Sökning: "emergency medical dispatcher"

Hittade 1 uppsats innehållade orden emergency medical dispatcher.

  1. 1. Akutmedicinska vårdkedjans bedömning och prioritering av drabbad : En pilotstudie

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Mikael Eriksson; [2009]
    Nyckelord :Emergency medical dispatcher; medical decision system; ambulance nurse; emergency nurse and emergency physician;

    Sammanfattning : The study aimed to investigate the acute medical chain consisting of SOS operator, ambulance nurse, emergency nurse and emergency physician with regard to the assessment and prioritization of the victim.The design of this journal study is retrospective with descriptive approach. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet emergency medical dispatcher.

Din email-adress: