Sökning: "elder"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade ordet elder.

 1. 1. ”Bara för att man bor på ett boende så kan man ju ändå vara ensam” : En kvalitativ studie om hur omsorgspersonal hanterar omsorgstagares ensamhet på ett särskilt boende.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ulrika Eriksson; Sofia Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Loneliness; Elderly individual; Eldercare; Mental health; Care assistants; SOC; Empowerment; Stigma; Shame; Ensamhet; Äldre individ; Äldreomsorg; Psykisk hälsa; Omsorgspersonal; KASAM; Empowerment; Stigma; Skam;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this study is to examine how care assistants deal with loneliness at an elder care facility. By expanding our knowledge about strategies being used we get a new perspective of how loneliness is handled in the real world. Method: As our method we chose a qualitative approach to collect empirical data. LÄS MER

 2. 2. Äldres upplevelser av möjligheter och hinder till meningsfulla aktiviteter : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Linnéa Wedin; Linnéa Wisberg; [2017]
  Nyckelord :Occupational therapy; home care; ordinary living; environmental factors; health; Arbetsterapi; hemtjänst; ordinärt boende; omgivningsfaktorer; hälsa;

  Sammanfattning : Meningsfulla aktiviteter ingår i arbetsterapeutens kompetens och något som arbetsterapeuter bör grunda sina interventioner i. Syftet med examensarbetet var att beskriva upplevelse av möjlighet och hinder till meningsfulla aktiviteter hos äldre med hemtjänst i ordinärt boende. LÄS MER

 3. 3. "Det känns som att det aldrig har hänt" : En studie om elevers intresse för det förflutna

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amanda Larsson; [2017]
  Nyckelord :historical consciousness; interest; history;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to survey the students’ interest for the past; in order to create new method tools for the teaching of history in today’s school. From this purpose, this question emerged: What kind of aspects affect the students’ interest for the past. LÄS MER

 4. 4. Den äldre patientens upplevelse av vård utifrån ett personcentrerat perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Louise Björ; Sofia Svanberg; [2017]
  Nyckelord :person-centered care person-centred care; nurse-patient relations; older people; elderly; elderly patient; aged; elder; patient; patient experience; experience; nursing homes; care; caring; personcentrerad vård; sjuksköterske- och patient relation; äldre personer; äldre; äldre patient; åldrig; patientupplevelse; upplevelse; vårdhem; omvårdnad; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den äldre individen kommer att bli en allt större grupp av befolkning. Med en stigande ålder ökar även risken av att drabbas av en eller flera sjukdomar, vilket kommer att ställa högre krav på sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Distriktsköterskors strategier för att minska beteendemässiga och psykiska symptom hos äldre med demens inom kortidsboende

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Helena Kostiander; Suzanne Malmborg; [2017]
  Nyckelord :BPSD; District nurses’ and nurses; elderly person; person-centered care; Short term accommodation; BPSD; Distriktsköterska och sjuksköterska; Korttidsboende; Personcentrerad vård; Äldre människa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vården av äldre med BPSD är både fordrande och tidsomfattande och ställer höga krav på sjuksköterskors kompetens i bemötande och i omvårdnad. Många äldre med BPSD har omfattande symtom som är svåra att komma tillrätta med av omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och personens anhöriga. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet elder.

Din email-adress: