Sökning: "elev"

Visar resultat 1 - 5 av 2035 uppsatser innehållade ordet elev.

 1. 1. Den realistiska problematikern : -En systematisk litteraturstudie om entreprenöriellt förhållningssätt, problemlösning i matematik och djupinlärning i matematik i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Linus Falkstål; [2018]
  Nyckelord :Djupinlärning; entreprenör; grundskola; matematik; problemlösning;

  Sammanfattning : Det här är en systematisk litteraturstudie som belyser förhållandet mellan de tre begreppen entreprenöriellt förhållningssätt, problemlösning i matematik och djupinlärning i matematik. Resultatet består av två metaanalyser som behandlar begreppens likheter och skillnader men också dess samband till olika teoretiska utgångspunkter. LÄS MER

 2. 2. "Mitt stora mål är ju att bli klar med matteboken. En kvalitativ analys av elevers attityder till matematikboken

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emanuel Mattsson; [2017-11-08]
  Nyckelord :Matematik; matematikbok; attityder; elever; intervju;

  Sammanfattning : Denna uppsats problematiserar elevers användning av matematikboken. Eftersom statistik visat att elever i Sverige får arbeta med matematikboken mycket är syftet att ta reda på vad de tycker om detta. LÄS MER

 3. 3. Lärares betygssättningspraktik. En kvalitativ intervjustudie om lärares olika tillvägagångssätt vid betygssättning av elevers kunskaper i matematik på mellanstadiet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Caroline Korpe Larsson; [2017-11-08]
  Nyckelord :betygssättning; bedömning. strategier; tillvägagångssätt; lärare; betyg; matematik; likvärdighet; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Studien undersöker lärares tillvägagångssätt vid betygssättningen av elevers kunskaper i matematik i årskurs 6. Syftet med studien är att undersöka lärares beskrivningar av sin betygssättning och synliggöra de uppfattningar som finns bland lärare som arbetar på samma skola. LÄS MER

 4. 4. DIGITALISERINGSPROCESSEN I VUXENUTBILDNINGEN En empirisk studie om lärares resonemang kring digitaliseringsprocessen i den kommunala vuxenutbildningen

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Svetlana Söderlund; [2017-10-03]
  Nyckelord :digitalisering; IT-strategi; vuxenutbildning; kontext; medierande artefakter; TPACK; digitala verktyg; digitala aktiviteter; digital kompetens; lärande; styrdokument; digitalization; IT-strategy; adult education; context; mediating artifacts; digital tools; digital activities; digital competence; learning; steering documents;

  Sammanfattning : The background to this study lies in the social development taking place in the field of digita-lization. Today, the discussion is no longer if or how people will use digital tools and resources in their learning, but in what ways they are used in learning and what skills are therefore developed. LÄS MER

 5. 5. MUSIKENS BETYDELSE I ANDRASPRÅKSINLÄRNING - EN INTERVJUSTUDIE I HUR LÄRARE PÅ HÖGSTADIET ANVÄNDER MUSIK I SIN ENGELSKUNDERVISNING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Lisa Bauer; Hélène Rouchiche; [2017-10-02]
  Nyckelord :musik; andraspråksinlärning; engelska; högstadiet;

  Sammanfattning : Syfte: Forskning har visat att musik är ett arbetssätt som kan hjälpa inlärningen av ett andraspråk,ändå verkar det inte ha nått klassrummen i Sverige som en erkänd metod. Dennastudie har undersökt hur lärare arbetar med musik i sin språkundervisning, trots att detsaknas ett reellt stöd. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet elev.

Din email-adress: