Sökning: "elin gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden elin gustavsson.

 1. 1. En kostnad kommer sällan ensam : En tolkande utvärderingsstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Erika Fristedt; Malin Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :skrot; skrotkostnad; bilindustrin; kartläggning; processer; utvärdering; utvärderingsstudie; kvalitetsbristkostnader; jurans trilogi; strategiska avväganden; kaizen; lean production; projekt; leveransprecision; styrning; kommunikation; ansvar; företagskultur;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kandidatuppsats, Civilekonomprogrammet Författare: Erika Fristedt och Malin Gustavsson Handledare: Anders Jerreling Examinator: Elin Funck Titel: En kostnad kommer sällan ensam - En tolkande utvärderingsstudie   Nyckelord: skrot, skrotkostnad, bilindustrin, kartläggning, processer, utvärdering, utvärderingsstudie, kvalitetsbristkostnader, jurans trilogi, strategiska avväganden, kaizen, lean production, projekt, leveransprecision, styrning, kommunikation, ansvar, företagskultur   Bakgrund: Bilindustrin har under en längre tid genomsyrats av en kostnadspress som uppkommit med anledning av förändrade krav från kund. Detta tvingar aktörerna på marknaden att skapa en produktion som är flexibel och anpassad efter snabba förändringar. LÄS MER

 2. 2. Polis, Polis- myndigheten orättvis? : Jämställdheten på de ledande positionerna inom polismydigheten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Elin Gustavsson; Antonia Herhold; Caroline Johansson; [2018]
  Nyckelord :Genus; ledarskap; positiv särbehandling; stereotyper; jämställdhet; polismyndigheten; könsdiskriminering;

  Sammanfattning : Manligt- och kvinnligt ledarskap samt jämställdhet mellan könen är en het debatt som ständigt är aktuell och omdisuterad. Det finns teorier som styrker stereotyper och normer i samhället genom att hävda att det finns skillnader mellan manligt- och kvinnligt ledarskap. LÄS MER

 3. 3. Konstvisningsaktiviteter anpassade för personer med demens : - En scoping review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Elin Thuresson; Hanna Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Nyckeln till värdeskapande nätverk - En kvalitativ studie om chefsarbete och nätverksrelationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Nordahl; Ebba Isacsson; Ulf Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Chefsarbete; chefsaktiviteter; nätverkande; relationer; värdeskapande; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Nyckeln till värdeskapande nätverk - En kvalitativ studie om chefsarbete och nätverksrelationer Seminariedatum: 2018-01-12 Ämne/Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Ulf Gustavsson, Ebba Isacsson & Elin Nordahl Handledare: Stefan Sveningsson Nyckelord: Chefsarbete, chefsaktiviteter, nätverkande, relationer, värdeskapande, Syfte: Syftet med studien är att undersöka och nyansera vad en chefs nätverksrelationer innehåller som skapar värde i chefsarbetet. Metod: För att besvara studiens frågeställning har en kvalitativ fallstudie genomförts med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Implementeringsprocessen i samhällsplaneringen : En fallstudie av samhällsplanering i Karlstad

  L1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :politik; samhällsplanering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet elin gustavsson.

Din email-adress: