Sökning: "elder"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade ordet elder.

 1. 1. "Det känns som att det aldrig har hänt" : En studie om elevers intresse för det förflutna

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amanda Larsson; [2017]
  Nyckelord :historical consciousness; interest; history;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to survey the students’ interest for the past; in order to create new method tools for the teaching of history in today’s school. From this purpose, this question emerged: What kind of aspects affect the students’ interest for the past. LÄS MER

 2. 2. ”Känslan av att något är fel” - En kvalitativ studie om hemtjänstpersonal i mötet med våld i nära relationer bland äldre

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Malin Blom; Erik Svensson; [2017]
  Nyckelord :domestic violence; elderly; home care; profession; role theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how home care services in the city of Malmö works with domestic violence among elder people, and also to analyze the home care service’s role when faced with the same type violence. The sample of informants consequently consisted of six assistant nurses working in home care for ordinary housing in Malmö. LÄS MER

 3. 3. Vem bestämmer på demensboendet? - En analys av dementa personers rättsliga ställning i deras kontakt med vård och omsorg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Samuel Brandström; [2017]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; socialrätt; familjerätt; äldrerätt; demens; social and welfare law; administrative law; family law; elder law; dementia; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen kretsar kring diskussionen om dementa personers rättsliga ställning i deras kontakt med vård och omsorg. Det allmänna har en skyldighet att skydda utsatta individer och ge dem möjlighet att leva ett värdigt liv. LÄS MER

 4. 4. “Det hamnar i skymundan…” : Nutrition vid vård av äldre inom slutenvården

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Linn Strömberg; [2017]
  Nyckelord :nutrition; elder; inpatients; nurses; experiences; nutrition; äldre; slutenvård; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre personer ökar i världen från år till år. Vi kan räkna med att behovet av vård från allt fler äldre också ökar i Sverige. Ju äldre populationen blir ju större risk att få olika hälsoproblem. Det är därför av vikt att förstå den problematik som äldre har och behovet av nutrition. LÄS MER

 5. 5. ”Strategies when facing a silver tsunami” -an explorative case study on the process of organizing a Village, in the Village-movement.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Andreas Petersson; [2016-10-18]
  Nyckelord :The Village; Elder care; Volunteering; Theory of organizing;

  Sammanfattning : The aim of the study was to explore the organization of two Villages in the Village-to-Village network. The network consists of elder care organizations with the core principle of using older adults and volunteers to construct their organizations. A case study was made on two Villages in the USA. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet elder.

Din email-adress: