Sökning: "elder"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade ordet elder.

 1. 1. Äldreomsorg - en kvinnofråga? : En kvantitativ analys av kvinnorepresentationens påverkan på äldreomsorgens kvalitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lydia Jonsson; [2018]
  Nyckelord :kvinnlig representation; deskriptiv representation; substantiell representation; kommunfullmäktige; äldreomsorgens kvalitet; kvantitativ metod; teorin om närvarons politik; kvinnliga intressen.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine in what ways female representation in municipal councils in Sweden has an influence on the quality of eldercare. The theory of the politics of presence constitutes the theoretical framework. LÄS MER

 2. 2. Frihet under ansvar : En kvalitativ studie om hur enhetschefer inom kommunal hemtjänst omsätter politiska mål och riktlinjer till praktisk omsorg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Kristina Björnlund; Britt Sahlberg; [2018]
  Nyckelord :Elder care; unit manager; home care service; political guidelines; Äldreomsorg; enhetschef; hemtjänst; politiska riktlinjer;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to understand how unit managers within communal home care service for older people, convert political policy and guidelines into practical care, and how they within this process govern their personnel. The study was based on a qualitative method with a hermeneutic approach. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors erfarenheter av att främja egenvårdsförmågan hos äldre patienter med diabetes typ 2 : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sara Westerlund; Ulrika Magnusson; [2018]
  Nyckelord :diabetes type 2; district nurse; elder; home healthcare; self care; diabetes typ2; distriktssköterska; egenvård; hemsjukvård; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som ökar i samhället och bland de äldre. Många av dessa har ett behov av omvårdnadsinsatser i form av hemsjukvård. Hemsjukvården är en vårdform som ökar i takt med att sjukhusen får ett minskat antal vårdplatser. Detta innebär ett ökat krav på hemsjukvården och dess resurser. LÄS MER

 4. 4. Individens behov i centrum : En kvalitativ studie om biståndshandläggares perspektiv på arbetet med IBIC

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Fredrika Lundgren; Emmy Karlsson; [2018]
  Nyckelord :IBIC; discretion; legal certanity; care managers; elder.; Social Sciences;

  Sammanfattning : IBIC - A qualitative study about care managers perspective on the work with IBIC The aim of this study was to describe and analyze care managers perspective on the working model IBIC in eldercare, launched by Socialstyrelsen, in relation to di- scretion and legal certanity. The working model IBIC is a tool for care managers that aims to meet the individual needs. LÄS MER

 5. 5. Äldres upplevelser av möjligheter och hinder till meningsfulla aktiviteter : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Linnéa Wedin; Linnéa Wisberg; [2017]
  Nyckelord :Occupational therapy; home care; ordinary living; environmental factors; health; Arbetsterapi; hemtjänst; ordinärt boende; omgivningsfaktorer; hälsa;

  Sammanfattning : Meningsfulla aktiviteter ingår i arbetsterapeutens kompetens och något som arbetsterapeuter bör grunda sina interventioner i. Syftet med examensarbetet var att beskriva upplevelse av möjlighet och hinder till meningsfulla aktiviteter hos äldre med hemtjänst i ordinärt boende. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet elder.

Din email-adress: