Sökning: "elevernas syn på lärarna"

Visar resultat 1 - 5 av 385 uppsatser innehållade orden elevernas syn på lärarna.

 1. 1. ”Any frågor?” : En studie om lärares användning av talad engelska i engelskundervisningen inom årskurs 4-6.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Danielsson; Johanna Håkansson; Hanna Wiss; [2017]
  Nyckelord :Stöttning; muntlig förmåga; engelska; målspråk; språklig förebild; språkligt självförtroende.;

  Sammanfattning : InledningVår studie fokuserar på hur lärare använder sig av talad engelska i undervisningen samt ivilken utsträckning. Läroplanen har utvecklats och en allt mer kommunikativ syn på lärandehar vuxit fram. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla barns valkompetens : Att arbeta med studie och yrkesvägledning i lågstadiet inom de samhällsorienterade ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Kristina Kihlström; [2017]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; Integrering; Samhällsorienterade ämnen; kontinuerlig vägledning; jämställdhet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärare arbetar med studie- och yrkesvägledning kontinuerligt integrerat i undervisningen inom de samhällsorienterade ämnena för att motverka begränsningar utifrån kön, social eller kulturell tillhörighet. Metoden som valts för denna undersökning är en kvalitativ intervjustudie. LÄS MER

 3. 3. Lärares erfarenheter av ämnesintegration och deras syn på integration av andra ämnen med ämnet engelska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Rialinda Porsbring; [2017]
  Nyckelord :ämnesintegration; temaarbete; tematisk; engelska; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är till att börja med att undersöka vilken inställning ett antal lärare på en grundskola har till begreppet ämnesintegration, vilken erfarenhet de har av att arbeta med ämnesintegrerad undervisning och hur de upplever det. Ett andra syfte med arbetet är att undersöka vilken inställning lärarna har till att ämnesintegrera andra ämnen med engelska och vilken erfarenhet de har av att göra det. LÄS MER

 4. 4. Bilder i läs- och skrivundervisningen : Lärares syn på bilders funktion i den tidiga läs- och skrivinlärningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Johanna Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Bilder; Bildstöd; Bildskapande; Läs- och skrivinlärning; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att synliggöra och fördjupa kunskapen kring hur bildstöd kan användas för att främja den tidiga läs- och skrivinlärningen. En väsentlig del av studien är att den fokuserar på lärares uppfattningar kring bildstödets funktion för samtliga elevers lärande i den ordinarie undervisningen. LÄS MER

 5. 5. ”Det löser sig” En studie om introduktionselevers tankar om sitt gymnasieval, framtida karriär samt syn på studie- och yrkesvägledning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Joakim Thien-Thanh Cao; [2017]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; Introduktionsprogram; Karriärval; Gymnasieutbildning; Handlingshorisont; Kompromiss;

  Sammanfattning : Det är ett växande problem med att alltfler elever som lämnar grundskolan utan behörig till gymnasieskolan. Obehörigheten innebär att elevernas önskade val till ett nationellt program begränsas, men en möjlighet är att komplettera sin behörighet via introduktionsprogrammen [IM]. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet elevernas syn på lärarna.

Din email-adress: