Sökning: "elina sjögren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden elina sjögren.

 1. 1. Tillgänglighet via jobbmail utanför arbetstid och upplevd stress

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Elina Sjögren; Anna Scholander; Madeleine Wessel; [2018]
  Nyckelord :tillgänglighet; stress; upplevd stress; arbetsrelaterad stress; e-mail;

  Sammanfattning : Tillgänglighet via jobbmail utanför arbetstid i relation till upplevd stress har uppmärksammats i media under de senaste åren. Studier som har undersökt sambandet har dock visat motsägande resultat. LÄS MER

 2. 2. How do Personal Values Relate to Strategic Thinking

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :William Sjögren; Elina Fredlund; [2018]
  Nyckelord :cognition; cognitive abilities; cognitive styles; cognitive process profiling; strategic thinking; decision making; problem solving; values; value systems; value orientation; correlation analysis.; Business and Economics;

  Sammanfattning : In the light of globalization and a growing demand for handling complexity and uncertainty, the ability to think strategically is a vital asset for future managers. However, there is no consensus in the definition of strategic thinking. LÄS MER

 3. 3. ”inte ska väl lilla jag” eller ”alla är rädda för överläkaren” : Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av ronden och arbetsledarrollen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johan Sahlin; Elina Sjögren; [2012]
  Nyckelord :Nurse; ward round; professions; leadership; communication; Sjuksköterska; rond; yrkesprofessioner; arbetsledare; kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftade till att undersöka nyutexaminerade kvinnliga sjuksköterskors upplevelser avseende rondsituationen och arbetsledarrollen. Metod: Kvalitativ deskriptiv studie. Åttasemi- strukturerade intervjuer genomfördes och analyserades med innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. Att vara"svensk"som"invandrare"En studie om invandrarkvinnors identitetsskapande och känsla av samhörighet

  L2-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning; Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning; Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Elina Forsell; Amra Kartal; Isabelle Sjögren; [2005]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Invandrare; Kvinnor; Identitet; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : Att känna sig svensk trots att man bott i Sverige en längre tid är inte alltid en självklarhet. Känslan av tillhörighet bottnar i någonting annat, mycket djupare än vad som kan ses på ytan. I antologin belyser vi kvinnor i varierande åldrar och deras identitetsskapande i det svenska samhället. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet elina sjögren.

Din email-adress: