Sökning: "elder"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade ordet elder.

 1. 1. ”Känslan av att något är fel” - En kvalitativ studie om hemtjänstpersonal i mötet med våld i nära relationer bland äldre

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Malin Blom; Erik Svensson; [2017]
  Nyckelord :elderly; domestic violence; home care; profession; role theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how home care services in the city of Malmö works with domestic violence among elder people, and also to analyze the home care service’s role when faced with the same type violence. The sample of informants consequently consisted of six assistant nurses working in home care for ordinary housing in Malmö. LÄS MER

 2. 2. "Det känns som att det aldrig har hänt" : En studie om elevers intresse för det förflutna

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amanda Larsson; [2017]
  Nyckelord :historical consciousness; interest; history;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to survey the students’ interest for the past; in order to create new method tools for the teaching of history in today’s school. From this purpose, this question emerged: What kind of aspects affect the students’ interest for the past. LÄS MER

 3. 3. ”Strategies when facing a silver tsunami” -an explorative case study on the process of organizing a Village, in the Village-movement.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Andreas Petersson; [2016-10-18]
  Nyckelord :The Village; Elder care; Volunteering; Theory of organizing;

  Sammanfattning : The aim of the study was to explore the organization of two Villages in the Village-to-Village network. The network consists of elder care organizations with the core principle of using older adults and volunteers to construct their organizations. A case study was made on two Villages in the USA. LÄS MER

 4. 4. Åldersdiskriminering och äldres hälsa – En litteraturstudie om upplevd och faktisk diskriminering på grund av ålder och kopplingen till äldres hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Charlotta Liedberg; [2016-08-24]
  Nyckelord :åldersdiskriminering; ålderism; exkludering; äldre; hälsa; age discrimination; ageism; exclusion; elder; health;

  Sammanfattning : Introduction: The share of elderly people increases and the importance of working towards a healthy and active ageing, as well as opposing age-related discrimination become a priority both on a national and an international scale. It has been shown that the experienced discrimination has a negative effect on the physical and mental health. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars olika förutsättningar? : Ett genusperspektiv på normer kring kvinnors ekonomiska val under yrkeslivet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Marit Eriksson; [2016]
  Nyckelord :elder pension; gender equality; parental leave; norms; ålderspension; jämlika kön; föräldraledighet; normer;

  Sammanfattning : This essay has the purpose to explore what awareness women in their professional lives have over how the choices they make affect their pension. Together with the reasoning behind the choices who will later affect their economy in old age retirement. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet elder.

Din email-adress: