Sökning: "elev"

Visar resultat 1 - 5 av 1950 uppsatser innehållade ordet elev.

 1. 1. “Det enda du kan göra egentligen, är ju bara att ta din gitarr och gå ut och ställa dig nånstans.” : Fokusgruppsamtal om gymnasieelevers syn på musik som utbildning och yrke

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Olof Forsberg; [2017]
  Nyckelord :Estet; gymnasieprogram; skola; elev; yrke; musikbranschen;

  Sammanfattning : Sedan år 2011 har söktrycket till det estetiska gymnasieprogrammet sjunkit med nära 32% enligt Skolverket. Samtidigt har den ekonomiska tillväxten i den svenska musikbranschen ökat med 43% över samma tidsperiod, mellan åren 2011 och 2015. LÄS MER

 2. 2. Laborativa och traditionella arbetssätt i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Nilsson; [2017]
  Nyckelord :grundskola; laborativ; matematikundervisning; prestationsnivå; traditionell; arbetssätt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur laborativa arbetssätt påverkar låg-, medel- och hög-presterande elever i jämförelse med traditionella arbetssätt. I arbetet undersöks vilka arbetssätt som eleverna anser som lärorikast och roligast. LÄS MER

 3. 3. Konflikthantering på fritidshemmet : elev- och pedagogperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Daniel Borgbrant; [2017]
  Nyckelord :fritidshem; konflikter; konfliktorsaker; konflikthantering;

  Sammanfattning : At the after-school center, at which I’ve been working for about twenty years, I have noticed different kinds of conflicts. There are conflicts during both indoor and outdoor activities. Lately I’ve been thinking about both why these conflicts occur and how the conflicts are solved in a way that’s developing both the pupils and pedagogues. LÄS MER

 4. 4. Hur resonerar lärare kring arbetet medläsförståelse? : En intervjustudie om hur lärare i åk 6 undervisar iläsförståelse.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Dalila Sakal; [2017]
  Nyckelord :Läsförståelse; läsförståelsestrategier; elever i behov av särskilt stöd;

  Sammanfattning : Ungdomar läser dagligen oerhört mycket text som går obemärkt förbi, bland annat texter på datorn och i mobilen. Den läsningen räcker inte till utan det krävs mer specifik undervisning i läsförståelsestrategier för att eleverna ska utveckla sin läsförståelse. LÄS MER

 5. 5. "Varför kom vi olika yrkesgrupper inte så nära varandra som jag hade tänkt mig?" : En vetenskaplig essä om fritidslärarens yrkesroll, med fokus på makt, etik och kommunikation.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Niclas Backlund; [2017]
  Nyckelord :professional ethics; status; duty; profession; after-school; communication; Makt; etik; status; plikt; yrkesroll; fritidshem; kommunikation.;

  Sammanfattning : Jag har i min essä reflekterat och sökt efter vad min yrkesroll som blivande lärare mot fritidshem ska vara och innebära. I samband med detta har jag också funderat över vad min plikt är i en dilemma situation där mitt yrkesuppdrag som fritidslärare ställs mot ett annat delegerat uppdrag i form av resurs till en elev under hela skoldagen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet elev.

Din email-adress: