Sökning: "emissions factors"

Visar resultat 1 - 5 av 348 uppsatser innehållade orden emissions factors.

 1. 1. Investeringsincitament i svenska storskaliga solcellsparker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Andersson; Lukas Bard; [2018-06-26]
  Nyckelord :investment; incentive; obstacle; financing; solar farms;

  Sammanfattning : With an untenable use of fossil fuels today, it is evident that an increase in investment is required within renewable energy. Investments in solar farms have increased in Sweden in accordance with global- and national goals towards an energy transition. LÄS MER

 2. 2. Hållbart byggande : Hur nyproduktion i trä och betong i Sverige påverkar miljön samt beslutsfattares beslutsgrunder gällande materialanvändning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Stina Johansson; [2018]
  Nyckelord :Sustainable construction; Life cycle analysis of wood buildings concrete buildings; Greenhouse gas emissions from buildings; Environmental impact of construction;

  Sammanfattning : Environmental changes are great challenges that humanity must face. This has spurred a flurry of activities aimed to lower our impact on our environment. LÄS MER

 3. 3. Miljökrav på solceller : En utredning om koldioxidutsläpp från kristallina kiselsolceller

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Kristin Vanky; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis is an investigation of environmental sustainability of photovoltaic (PV) modules. The purpose is to examine how purchasers of PV systems could put requirements on the modules so that their life-cycle carbon dioxide emissions reduces in the most effective way. LÄS MER

 4. 4. Klimatpåverkan från snacks och sötsaker – en enkätstudie som jämför inställningen i olika miljöfrågor hos studenter inom naturvetenskap och ekonomi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Emma Lina Svensson; [2018]
  Nyckelord :Klimatpåverkan; växthusgaser; godis; läsk; koldioxidekvivalenter;

  Sammanfattning : Människan bidrar med en stor klimatpåverkan som ger upphov till bland annat klimatförändringar vilka har börjat påverka natur, djur och människor. Livsmedelsindustrin orsakar till följd av våra konsumtionsvanor stor klimatpåverkan. Många studier har visat att stor påverkan kommer från kött- och mejeriprodukter. LÄS MER

 5. 5. Long-term Specialization and Trade Flow Patterns of Heavy Industrial and Light Industrial Goods: A Comparative Analysis of Anglophone and Nordic countries

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Annika Luginsland; [2018]
  Nyckelord :Trade Specialization; CO2 emissions; Heavy and Light Industry; Economic Development; Natural Resources; Business and Economics;

  Sammanfattning : Recent studies focusing on the analysis of emissions embodied in trade have shown that high-income countries are increasingly becoming net importers of emissions. This is commonly explained by the economies’ changing trade specialization in heavy and light industrial goods. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet emissions factors.

Din email-adress: