Sökning: "elder"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet elder.

 1. 1. Yrkesroll och könsroller : En kvalitativ studie om vilka strategier hemtjänstpersonal använder för att uppnå bra bemötande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Patricia Tusenstierna; Maria Wolf; [2017]
  Nyckelord :känsloarbete; emotional labour; hemtjänst; bemötande; könsroller;

  Sammanfattning : I dagens samhälle där servicesektorn är väl utbredd aktualiseras begreppet bra bemötande då ingen individ vill uppleva att de inte blir lyssnad på eller att de får ett dåligt bemötande. Vårdyrket är ett serviceyrke som innefattar känslomässigt arbete då personalen och brukaren skapar en relation med varandra. LÄS MER

 2. 2. ”Bara för att man bor på ett boende så kan man ju ändå vara ensam” : En kvalitativ studie om hur omsorgspersonal hanterar omsorgstagares ensamhet på ett särskilt boende.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ulrika Eriksson; Sofia Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Loneliness; Elderly individual; Eldercare; Mental health; Care assistants; SOC; Empowerment; Stigma; Shame; Ensamhet; Äldre individ; Äldreomsorg; Psykisk hälsa; Omsorgspersonal; KASAM; Empowerment; Stigma; Skam;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this study is to examine how care assistants deal with loneliness at an elder care facility. By expanding our knowledge about strategies being used we get a new perspective of how loneliness is handled in the real world. Method: As our method we chose a qualitative approach to collect empirical data. LÄS MER

 3. 3. Äldres upplevelser av möjligheter och hinder till meningsfulla aktiviteter : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Linnéa Wedin; Linnéa Wisberg; [2017]
  Nyckelord :Occupational therapy; home care; ordinary living; environmental factors; health; Arbetsterapi; hemtjänst; ordinärt boende; omgivningsfaktorer; hälsa;

  Sammanfattning : Meningsfulla aktiviteter ingår i arbetsterapeutens kompetens och något som arbetsterapeuter bör grunda sina interventioner i. Syftet med examensarbetet var att beskriva upplevelse av möjlighet och hinder till meningsfulla aktiviteter hos äldre med hemtjänst i ordinärt boende. LÄS MER

 4. 4. "Det känns som att det aldrig har hänt" : En studie om elevers intresse för det förflutna

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amanda Larsson; [2017]
  Nyckelord :historical consciousness; interest; history;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to survey the students’ interest for the past; in order to create new method tools for the teaching of history in today’s school. From this purpose, this question emerged: What kind of aspects affect the students’ interest for the past. LÄS MER

 5. 5. Den äldre patientens upplevelse av vård utifrån ett personcentrerat perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Louise Björ; Sofia Svanberg; [2017]
  Nyckelord :person-centered care person-centred care; nurse-patient relations; older people; elderly; elderly patient; aged; elder; patient; patient experience; experience; nursing homes; care; caring; personcentrerad vård; sjuksköterske- och patient relation; äldre personer; äldre; äldre patient; åldrig; patientupplevelse; upplevelse; vårdhem; omvårdnad; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den äldre individen kommer att bli en allt större grupp av befolkning. Med en stigande ålder ökar även risken av att drabbas av en eller flera sjukdomar, vilket kommer att ställa högre krav på sjukvården. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet elder.

Din email-adress: