Sökning: "electronic word-of-mouth"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden electronic word-of-mouth.

 1. 1. Crowdfunding som investeringsalternativ : En investeringsanalys om potentiella investerares beslutsfattande inom equity- och debt baserad crowdfunding

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jana Shawkat; Nathalie Friskytt; [2018]
  Nyckelord :Crowdfunding; Equity based crowdfunding; Debt based crowdfunding; Word of mouth WoM ; Elaboration likelihood model ELM ; Central path; Peripheral path; Potential investors; Crowdfunding; Equity baserad crowdfunding; Debt baserad crowdfunding; Word of mouth WoM ; Elaboration likelihood model ELM ; Centrala vägen; Perifera vägen; Potentiella investerare;

  Sammanfattning : Studien syftar till att analysera equity- och debt baserad crowdfunding i förhållande till studiens primära teori om elaboration likelihood model (ELM) och hur dess variabler påverkar potentiella investerares investeringsbedömningar. Informationsasymmetri och behavioral finance har inkluderats i studien som två kompletterande delteorier. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas företag inom modebranschen av fenomenet "dark social" ur ett digitalt marknadsföringsperspektiv?

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Adam Skantz; Kristina Nordin; [2018]
  Nyckelord :Fashion industry; high-engagement products; web analytics; electronic word-of-mouth; dark social; Modebranschen; högengagemangsprodukter; webbanalys; electronic word-of-mouth; dark social;

  Sammanfattning : The emergence of the internet has led to an information revolution that has changedindividuals social behaviour. This has resulted in changed user behaviour in digitalcommunication channels. The development has occurred at the same time as the developmentof e-commerce, which has facilitated exchange between buyers and sellers. LÄS MER

 3. 3. The Use of Online Reviews for Pure Player Products

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jasmen Abd-El-Samie; Winta Asbaha; Shah Alam Riaz Tarar; [2018]
  Nyckelord :Electronic word of mouth; pure player; trust; risk;

  Sammanfattning : Electronic commerce is the selected field to investigate for this thesis, particularly pure player apparel brands. This has been of interest as consumers struggle when shopping online for apparel since they cannot test the product before purchasing with pure players, therefore, there is information asymmetry. LÄS MER

 4. 4. Effekten av elektronisk Word of Mouth inom ett onlineforum

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Emil Åsén; [2018]
  Nyckelord :Electronic Word of Mouth; online; forum; purchase decision; digital; product information.; Elektronisk Word of Mouth; onlineforum; köpval; digital; produktinformation.;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att beskriva hur elektronisk Word of Mouth i ett onlineforum påverkar besökares köpval. Tidigare studier har fokuserat på att identifiera potentiella faktorer som kan ha en påverkan på köpval inom onlineforum. Men det har ej undersökts hur besökare av onlineforum uppfattar effekten på köpval. LÄS MER

 5. 5. En kvantitativ studie om hur köpintentionen påverkas av recensionens karaktär

  C-uppsats,

  Författare :Lisa Duffy; Maja Ohlsson; [2018]
  Nyckelord :e-WOM; online reviews; consumer knowledge; information process; purchase intention;

  Sammanfattning : Word of mouth has proven to be an important factor in the customer's purchase process as it reduces the perceived risk and contributes to more informative decisions. The incredible growth of the internet over the past decade has resulted in an increase in electronic word of mouth (e-WOM) and it seems to be a phenomenon that is here to stay. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet electronic word-of-mouth.

Din email-adress: