkapabla att själva ta hand om sina behov kan plats till särskilt boende sökas där den äldre får assistans i sin livsföring. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet elder.

Din email-adress: