Sökning: "elevation"

Visar resultat 1 - 5 av 359 uppsatser innehållade ordet elevation.

 1. 1. Risk mapping of phosphorus leakage - improved method using a Digital Elevation Model

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Hanna Ekström; [2018]
  Nyckelord :surface runoff; erosion; phosphorus leakage; agriculture; sinks; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Eutrophication is an ongoing problem in the Baltic Sea and is therefore found as a topic of the Baltic Sea Action Plan as well as the environmental goals of Sweden. One source to eutrophication is the leakage of phosphorus from agricultural lands. LÄS MER

 2. 2. Metoder för kartering av bäckar och diken med användning av Nationella höjdmodellen och hydrologisk modellering : En undersökning av olika interpolationsmetoder och upplösningar av digitala höjdmodeller för generering av mindre vattendrag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Magnus Grumer; [2018]
  Nyckelord :streams; ditches; hydrological modeling; National Elevation Model; DEM; LIDAR; GIS; bäckar; diken; hydrologisk modellering; Nationella höjdmodellen; DEM; LIDAR;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har det undersökts om digitala höjdmodeller, framställda från LIDAR-data som insamlats av Lantmäteriet, kan användas för komplettera och lokalisera nya bäckar och diken som inte finns med i Lantmäteriets databaser idag. I Lantmäteriets verksamhet karteras bäckar och diken först och främst idag med hjälp flygfotografier i stereo. LÄS MER

 3. 3. Global satellite data as proxies for urbanization in flood prone areas

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Florian van Schaik; [2018]
  Nyckelord :flood exposure; global satellite data; urbanization; remote sensing; sustainable development;

  Sammanfattning : Delta regions are typically characterized by their high population density, low elevation, and risk of flooding. Long term planning and preparation is needed to mitigate the adverse effects of floods. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of digital terrain models created in post processing software for UAS-data : Focused on point clouds created through block adjustment and dense image matching

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Sabina Assefha; Matilda Sandell; [2018]
  Nyckelord :UAS; DTM; Pix4D; UAS Master; Block adjustment; Photogrammetry; UAS; DTM; Pix4D; UAS Master; Blockutjämning; Fotogrammetri;

  Sammanfattning : Lately Unmanned Aerial Systems (UAS) are used more frequently in surveying. With broader use comes higher demands on the uncertainty in such measurements. The post processing software is an important factor that affects the uncertainty in the finished product. LÄS MER

 5. 5. Interpolation of temperature data for improved weather forecasts

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Frida Cronqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To create weather forecasts at the Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI), it is needed to interpolate the temperature from the observation stations into a grid with 2.5 km between each point. Since the observed temperatures are known and without error, they should be held fix even after the interpolation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet elevation.

Din email-adress: