Sökning: "elev"

Visar resultat 1 - 5 av 1823 uppsatser innehållade ordet elev.

 1. 1. Relationell makt i skolan : En studie av elevers maktutövning på lärare i undervisning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andreas Johansson; Emma Norenäs; [2017]
  Nyckelord :Foucault; Maktrelationer; Lärare; Elev;

  Sammanfattning : Läraren behöver förhålla sig till många olika aktörer, lagar och regler i sin yrkesutövning. Samtidigt ska läraren bedriva lektioner där relationen till eleverna blir viktiga. Alla relationer innehåller utövning av makt och således också relationen mellan elev och lärare i klassrummet. LÄS MER

 2. 2. Mobilt lärande : En studie om hur mobila enheter kan stödja elevers lärandemöjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Människa och Informationsteknologi (MI-lab)

  Författare :Jonas Petersson; [2017]
  Nyckelord :mobilt lärande;

  Sammanfattning : Mobila enheter används i dagens samhälle i allt fler områden. Ett exempel är inomskolan där det blivit allt vanligare att mobila enheter som till exempel surfplattoranvänds i en-till-en-lösning där varje elev har sin egen enhet som de kan bära medsig. LÄS MER

 3. 3. Högskolelärares syn på nya studenters förkunskaper och förmågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Matilda Olsson; John Berggren; [2017]
  Nyckelord :Förkunskaper och förmågor; naturvetenskaplig högskoleutbildning; kunskapskrav; intervju;

  Sammanfattning : Högskoleverket har gjort ett flertal studier som visar att studenters förkunskaper har förändrats under senare år, ofta till det sämre. Även i systematiska undersökningar såsom TIMSS och PISA visar resultaten under senare år att kunskaperna minskar. LÄS MER

 4. 4. Inkludering - vara eller inte vara : Politikers och skolchefers tankar om inkludering av särskolebarn i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helen Söder; [2017]
  Nyckelord :individintegrerad elev; inkludering; integrering; särskola; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Detta arbete har som syfte att undersöka hur politiker med skolan som ansvarområde samt skolchefer uppfattar möjligheten att skapa god lärmiljö för elever med utvecklingsstörning i grundskola. Jag har intervjuat sex skolchefer och sex politiker med kvalitativa intervjuer och undersökt hur informanterna ser på möjligheten att elever från särskola får sin utbildning i grundskolan. LÄS MER

 5. 5. Ord står mot ord : En kritisk diskursanalys av ärenden rörande kränkande behandling på grundskolor i Uppsala kommun 2016

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Nils Nordgren Nordgren; Nisse Funkquist Nyborg; [2017]
  Nyckelord :critical discourse analysis; Fairclough; school; bullying; victimization; kritisk diskursanalys; skola; mobbning; Fairclough; kränkande behandling; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to examine how the bullying discourse differs depending on if the person bullying is a student or an employee at the school. Cases from Skolinspektionen and Barn- och elevombudsmannen was analysed using Faircloughs three dimensional critical discourse analysis to be able to identify how the disocurse differs depending on who has been bullying. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet elev.

Din email-adress: