Sökning: "elevernas syn på lärarna"

Visar resultat 1 - 5 av 365 uppsatser innehållade orden elevernas syn på lärarna.

 1. 1. ”Any frågor?” : En studie om lärares användning av talad engelska i engelskundervisningen inom årskurs 4-6.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Danielsson; Johanna Håkansson; Hanna Wiss; [2017]
  Nyckelord :Stöttning; muntlig förmåga; engelska; målspråk; språklig förebild; språkligt självförtroende.;

  Sammanfattning : InledningVår studie fokuserar på hur lärare använder sig av talad engelska i undervisningen samt ivilken utsträckning. Läroplanen har utvecklats och en allt mer kommunikativ syn på lärandehar vuxit fram. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla barns valkompetens : Att arbeta med studie och yrkesvägledning i lågstadiet inom de samhällsorienterade ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Kristina Kihlström; [2017]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; Integrering; Samhällsorienterade ämnen; kontinuerlig vägledning; jämställdhet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärare arbetar med studie- och yrkesvägledning kontinuerligt integrerat i undervisningen inom de samhällsorienterade ämnena för att motverka begränsningar utifrån kön, social eller kulturell tillhörighet. Metoden som valts för denna undersökning är en kvalitativ intervjustudie. LÄS MER

 3. 3. Lärarnas syn på friluftsliv i Idrott och Hälsa : En kvantitativ studie om Idrott och Hälsa lärares syn på undervisningen i friluftsliv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andersson Adam; [2017]
  Nyckelord :Curriculum; Outdoor education; Physical education teacher; Physical education; Skolverket; Friluftsliv; Idrottslärare; Idrott och Hälsa; Läroplanen; Skolverket;

  Sammanfattning : Friluftsliv blir ett allt större ämne i skolan i Sverige. Det är ett ämne som ska uppta en tredjedel av ämnet Idrott och Hälsa enligt läroplanen. I denna kvantitativa undersökning har det framkommit att de flesta idrottslärare anser att de har tillräckligt med materiella resurser för att undervisa i friluftsliv. LÄS MER

 4. 4. Kompetensutveckling - En intervjustudie med sju lärare angående deras syn på fortbildning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Nordström Foucard; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Engelsk titel:Professional development – an interview-based study with seven teachers regarding their view on extended education within their professionNyckelord:Kompetensutveckling, fortbildning, lärares professionsutveckling, kollegialt lärande, matematiklyftetSammanfattning:Kompetensutveckling kan ske på olika sätt, och ett av sätten är genom olika former av fortbildning. Så tidigt som på 1800-talet började lärare att arrangera olika möten på eget initiativ i Sverige för att få utöka sin kompetens tillsammans med andra lärare, något som senare kom att styras mer av staten. LÄS MER

 5. 5. Användning av IKT i matematikundervisning : En intervjustudie med matematiklärare 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Rand Alshemas; [2017]
  Nyckelord :digitala verktyg; IKT; matematikundervisning; digital kompetens; motivation;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka de IKT med fokus på digitala verktyg som lärare använder i matematikundervisning idag och vilka mål de har med att integrera digitala verktyg. I studien presenteras olika digitala verktyg som används i matematikundervisning, följt av en kort analys. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet elevernas syn på lärarna.

Din email-adress: